Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců."— Transkript prezentace:

1 Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců

2 Příklad č. 1 Naplánujte počet dělnic na příští rok víte-li, že firma:  plánuje vyrobit 150 000 ks výrobků,  výkonová norma času je 33 minut,  v plánovaném roce je 115 dní pracovního klidu (rok 365 dnů),  průměrná dovolená je 18 dní,  průměrná nemocnost je 6 dní a pracuje se na 3 směny.

3 Příklad č. 1 - řešení  ČF = 365 - 115 - 18 - 6 = 226 dní * 8 = 1 808 hod  Nh = 150 000 * (33 : 60) = 82 500 hod  potřeba dělnic = 82 500 : 1 808 = 45,63 = 46 dělnic

4 Příklad č. 2 Vypočítejte celkový počet pracovníků  plánovaný objem výroby je 12 000 ks výrobků.  výkonová norma množství stanoví vyrobit 2 ks za 8 hod. směnu,  v roce je 112 dní pracovního klidu,  průměrná dovolená je 16 dní,  nemocnost 10 dní,  firma pracuje ve dvousměnném provozu,  potřeba normohodin (Nh) na ostatní výrobky se plánuje ve výši 167 000 za rok,  podle normy obsluhy je potřebný jeden seřizovač na 5 strojů a v provozu je 40 strojů,  v podniku je 9 THP.

5 Příklad č. 2 - řešení  potřeba Nh = 12 000 * 4 = 48 000 + 167 000 = 215 000 Nh  ČF = (365 - 112 - 16 - 10) * 8 = 1 816 h  potřeba dělníků celkem = 215 000 : 1 816 = 118,39 = 119 dělníků  potřeba seřizovačů = (40 : 5) * 2 = 16  Celkový počet pracovníků = 119 + 16 + 9= 144 pracovníků

6 Příklad č. 3 Vypočítejte potřebu výrobních dělníků a potřebu seřizovačů  na výrobu nového výrobku je stanovená výkonová norma času 36 minut,  ve sledovaném období je 108 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 20 dní, průměrná nemocnost je 15 dní,  v podniku jsou normy překračovány v průměru o 2,5 %,  podnik pracuje ve 2 směnném provozu, délka směny je 8 hodin.  Na základě průzkumu trhu podnik zjistil, že by mohl na trh dodat 150 000 ks výrobků,  k výrobě vyčlenil 15 strojů, podle normy obsluhy má 1 seřizovač seřídit 5 strojů.

7 Příklad č. 3 - řešení  ČF = (365 - 108 - 20 - 15) * 8 = 1 776 hod  Upravený ČF = 1 776 * 1,025 = 1 820,4 hod  Nh = 150 000 * (36 : 60) = 90 000 Nh  Potřeba děl. = 90 000 : 1 820,4 = 49,4 = 50 dělníků  Potřeba seřizovačů = (15 : 5) * 2 = 6 seřizovačů

8 Příklad č. 4 Vypočítejte počet dělníků na zabezpečení výroby  výkonová norma času na 1 kus je 18 minut,  plánovaný objem výroby je 12 000 kusů výrobků,  v roce je 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 18 dní, průměrná nemocnost je 12 dní,  firma předpokládá překračování norem o 3,5 %,  směna je 8 hod.

9 Příklad č. 4 - řešení  potřeba normohodin = (12 000 * 18) : 60 = 3 600 Nh  FČ = (365 - 112 - 18 - 12) * 8 = 1 784 hod  upravený ČF = 1 784 * 1,035 = 1 846,44 hod  Potřeba dělníků = 3 600 : 1 846,44 = 2 dělníci

10 Příklad č. 5  Plánovaný objem výroby je 120 000 ks výrobků. Souhrnná norma času na výrobu výrobku je 32 min.  V roce je 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená je 20 dní, průměrná nemocnost 12 dní, směna je 8 hod. Vypočítejte kolik výrobních dělníků musí firma vyčlenit pro tuto výrobu a kolik dělníků by firma potřebovala za předpokladu 5 % nárůstu produktivity práce.

11 Příklad č. 5 - řešení  potřeba NH = (120 000 * 32) : 60 = 64 000 Nh  ČF = (365 - 112 - 20 - 12) * 8 = 1 768 h  počet děl. = 64 000 : 1 768 = 36,2 děl. = 37 dělníků  nový ČF = 1 768 * 1,05 (105 %) = 1 856,4 h  počet děl. = 64 000 : 1 856,4 = 34,48 = 35 děl.

12 Příklad č. 6  Výkonová norma času na jeden výrobek je 4,6 hod V roce se plánuje 112 dní pracovního klidu, průměrná dovolená 10 dní, průměrná nemocnost 7 dní a doba na technické opravy 140 hodin. Délka směny je 8 hod. Plánuje se vyrobit 15 000 kusů výrobků.  Vypočítejte: a) počet výrobních dělníků pro plánovaný objem výroby b) počet dělníků při zvýšení produktivity práce o 5 %.

13 Příklad č. 6 - řešení a)ČF = (365 - 112 - 10 - 7) * 8 = 1 888 hod - 140 h = 1 748 h Potřeba Nh = 4,6 * 15 000 = 69 000 hod Potřeba děl. = 69 000 : 1 748 h = 39,47 = 40 dělníků b)potřeba děl. = 69 000 : (1 748 * 1,05) = 37,59 = 38 dělníků

14 Příklad č. 7  Firma plánuje vyrobit 90 000 ks výrobků A. Výkonová norma časuje 3 hod 18 min a dále 80 000 ks výrobků B, kde výkonová norma množství je 10 kusů za směnu.  Pro rok se plánuje 110 dní pracovního klidu, průměrná absence je 7 dní. 60 % pracovníků má nárok na dovolenou 20 pracovních dní a 40 % pracovníků může čerpat dovolenou v délce 15 pracovních dní.  Pracuje se na 2 směny po 8 hod a předpokládané plnění výkonových norem na 100,5 %.  V podniku je 90 šicích strojů, na 1 seřizovače připadne 18 strojů.  Dále na každé směně pracuje 1 mistr a jedna pracovnice, která dělá evidenci výroby (příprava).  Cena 1 výrobku A je Kč 680,— a cena 1 výrobku B je Kč 308,-. Vypočítejte potřebný počet pracovníků a produktivitu práce na 1 dělníka v Kč.

15 Příklad č. 7 - řešení ČF = (365 - 110 - 7 - 18) * 8 = 1 840 hod 60 * 20 + 40 * 15 Dovolená = = 18 dní 100 upravený ČF = 1 840 * 100,5 = 1 849,2 hod Nh = (90 000 * 198) : 60 = 297 000 hod (80 000 * 0,8) = 64 000 hod 361 000 hod potřeba děl. = 361 000 : 1 849,2 = 195,22 děl. = 196 děl. seřizovači = 90 : 18 = 5 * 2 = 10 seřizovačů mistři = 2 * 1 = 2 mistři příprava = 2 * 1 = 2 pracovnice Celkem = 196 +10 + 2 + 2 = 210 pracovníků Produkce = (90 000 * 680) + (80 000 * 308) = Kč 85 840 000,-- Produktivita práce na 1 dělníka = Kč 85 840 000,-- : 196 = Kč 437 959,18

16 Příklad č. 8  Firma plánuje vyrobit v příštím roce 45 000 ks výrobků A, výkonová norma času na 1 kus je 75 minut a 12 000 ks výrobků B, za 8 hod. směnu vyrobí 5 kusů.  V roce plánuje 110 dní pracovního klidu, průměrná absence je 8 dní, 55 % pracovníků má nárok na 20 dní dovolené, zbývající počet pracovníků může čerpat dovolenou v délce 15 pracovních dní.  Dvousměnný provoz. Firma předpokládá, že 80 % pracovníků bude pracovat na 105 % a 20 % pracovníků pouze na 90 %.  V podniku je 80 strojů a na jednoho seřizovače připadne 16 strojů.  Dále pracuje na každé směně jeden mistr a jedna pracovnice kontroly výroby.  Cena výrobku A je Kč 300,- a výrobku B Kč 520,--. Vypočítejte potřebný počet pracovníků a produktivitu práce na 1 pracovníka.

17 Příklad č. 8 - řešení ČF = (365 - 110 - 8 - 17,75) * 8 = 1 834 hod (55 % - 20 dní, 45% - 15 dní) (55 * 20) + (45 * 15) dovolená = = 17,75 dnů 100 Plnění výkonových norem: (80 * 105) + (20 * 90) / 100 = 102% upravený ČF = 1 834 * 1,02 = 1 870,68 h Nh výrobek A = 45 000 * (75 : 60) = 56 250 h výrobek B = 12 000 * 1,6 = 19 200 h 75 450 hod potřeba dělníků = 75 450 : 1 870,68 = 40,33 = 41 děl. seřizovači = 80 : 16 = 5 * 2 =10 mistři = 2 * 1= 2 kontrola = 2 * 1= 2 celkem 55 pracovníků Produktivita práce na 1 prac. = (45 000 * 300 + 12 000 * 520) : 55 = Kč 358 909,09

18 Příklad č. 9  Podnik vyrábí 2 druhy výrobků.  Výrobek A - plánovaná výroba je 65 000 ks a cena za ks je Kč 120,--, výkonová norma časuje 48 min.  Výrobek B - plánuje vyrobit 30 000 ks, výkonová norma množství je 1,5 ks/hod a cena za výrobek je Kč 90,--  V roce je 110 dní prac. klidu, průměrná nemocnost je 12 dní, průměrná dovolená 18 dní, 30 % pracovníků plní normy na 102 %, zbytek překračuje normy o 4 %.  Norma obsluhy stanovuje 1 pracovníka k obsluze 3 strojů a v provozuje 18 strojů.  Je dvousměnný provoz a směna je 8 hod. Technickohospodářských pracovníků je 10. Vypočítejte potřebu pracovníků celkem a produktivitu práce na 1 dělníka.

19 Příklad č. 9 - řešení potřeba Nh = výrobek A = (65 000 * 48) : 60 = 52 000 Nh výrobek B = (30 000 * 40) : 60 = 20 000 Nh 72 000 Nh ČF = (365 - 110 - 12 - 18) * 8 = 1 800 h plnění výk. norem = (30 * 102 + 70 * 104) : 100 = 103,4 % upravený ČF = 1 800 * 1,034 = 1 861,2 h potřeba děl. = 72 000 : 1 861,2 = 38,68 = 39 dělníků potřeba obsluhujících pracovníků = (18 : 3) * 2 = 12 pracovníků celkem = 39 + 12 + 10 = 61 pracovníků produkce A 65 000 * 120 = Kč 7 800 000,-- produkce B 30 000 * 90 = Kč 2 700 000,-- Celkem Kč 10 500 000,-- Produktivita práce na 1 pracovníka = Kč 10 500 000,-- : 39 = Kč 269 230,76

20 Příklad č. 10  Výkonová norma času na výrobu 1 kontejneru činí 48 min, na výrobu palety 32 min.  V I. čtvrtletí je 27 dní pracovního klidu, nemocnost a ostatní absence se plánuje ve výši 5 % z nominálního časového fondu.  Ve firmě je dvousměnný provoz (směna 8 h) a plánuje se, že v prvním čtvrtletí se vyrobí u palet 28 % a u kontejnerů 20 % z celoročního úkolu.  Pro zabezpečení výroby potřebujeme v dílně pro každou směnu 1 mistra a 2 údržbáře.  Průměrný hodinový tarif činí u výrobních dělníků Kč 65,-- a u údržbářů Kč 75,--. Základní měsíční plat mistra je Kč 12 800,--.  K základní mzdě je u všech pracovníků plánována prémie ve výši 35 % ze základních mezd.  Výrobní dělníci překračují stanovené normy průměrně o 2,8 %.  Roční objem výroby je 10 000 ks palet a 4 000 ks kontejnerů. Na ostatní výrobky, vyráběné ve sledované dílně, se plánuje spotřeba 10 420 Nh.

21 Příklad č. 10  Naplánujte potřebný počet pracovníků.  Naplánujte objem mzdových prostředků na I. čtvrtletí.  Určete průměrnou měsíční mzdu v dílně.  Zjistěte produktivitu práce za čtvrtletí na 1 výrobního dělníka za předpokladu, že cena 1 palety je Kč 150,-- a 1 kontejneru Kč 210,--  Hodnota ostatní produkce vyrobené v dílně je Kč 5 560 000,--

22 Příklad č. 10 - řešení a) plán na I. Q - palety (2 800 * 32) : 60 = 1 493,3 hod kontejnery (800 * 48) : 60 = 640 hod + 10 420 hod 12 553,3 Nh ČF = (90 - 27) * 0,95 = 59,85 * 8 = 478,8 h upravený ČF = 478,8 * 1,028 = 492,21 h potřeba dělníků = 12 553,3 : 492,21 = 25,5 = 26 dělníků údržbáři = 2 * 2 = 4 mistři = 2 * 1 = 2 Celkem 32 pracovníků

23 Příklad č. 10 - řešení b) mzdy: výr. dělníci = 12 553,3 * Kč 65,-- = Kč 815 964,50 údržbáři = 478,8 * Kč 75,-- * 4 (údržbáři) = Kč 143 640,-- mistři = Kč 12 800,-- * 2 * 3 (měsíce) = Kč 76 800,-- Mzdy celkem Kč 1 036 404,50 + 35 % prémie = Kč 1 036 404,50 * 0,35 = Kč 362 741,58 Celkem Kč 1 399 146,08 c) (1 399 146,08 Kč : 32 prac.) : 3 měs. = Kč 14 574,44 d) PP = (2 800 palet * 150 Kč) + (800 kontej. * 210 Kč) = 588 000 Kč = 588 000 + 5 560 000 = 6 148 000,-- : 26 dělníků = Kč 236 461,53

24 Příklad č. 11 Podnik má k dispozici tyto údaje o pracovnících za 1. dekádu v měsíci prosinci: Datum Den Počet zaměstnanců 1. 12.pondělí253 2. 12.úterý253 3. 12.středa257 4.12.čtvrtek256 5. 12.pátek256 8. 12.pondělí256 9. 12.úterý258 10. 12.středa259 Vypočítejte: a) nepřepočtený průměrný evidenční počet pracovníků za 1. dekádu v prosinci b) přepočtený průměrný evidenční počet pracovníků, jestliže 68 % pracovníků pracuje na plný úvazek (40 h týdně), 25 % na poloviční úvazek a zbytek pracovníků na 12 h týdně.

25 Příklad č. 11 - řešení a) 253 * 2 = 506 257 * 1 = 257 256 * 5 = 1 280 258 * 1 = 258 259 * 1 = 259 2 560 2 560 : 10 = 256 pracovníků b)68 % = 256 * 0,68 = 174 prac. 25 % = 256 * 0,25 = 64 prac. 7 % = 256 * 0,07 = 18 prac. Přepočtený počet prac.: (174 * 40) + (64 * 20) + (18 * 12) = 211,4 pracovníků 40


Stáhnout ppt "Personální činnost Příklady na výpočet zaměstnanců."

Podobné prezentace


Reklamy Google