Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická dokumentace. Projektování nových výrobků Idea, marketing Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Logistická příprava výroby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická dokumentace. Projektování nových výrobků Idea, marketing Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Logistická příprava výroby."— Transkript prezentace:

1 Technická dokumentace

2 Projektování nových výrobků Idea, marketing Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Logistická příprava výroby Materiálně technické zásobování Kooperace, subdodávky Výroba, montáž Expedice - servis Idea, marketing Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Logistická příprava výroby Materiálně technické zásobování Kooperace, subdodávky Výroba, montáž Expedice - servis čas Zákazník, trh

3 Konstrukční dokumentace  výrobní výkresy  konstrukční kusovník  stavebnicový  strukturní  souhrnný

4 Konstrukční dokumentace  technické podmínky  funkční vlastnosti výrobku a metody zkoušení jeho technicko-ekonomických parametrů  provedení výrobku  způsob balení a skladování  příslušenství a náhradní díly dodávané s výrobkem  návod k uvedení do provozu, obsluhu a údržbu  patenty průmyslově právní ochrana novým technickým řešením

5 Konstrukční dokumentace  katalogy náhradních dílů  výpočtové listy doklad pro ověřování funkčních vlastností výrobku, technicko-ekonomických parametrů a dimenzování součástí  konstrukční kniha data o průběhu konstrukčních pracích na výrobku (zpřesňování normativů konstrukčních prací, plánování)

6 Konstrukční dokumentace  Protokol o zkouškách prototypu

7 Technologická dokumentace  Technologické postupy výrobní předpis pro zhotovení součástí nebo montážních jednotek

8 Technologická dokumentace Technolog postupář:  údaje o součásti (název, číslo výkresu, č.pozice, označení materiálu – z konstr. výkresu)  údaje o zajištění budoucí výroby, materiálové středisko (materiál), střediska odebírající hotovou součást  spotřební rozměr (výchozí kus materiálu – hribá váha, % využití materiálu)  počet kusů na výrobek (z kusovníku)  velikost výrobní dávky  číslo operace, pracoviště  popis operace  číslo výrobních pomůcek (přípravky, nástroje, měřidla)

9 Technologická dokumentace Technolog normovač:  kvalifikační třída dělníka  technickohospodářská norma výkonu (čas kusový, dávkový – Nmin/ks)  mzda na jednotku produkce a mzda na přípravu

10 Technologická dokumentace  Technickohospodářské normy spotřeby materiálu nejvyšší přípustné množství výchozího materiálu na zhotovení součásti (TP, zmetkovitost, mater. náklady) Čistá váha V – objem součásti  - měrná váha materiálu

11 Technologická dokumentace Čistá váha p o – přídavky na opracování Spotřební váha p D – přídavky na dělení materiálových prvků p Z – přídavky ze zbytků materiálu

12 Technologická dokumentace  technologický projekt uspořádání výrobního procesu  propočty strojů, zařízení a pracovníků  prostorové uspořádání strojů a pracovišť  časová struktura výrobního procesu  hodnocení ekonomické efektivnosti projektu  technologické výkresy polotovarů tvar a jakost odlitků

13 Technologická dokumentace  výkresy speciálního nářadí

14 Prvotní technická dokumentace  výrobní výkresy  konstrukční kusovník  technologické postupy  výkresy speciálního nářadí

15 Druhotná technická dokumentace  sestavy THN výkonových  sestavy THN materiálových  kalkulace přímých mezd  kalkulace přímého materiálu ve výrobku  seznamy speciálního nářadí v potřebném členění

16 Schéma průběhu přípravy výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Materiálová příprava výroby Organizační příprava výroby Výroba speciálního nářadí a přípravků Výzkum Vývoj Průzkum trhu Požadavky zákazníků

17 Organizační příprava výroby  variantní technickoorganizační projekt  výroba ověřovací série  zkoušení a výsledky ověřovací série  vystavení dokumentace

18 Výrobní dokumentace  technická dokumentace  rozpis plánu výroby na výrobní provozy  průvodní výrobní podklady  pracovní lístek  výdejka materiálu  průvodka  odváděcí lístek  sledovací karty

19 Poptávka nabídka Zakázky Objednávky Odbyt


Stáhnout ppt "Technická dokumentace. Projektování nových výrobků Idea, marketing Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby Logistická příprava výroby."

Podobné prezentace


Reklamy Google