Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) M/01 2. ročník (Hotelnictví) M/01 Tématická oblast: Zásobování – druhy zásob a normování zásob Zásobování – druhy zásob a normování zásob Předmět Ekonomika Ekonomika Anotace: Výukový materiál slouží k ucelení informací o majetku firmy Výukový materiál slouží k ucelení informací o majetku firmy Šablona Číslo materiálu III/2-34 III/2-34 III/ III/ Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/

2 Zásobování Pro efektivní zásobování je nutné vykonávat všechny činnosti s touto oblastí související tak, aby byl zajištěn plynulý provoz výroby. Plán zásobování (plán nákupu) – má podobu bilance - porovnáme zde zdroje zásob a následně potřebu zásob, - jsme schopni stanovit velikost nákupu (jaké množství je nutné nakoupit). (jaké množství je nutné nakoupit). Př.: Podle učebnice sestavte plán zásob z těchto pojmů: nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba !!! Umění dobře plánovat !!!

3 Příklad – výpočet nákupu: Podnik odhaduje, že bude potřebovat pro příští rok kusů materiálu X pro výrobu výrobku Y. V současnosti má na skladě 190 kusů tohoto materiálu. Limit minimální zásoby je stanoven na 60 kusů. Úkol: 1.Určete počet kusů, který se musí nakoupit. 2.Při pravidelných objednávkách jednou za měsíc by se jednalo o množství?

4 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ 2.Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců N = kusů + 60 kusů – 190 kusů N = …………………… Pravidelné objednávky = ks ?? Pravidelné objednávky = ……………………… kusů kusů

5 Příklad – výpočet nákupu: Podnik plánuje pro příští rok spotřebu hlavního materiálu v množství metrů. Skutečná zásoba tohoto materiálu je k dnešnímu dni 1000 metrů. Předpokládaná spotřeba do konce roku je metrů. Očekávané dodávky do konce letošního roku je 5000 metrů. Normovaná zásoba materiálu je stanovena na metrů. Jeden metr stojí 450 Kč. Úkol: 1.Určete potřebu nákupu: 2.Který údaj v rovnici (k výpočtu nákupu chybí?) 3.Potřebu nákupu v Kč?

6 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ N = ………?? Neznáme počáteční zásobu (je nutné ji dopočítat)!!! Počáteční zásoba se stanoví jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku Plánovacího období. PZ = – = metrů N = …………………………………..??? – Potřeba nákupu v Kč = …………………………………….. Nákup v metrech x cena za 1 metr

7 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ 2.Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců N = kusů + 60 kusů – 190 kusů N = …………………… Pravidelné objednávky = ks : 12 měsíců Pravidelné objednávky = ……………………… kusů kusů

8 Druhy zásob (metoda ABC) Zásoby skupiny A Základní suroviny (pro stolaře dřevo, pro strojního zámečníka železo, pro textilní podnik kvalitní látky, atd. Zásoby skupiny B Pomocný materiál (hřebíky, svářecí materiál, cívka nití, brusný kotouč, … atd. Zásoby skupiny C Kancelářské potřeby, čistící prostředky, atd. Který typ zásob je nutné tzv. normovat (pečlivě propočítávat???) A

9 Normování zásob Podnikatelský subjekt eviduje údaje o zásobě:  minimální  maximální  běžné  pojistné  technické (technologické) Dále se zabývá hodnotou, kterou je dodávkový cyklus

10 Optimální model skladových zásob

11 Zásoba a) minimální – zásoba těsně před novou dodávkou od dodavatele b) maximální – zásoba těsně po dodávce od dodavatele c) běžná – průběžně se z ní vydává při výrobě d) pojistná – množství zásob „navíc“ pro případ, kdy se zpozdí dodávka (případně nepředvídaná porucha…, neočekávaný zájem zákazníků…) e) technická – u některých druhů zásob, kdy je při převzetí do firmy není možné okamžitě použít (dřevo – doschnutí; sýry – dozrání; banány – dozrání…atd.)

12 P odklady pro výpočty s – průměrná denní spotřeba (zjistíme podle celkové spotřeby za určité období – např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc) Příklad: a) Celková spotřeba za rok je ks. Jak velká je průměrná denní spotřeba? s = S : 360 s = kusů : 360 dny s = S : 30 b) Celková spotřeba za měsíc je 560 metrů materiálu. Jak velká je průměrná denní spotřeba? Jak velká je průměrná denní spotřeba? S = 560 metrů : 30 dny = 18 metrů (spotřeba za den)

13 S – celková spotřeba (za určité období) S = s x 360 Příklad: Průměrná denní spotřeba materiálu je 340 kilogramů. a) Jaká bude celoroční spotřeba tohoto materiálu? S = 340 kg x 360 dní = ……………… kg b) Jaká bude půlroční spotřeba tohoto materiálu? S = 340 kg x …… dní = ……………… kg

14 Dc – dodávkový cyklus (čas mezi jednotlivými dodávkami) p – pojistná zásoba t –technická (technologická) zásoba ČNZ – časová norma zásob (ČN) – udává počet dní, na které nám vydrží zásoba materiálu pro výrobu (všechny údaje jsou ve dnech) ČNZ = Dc + p + t; ČNZ = Dc + p

15 Příklad: Vypočítejte ČN, pokud je dodávkový cyklus 16 dní, pojistná zásoba je stanovena na 3 dny. Uveďte i slovní odpověď. Řešení: Časová norma = dodávkový cyklus/2 + pojistná zásoba ČN = 16/2 + 3 = 11 dní Odpověď: Zásoba ve firmě vydrží celkem 11 dní.

16 NZ – norma (normativ) zásob nebo KZ (konečná zásoba) – udává průměrné množství zásob na skladě v naturálních jednotkách NZ (KZ) = ČNZ x s Příklad: Vypočítejte, jaké je průměrné množství zásob na skladě, pokud je průměrná denní spotřeba stanovena na 30 kg, dodávkový cyklus činí 20 dní a pojistná zásoba 2 dny. dny. Uveďte i slovní odpověď.

17 Řešení: Nejdříve vypočteme ČN ČN = dc/2 + p + t ČN = 20/2 + 2 ČN = 12 dní nám vydrží zásoba na skladě Následně počítáme NZ NZ = ČN x s NZ = 12 dní x 30 kg NZ = 360 kg Jedná se o průměrnou zásobu na skladě v takovém množstí, aby výroba probíhala plynule!!!

18 FNZ – finanční normativ zásob - udává jaké množství finančních prostředků je vázáno v zásobách (za kolik máme v průměru zásob na skladě). FNZ = NZ x Kč/MJ Příklad: Průměrný dodávkový cyklus 51 dní. Na jednu lavičku je potřeba 0,5 m 3 dřeva a ročně se jich vyrobí Pojistná zásoba 5 dní a technická zásoba 15 kalendářních dní. Cena dřeva činí 800 Kč/m3.

19 Řešení: Nejprve vypočteme průměrnou denní spotřebu: s = : 360 dnů x 0,5 m 3 = 5 m 3. Následně vypočteme normy zásob: ČN (ČNZ) = 51 : = 46 dní, NZ = 46 dní x 5 m 3 = 230 m 3, FNZ = 230 m 3 x 800,-- = Kč.

20 Normativy (vzorce) Zmin = p x s Zmax = Zmin + BZ BZ = Dc x s Upřesnění významu výsledku – co nám udává???? Zmax = Dc x s + p + t S = s x 360

21 Příklad na procvičení č. 1 Plánovaný objem výroby je ks výrobků. Norma spotřeby je 5 kg materiálu v ceně Kč 30,--/kg. Každá dodávka obsahuje 15 tun, pojistná zásoba je na 8 dní, materiál lze použít až následující den. Úkol: vypočítejte normativ zásob (NZ) a finanční normativ zásob (FNZ)

22 Příklad na procvičení č. 2 Podnik v příštím roce plánuje vyrobit kusů výrobků. Norma spotřeby na jeden výrobek je 14,9 m. Cena za 1 m = 65 Kč. Materiál se dodává pravidelně ve 20-ti dodávkách za rok. Pojistná zásoba je 7 dní. Počáteční zásoba m. Vypočítejte: a)Celkovou spotřebu (průměrnou denní spotřebu) b)Časovou normu c)Normu zásob (finanční normativ zásob) d) Nákup e)Zásobu minimální a zásobu maximální

23 Použité zdroje: 1. ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie - stručný přehled. Zlín: CEED, ISBN CEED, ISBN MACH, J. Ekonomika pro SOU: obor kuchař/číšník. 1. vydání. Praha: Fortuna, ISBN vydání. Praha: Fortuna, ISBN Vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google