Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo-název šablony klíčové aktivity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo-název šablony klíčové aktivity"— Transkript prezentace:

1 Číslo-název šablony klíčové aktivity
III/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Ekonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním podniku DUM VY_32_INOVACE_EKU_320 Téma Kalkulace a rozpočetnictví (2) - Kalkulace – metody přiřazování nákladů Autor Ing. Lucie Daňková Anotace Výklad – Studenti se seznámí s metodami přiřazování nákladů Druh učebního materiálu Prezentace Věková skupina žáků (popř. ročník) 2. ročník Časový rozsah 40 minut Nutné technické vybavení Notebook, dataprojektor, interaktivní tabule, Power Point

2 Kalkulace Postup při přiřazování nákladů: Přiřadíme přímé náklady jednotce výkonu, který je vyvolal. Podle normy Pomocí dělení celkové výše přímých nákladů počtem výkonů. Jak? Přiřadíme nepřímé náklady jednotce výkonu. Zjišťujeme na čem náklad závisí a jak. (příčinný vztah nepřímých nákladů) Podle toho zvolíme způsob přiřazení nákladu a náklad přiřadíme. Použijeme při tom některou z tzv. přiřazovacích metod. Jak?

3 Kalkulace Přiřazovací metody: Kalkulace dělením Prostá S poměrovými čísly Kalkulace přirážková (používají se při ní tzv. rozvrhové základny = veličina, podle níž rozvrhujeme náklady) Sumační – 1 rozvrhová základna pro všechny N Diferencovaná – více rozvrhových základen

4 Kalkulace Rozvrhová základna může být zadána: V peněžním vyjádření Počítáme režijní přirážku (náklad) jako procento z této základny Procento přirážky= Režijní náklady Rozvrhová základna v Kč ∗100 V naturálním vyjádření Sazba nepřímých N= Režijní náklady Rozvrh. zákl. v natur. j. ∗100

5 příklady Kalkulace prostým dělením Podnik vyrábí jediný druh výrobku. Plánuje v daném měsíci vyrobit 10 000 ks výrobku. Na toto období jsou rozpočtovány režijní náklady: Výrobní režie = 290 000,-- Kč Správní režie = 50 000,-- Kč Rozvrhněte tyto režijní náklady na jednotku výkonu prostým dělením: Řešení: Výrobní režie v kalkulaci = 290 000/ = 29,-- Kč Správní režie v kalkulaci = 50 000/ = 5,-- Kč

6 příklady Kalkulace dělením s poměrovými čísly Vypalujeme 3 druhy porcelánových mís – A, B, C. Vypálení těchto mís se zásadně liší v náročnosti na čas – údaje viz tabulka na následující straně. Počet mís, které máme vypálit za dané období: A – 4 000 ks, B – 2 500 ks, C – 1 500 ks. Rozpočet odpisů pálicích pecí na dané období je 105 000,-- Kč Jaká bude výše odpisů v kalkulaci jednoho kusu výrobku A, B, C?

7 příklady Řešení: Výkon A B C Plánovaný počet ks 4 000 2 500 1 500 Čas na 1 ks 15 min 30 min 60 min Poměrové číslo 1 2 4 Počet přepočtených ks 5 000 6 000 Odpisy na 1 přepočtený ks 7 Odpisy na 1 mísu 14 28 Odpis na přepočtenou jednici = 105 000/ = 7

8 příklady Přirážková kalkulace: Švadlena za sledované období bude vyrábět 2 druhy výrobků: Halenky Košile Přímé náklady: Výrobek Přímý materiál Přímé mzdy Halenka 150,-- Kč 161,-- Kč Košile 140,-- Kč 195,-- Kč Objem výroby za dané období: 1 000 ks halenek 200 ks košil Společné režijní náklady, které máme rozvrhnout: Výrobní režie = 50 000,-- Kč Správní režie = 10 000,-- Kč Jako rozvrhová základna budou použity přímé mzdy.

9 příklady Řešení: Rozvrhová základna = (1 000*161) + (200*195) = 200 000,-- Kč Přirážka výrobní režie = (50 000/ )*100 = 25 % Přirážka správní režie = (10 000/ )*100 = 5 % Předběžná kalkulace: Předběžná kalkulace Halenka Mzdy Přímý materiál 150,-- Kč 140,-- Kč Přímé mzdy 161,-- Kč 195,-- Kč Výrobní režie 40,25 Kč (=161*0,25) 48,75 Kč(=195*0,25) Správní režie 8,05 Kč (=161*0,05) 9,75 Kč (= 195*0,05) Vlastní náklady výkonu 359,3 Kč 393,5 Kč

10 Použitá literatura KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3. díl. 3. vyd. Praha: Eduko, 2010, 232 s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 3. díl 9. vyd. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2010, 169 s. ISBN


Stáhnout ppt "Číslo-název šablony klíčové aktivity"

Podobné prezentace


Reklamy Google