Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 Tématická oblast: Zásobování – druhy zásob a normování zásob Zásobování – druhy zásob a normování zásob Předmět Ekonomika Ekonomika Anotace: Výukový materiál slouží k ucelení informací o majetku firmy Výukový materiál slouží k ucelení informací o majetku firmy Šablona Číslo materiálu III/2-34 III/2-34 III/2-34-15 III/2-34-15 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026

2 Zásobování Pro efektivní zásobování je nutné vykonávat všechny činnosti s touto oblastí související tak, aby byl zajištěn plynulý provoz výroby. Plán zásobování (plán nákupu) – má podobu bilance - porovnáme zde zdroje zásob a následně potřebu zásob, - jsme schopni stanovit velikost nákupu (jaké množství je nutné nakoupit). (jaké množství je nutné nakoupit). Př.: Podle učebnice sestavte plán zásob z těchto pojmů: nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba !!! Umění dobře plánovat !!!

3 Příklad – výpočet nákupu: Podnik odhaduje, že bude potřebovat pro příští rok 30 000 kusů materiálu X pro výrobu výrobku Y. V současnosti má na skladě 190 kusů tohoto materiálu. Limit minimální zásoby je stanoven na 60 kusů. Úkol: 1.Určete počet kusů, který se musí nakoupit. 2.Při pravidelných objednávkách jednou za měsíc by se jednalo o množství?

4 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ 2.Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců N = 30 000 kusů + 60 kusů – 190 kusů N = …………………… Pravidelné objednávky = 29 870 ks ?? Pravidelné objednávky = ……………………….. 29 870 kusů 2 489 kusů

5 Příklad – výpočet nákupu: Podnik plánuje pro příští rok spotřebu hlavního materiálu v množství 20 000 metrů. Skutečná zásoba tohoto materiálu je k dnešnímu dni 1000 metrů. Předpokládaná spotřeba do konce roku je 3 000 metrů. Očekávané dodávky do konce letošního roku je 5000 metrů. Normovaná zásoba materiálu je stanovena na 2 000 metrů. Jeden metr stojí 450 Kč. Úkol: 1.Určete potřebu nákupu: 2.Který údaj v rovnici (k výpočtu nákupu chybí?) 3.Potřebu nákupu v Kč?

6 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ N = 20 000 + 2 000 - ………?? Neznáme počáteční zásobu (je nutné ji dopočítat)!!! Počáteční zásoba se stanoví jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku Plánovacího období. PZ = 1 000 + 5 000 – 3 000 = 3 000 metrů N = …………………………………..??? 20 000 + 2 000 – 3 000 Potřeba nákupu v Kč = …………………………………….. Nákup v metrech x cena za 1 metr

7 Řešení: 1.Nákup = S + KZ – PZ 2.Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců N = 30 000 kusů + 60 kusů – 190 kusů N = …………………… Pravidelné objednávky = 29 870 ks : 12 měsíců Pravidelné objednávky = ……………………….. 29 870 kusů 2 489 kusů

8 Druhy zásob (metoda ABC) Zásoby skupiny A Základní suroviny (pro stolaře dřevo, pro strojního zámečníka železo, pro textilní podnik kvalitní látky, atd. Zásoby skupiny B Pomocný materiál (hřebíky, svářecí materiál, cívka nití, brusný kotouč, … atd. Zásoby skupiny C Kancelářské potřeby, čistící prostředky, atd. Který typ zásob je nutné tzv. normovat (pečlivě propočítávat???) A

9 Normování zásob Podnikatelský subjekt eviduje údaje o zásobě:  minimální  maximální  běžné  pojistné  technické (technologické) Dále se zabývá hodnotou, kterou je dodávkový cyklus

10 Optimální model skladových zásob

11 Zásoba a) minimální – zásoba těsně před novou dodávkou od dodavatele b) maximální – zásoba těsně po dodávce od dodavatele c) běžná – průběžně se z ní vydává při výrobě d) pojistná – množství zásob „navíc“ pro případ, kdy se zpozdí dodávka (případně nepředvídaná porucha…, neočekávaný zájem zákazníků…) e) technická – u některých druhů zásob, kdy je při převzetí do firmy není možné okamžitě použít (dřevo – doschnutí; sýry – dozrání; banány – dozrání…atd.)

12 P odklady pro výpočty s – průměrná denní spotřeba (zjistíme podle celkové spotřeby za určité období – např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc) Příklad: a) Celková spotřeba za rok je 30 000 ks. Jak velká je průměrná denní spotřeba? s = S : 360 s = 30 000 kusů : 360 dny s = S : 30 b) Celková spotřeba za měsíc je 560 metrů materiálu. Jak velká je průměrná denní spotřeba? Jak velká je průměrná denní spotřeba? S = 560 metrů : 30 dny = 18 metrů (spotřeba za den)

13 S – celková spotřeba (za určité období) S = s x 360 Příklad: Průměrná denní spotřeba materiálu je 340 kilogramů. a) Jaká bude celoroční spotřeba tohoto materiálu? S = 340 kg x 360 dní = ……………… 122 400 kg b) Jaká bude půlroční spotřeba tohoto materiálu? S = 340 kg x …… dní = ……………… 180 61 200 kg

14 Dc – dodávkový cyklus (čas mezi jednotlivými dodávkami) p – pojistná zásoba t –technická (technologická) zásoba ČNZ – časová norma zásob (ČN) – udává počet dní, na které nám vydrží zásoba materiálu pro výrobu (všechny údaje jsou ve dnech) ČNZ = Dc + p + t; ČNZ = Dc + p 2 2 2 2

15 Příklad: Vypočítejte ČN, pokud je dodávkový cyklus 16 dní, pojistná zásoba je stanovena na 3 dny. Uveďte i slovní odpověď. Řešení: Časová norma = dodávkový cyklus/2 + pojistná zásoba ČN = 16/2 + 3 = 11 dní Odpověď: Zásoba ve firmě vydrží celkem 11 dní.

16 NZ – norma (normativ) zásob nebo KZ (konečná zásoba) – udává průměrné množství zásob na skladě v naturálních jednotkách NZ (KZ) = ČNZ x s Příklad: Vypočítejte, jaké je průměrné množství zásob na skladě, pokud je průměrná denní spotřeba stanovena na 30 kg, dodávkový cyklus činí 20 dní a pojistná zásoba 2 dny. dny. Uveďte i slovní odpověď.

17 Řešení: Nejdříve vypočteme ČN ČN = dc/2 + p + t ČN = 20/2 + 2 ČN = 12 dní nám vydrží zásoba na skladě Následně počítáme NZ NZ = ČN x s NZ = 12 dní x 30 kg NZ = 360 kg Jedná se o průměrnou zásobu na skladě v takovém množstí, aby výroba probíhala plynule!!!

18 FNZ – finanční normativ zásob - udává jaké množství finančních prostředků je vázáno v zásobách (za kolik máme v průměru zásob na skladě). FNZ = NZ x Kč/MJ Příklad: Průměrný dodávkový cyklus 51 dní. Na jednu lavičku je potřeba 0,5 m 3 dřeva a ročně se jich vyrobí 3 600. Pojistná zásoba 5 dní a technická zásoba 15 kalendářních dní. Cena dřeva činí 800 Kč/m3.

19 Řešení: Nejprve vypočteme průměrnou denní spotřebu: s = 3 600 : 360 dnů x 0,5 m 3 = 5 m 3. Následně vypočteme normy zásob: ČN (ČNZ) = 51 : 2 + 5 +15 = 46 dní, NZ = 46 dní x 5 m 3 = 230 m 3, FNZ = 230 m 3 x 800,-- = 184 000 Kč.

20 Normativy (vzorce) Zmin = p x s Zmax = Zmin + BZ BZ = Dc x s Upřesnění významu výsledku – co nám udává???? Zmax = Dc x s + p + t S = s x 360

21 Příklad na procvičení č. 1 Plánovaný objem výroby je 60 000 ks výrobků. Norma spotřeby je 5 kg materiálu v ceně Kč 30,--/kg. Každá dodávka obsahuje 15 tun, pojistná zásoba je na 8 dní, materiál lze použít až následující den. Úkol: vypočítejte normativ zásob (NZ) a finanční normativ zásob (FNZ)

22 Příklad na procvičení č. 2 Podnik v příštím roce plánuje vyrobit 125 000 kusů výrobků. Norma spotřeby na jeden výrobek je 14,9 m. Cena za 1 m = 65 Kč. Materiál se dodává pravidelně ve 20-ti dodávkách za rok. Pojistná zásoba je 7 dní. Počáteční zásoba 14 800 m. Vypočítejte: a)Celkovou spotřebu (průměrnou denní spotřebu) b)Časovou normu c)Normu zásob (finanční normativ zásob) d) Nákup e)Zásobu minimální a zásobu maximální

23 Použité zdroje: 1. ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie - stručný přehled. Zlín: CEED, 2012. ISBN 80-902552-4-8. CEED, 2012. ISBN 80-902552-4-8. 2. MACH, J. Ekonomika pro SOU: obor kuchař/číšník. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-671-9 1. vydání. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-671-9 3. Vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Autor: Autor: MSc. Marcela Vojáčková MSc. Marcela Vojáčková Zpracováno: 4. 1. 2013 4. 1. 2013 Ročník (obor) 2. ročník (Hotelnictví) 65-42-M/01 2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google