Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců."— Transkript prezentace:

1 Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců

2 Příklad č. 1 Naplánujte počet dělnic na příští rok víte-li, že firma:  plánuje vyrobit ks výrobků,  výkonová norma času je 33 minut,  v plánovaném roce je 115 dní pracovního klidu (rok 365 dnů),  průměrná dovolená je 18 dní,  průměrná nemocnost je 6 dní a pracuje se na 3 směny.

3 Příklad č. 1 - řešení  ČF = = 226 dní * 8 = hod  Nh = * (33 : 60) = hod  potřeba dělnic = : = 45,63 = 46 dělnic

4 Příklad č. 2 Vypočítejte celkový počet pracovníků  plánovaný objem výroby je ks výrobků.  výkonová norma množství stanoví vyrobit 2 ks za 8 hod. směnu,  v roce je 112 dní pracovního klidu,  průměrná dovolená je 16 dní,  nemocnost 10 dní,  firma pracuje ve dvousměnném provozu,  potřeba normohodin (Nh) na ostatní výrobky se plánuje ve výši za rok,  podle normy obsluhy je potřebný jeden seřizovač na 5 strojů a v provozu je 40 strojů,  v podniku je 9 THP.

5 Příklad č. 2 - řešení  potřeba Nh = * 4 = = Nh  ČF = ( ) * 8 = h  potřeba dělníků celkem = : = 118,39 = 119 dělníků  potřeba seřizovačů = (40 : 5) * 2 = 16  Celkový počet pracovníků = = 144 pracovníků

6 Příklad č. 3 Vypočítejte potřebu výrobních dělníků a potřebu seřizovačů  na výrobu nového výrobku je stanovená výkonová norma času 36 minut,  ve sledovaném období je 108 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 20 dní, průměrná nemocnost je 15 dní,  v podniku jsou normy překračovány v průměru o 2,5 %,  podnik pracuje ve 2 směnném provozu, délka směny je 8 hodin.  Na základě průzkumu trhu podnik zjistil, že by mohl na trh dodat ks výrobků,  k výrobě vyčlenil 15 strojů, podle normy obsluhy má 1 seřizovač seřídit 5 strojů.

7 Příklad č. 3 - řešení  ČF = ( ) * 8 = hod  Upravený ČF = * 1,025 = 1 820,4 hod  Nh = * (36 : 60) = Nh  Potřeba děl. = : 1 820,4 = 49,4 = 50 dělníků  Potřeba seřizovačů = (15 : 5) * 2 = 6 seřizovačů

8 Příklad č. 4 Vypočítejte počet dělníků na zabezpečení výroby  výkonová norma času na 1 kus je 18 minut,  plánovaný objem výroby je kusů výrobků,  v roce je 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 18 dní, průměrná nemocnost je 12 dní,  firma předpokládá překračování norem o 3,5 %,  směna je 8 hod.

9 Příklad č. 4 - řešení  potřeba normohodin = ( * 18) : 60 = Nh  FČ = ( ) * 8 = hod  upravený ČF = * 1,035 = 1 846,44 hod  Potřeba dělníků = : 1 846,44 = 2 dělníci

10 Příklad č. 5  Plánovaný objem výroby je ks výrobků. Souhrnná norma času na výrobu výrobku je 32 min.  V roce je 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 20 dní, průměrná nemocnost 12 dní, směna je 8 hod. Vypočítejte kolik výrobních dělníků musí firma vyčlenit pro tuto výrobu a kolik dělníků by firma potřebovala za předpokladu 5 % nárůstu produktivity práce.

11 Příklad č. 5 - řešení  potřeba NH = ( * 32) : 60 = Nh  ČF = ( ) * 8 = h  počet děl. = : = 36,2 děl. = 37 dělníků  nový ČF = * 1,05 (105 %) = 1 856,4 h  počet děl. = : 1 856,4 = 34,48 = 35 děl.

12 Příklad č. 6  Výkonová norma času na jeden výrobek je 4,6 hod V roce se plánuje 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená 10 dní, průměrná nemocnost 7 dní a doba na technické opravy 140 hodin. Délka směny je 8 hod. Plánuje se vyrobit kusů výrobků.  Vypočítejte: a) počet výrobních dělníků pro plánovaný objem výroby b) počet dělníků při zvýšení produktivity práce o 5 %.

13 Příklad č. 6 - řešení a)ČF = ( ) * 8 = hod h = h Potřeba Nh = 4,6 * = hod Potřeba děl. = : h = 39,47 = 40 dělníků b)potřeba děl. = : (1 748 * 1,05) = 37,59 = 38 dělníků

14 Příklad č. 7  Firma plánuje vyrobit ks výrobků A. Výkonová norma časuje 3 hod 18 min a dále ks výrobků B, kde výkonová norma množství je 10 kusů za směnu.  Pro rok se plánuje 110 dní pracovního klidu, průměrná absence je 7 dní. 60 % pracovníků má nárok na dovolenou 20 pracovních dní a 40 % pracovníků může čerpat dovolenou v délce 15 pracovních dní.  Pracuje se na 2 směny po 8 hod a předpokládané plnění výkonových norem na 100,5 %.  V podniku je 90 šicích strojů, na 1 seřizovače připadne 18 strojů.  Dále na každé směně pracuje 1 mistr a jedna pracovnice, která dělá evidenci výroby (příprava).  Cena 1 výrobku A je Kč 680,— a cena 1 výrobku B je Kč 308,-. Vypočítejte potřebný počet pracovníků a produktivitu práce na 1 dělníka v Kč.

15 Příklad č. 7 - řešení ČF = ( ) * 8 = hod 60 * * 15 Dovolená = = 18 dní 100 upravený ČF = * 100,5 = 1 849,2 hod Nh = ( * 198) : 60 = hod ( * 0,8) = hod hod potřeba děl. = : 1 849,2 = 195,22 děl. = 196 děl. seřizovači = 90 : 18 = 5 * 2 = 10 seřizovačů mistři = 2 * 1 = 2 mistři příprava = 2 * 1 = 2 pracovnice Celkem = = 210 pracovníků Produkce = ( * 680) + ( * 308) = Kč ,-- Produktivita práce na 1 dělníka = Kč ,-- : 196 = Kč ,18

16 Příklad č. 8  Firma plánuje vyrobit v příštím roce ks výrobků A, výkonová norma času na 1 kus je 75 minut a ks výrobků B, za 8 hod. směnu vyrobí 5 kusů.  V roce plánuje 110 dní pracovního klidu, průměrná absence je 8 dní, 55 % pracovníků má nárok na 20 dní dovolené, zbývající počet pracovníků může čerpat dovolenou v délce 15 pracovních dní.  Dvousměnný provoz. Firma předpokládá, že 80 % pracovníků bude pracovat na 105 % a 20 % pracovníků pouze na 90 %.  V podniku je 80 strojů a na jednoho seřizovače připadne 16 strojů.  Dále pracuje na každé směně jeden mistr a jedna pracovnice kontroly výroby.  Cena výrobku A je Kč 300,- a výrobku B Kč 520,--. Vypočítejte potřebný počet pracovníků a produktivitu práce na 1 pracovníka.

17 Příklad č. 8 - řešení ČF = ( ,75) * 8 = hod (55 % - 20 dní, 45% - 15 dní) (55 * 20) + (45 * 15) dovolená = = 17,75 dnů 100 Plnění výkonových norem: (80 * 105) + (20 * 90) / 100 = 102% upravený ČF = * 1,02 = 1 870,68 h Nh výrobek A = * (75 : 60) = h výrobek B = * 1,6 = h hod potřeba dělníků = : 1 870,68 = 40,33 = 41 děl. seřizovači = 80 : 16 = 5 * 2 =10 mistři = 2 * 1= 2 kontrola = 2 * 1= 2 celkem 55 pracovníků Produktivita práce na 1 prac. = ( * * 520) : 55 = Kč ,09

18 Příklad č. 9  Podnik vyrábí 2 druhy výrobků.  Výrobek A - plánovaná výroba je ks a cena za ks je Kč 120,--, výkonová norma časuje 48 min.  Výrobek B - plánuje vyrobit ks, výkonová norma množství je 1,5 ks/hod a cena za výrobek je Kč 90,--  V roce je 110 dní prac. klidu, průměrná nemocnost je 12 dní, průměrná dovolená 18 dní, 30 % pracovníků plní normy na 102 %, zbytek překračuje normy o 4 %.  Norma obsluhy stanovuje 1 pracovníka k obsluze 3 strojů a v provozuje 18 strojů.  Je dvousměnný provoz a směna je 8 hod. Technickohospodářských pracovníků je 10. Vypočítejte potřebu pracovníků celkem a produktivitu práce na 1 dělníka.

19 Příklad č. 9 - řešení potřeba Nh = výrobek A = ( * 48) : 60 = Nh výrobek B = ( * 40) : 60 = Nh Nh ČF = ( ) * 8 = h plnění výk. norem = (30 * * 104) : 100 = 103,4 % upravený ČF = * 1,034 = 1 861,2 h potřeba děl. = : 1 861,2 = 38,68 = 39 dělníků potřeba obsluhujících pracovníků = (18 : 3) * 2 = 12 pracovníků celkem = = 61 pracovníků produkce A * 120 = Kč ,-- produkce B * 90 = Kč ,-- Celkem Kč ,-- Produktivita práce na 1 pracovníka = Kč ,-- : 39 = Kč ,76

20 Příklad č. 10  Výkonová norma času na výrobu 1 kontejneru činí 48 min, na výrobu palety 32 min.  V I. čtvrtletí je 27 dní pracovního klidu, nemocnost a ostatní absence se plánuje ve výši 5 % z nominálního časového fondu.  Ve firmě je dvousměnný provoz (směna 8 h) a plánuje se, že v prvním čtvrtletí se vyrobí u palet 28 % a u kontejnerů 20 % z celoročního úkolu.  Pro zabezpečení výroby potřebujeme v dílně pro každou směnu 1 mistra a 2 údržbáře.  Průměrný hodinový tarif činí u výrobních dělníků Kč 65,-- a u údržbářů Kč 75,--. Základní měsíční plat mistra je Kč ,--.  K základní mzdě je u všech pracovníků plánována prémie ve výši 35 % ze základních mezd.  Výrobní dělníci překračují stanovené normy průměrně o 2,8 %.  Roční objem výroby je ks palet a ks kontejnerů. Na ostatní výrobky, vyráběné ve sledované dílně, se plánuje spotřeba Nh.

21 Příklad č. 10  Naplánujte potřebný počet pracovníků.  Naplánujte objem mzdových prostředků na I. čtvrtletí.  Určete průměrnou měsíční mzdu v dílně.  Zjistěte produktivitu práce za čtvrtletí na 1 výrobního dělníka za předpokladu, že cena 1 palety je Kč 150,-- a 1 kontejneru Kč 210,--  Hodnota ostatní produkce vyrobené v dílně je Kč ,--

22 Příklad č řešení a) plán na I. Q - palety (2 800 * 32) : 60 = 1 493,3 hod kontejnery (800 * 48) : 60 = 640 hod hod ,3 Nh ČF = ( ) * 0,95 = 59,85 * 8 = 478,8 h upravený ČF = 478,8 * 1,028 = 492,21 h potřeba dělníků = ,3 : 492,21 = 25,5 = 26 dělníků údržbáři = 2 * 2 = 4 mistři = 2 * 1 = 2 Celkem 32 pracovníků

23 Příklad č řešení b) mzdy: výr. dělníci = ,3 * Kč 65,-- = Kč ,50 údržbáři = 478,8 * Kč 75,-- * 4 (údržbáři) = Kč ,-- mistři = Kč ,-- * 2 * 3 (měsíce) = Kč ,-- Mzdy celkem Kč , % prémie = Kč ,50 * 0,35 = Kč ,58 Celkem Kč ,08 c) ( ,08 Kč : 32 prac.) : 3 měs. = Kč ,44 d) PP = (2 800 palet * 150 Kč) + (800 kontej. * 210 Kč) = Kč = = ,-- : 26 dělníků = Kč ,53

24 Příklad č. 11 Podnik má k dispozici tyto údaje o pracovnících za 1. dekádu v měsíci prosinci: Datum Den Počet zaměstnanců pondělí úterý středa čtvrtek pátek pondělí úterý středa259 Vypočítejte: a) nepřepočtený průměrný evidenční počet pracovníků za 1. dekádu v prosinci b) přepočtený průměrný evidenční počet pracovníků, jestliže 68 % pracovníků pracuje na plný úvazek (40 h týdně), 25 % na poloviční úvazek a zbytek pracovníků na 12 h týdně.

25 Příklad č řešení a) 253 * 2 = * 1 = * 5 = * 1 = * 1 = : 10 = 256 pracovníků b)68 % = 256 * 0,68 = 174 prac. 25 % = 256 * 0,25 = 64 prac. 7 % = 256 * 0,07 = 18 prac. Přepočtený počet prac.: (174 * 40) + (64 * 20) + (18 * 12) = 211,4 pracovníků 40


Stáhnout ppt "Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců."

Podobné prezentace


Reklamy Google