Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická příprava výroby. Cíl a hlavní úkoly TPV Cíle: –Před započetím výroby –Tvar a funkční vlastnosti výrobku –Úspornost výroby Hlavní úkoly: –Prodejní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická příprava výroby. Cíl a hlavní úkoly TPV Cíle: –Před započetím výroby –Tvar a funkční vlastnosti výrobku –Úspornost výroby Hlavní úkoly: –Prodejní."— Transkript prezentace:

1 Technická příprava výroby

2 Cíl a hlavní úkoly TPV Cíle: –Před započetím výroby –Tvar a funkční vlastnosti výrobku –Úspornost výroby Hlavní úkoly: –Prodejní kolekce –Technologické podklady pro kalkulaci –Technická dokumentace –Zabezpečení výroby

3 Rozdělení TPV Podle času: –Před kontraktama –Po kontraktech –Výrobní fáze Podle obsahu: –Modelová a návrhová tvorba –Konstrukční tvorba –Technologická tvorba

4 Časová osa kolekce Roční –Jaro-léto Listopad – ½ března –Podzim-zima Duben – začátek září –Hluchá místa ½ března – začátek dubna Září – začátek listopadu Jedna kolekce –Nákup materiálu a tvarový vývoj (4-6) –Tvorba kolekce (4-8) –Cenová kalkulace (1-2) –Žírovací komise (1-2dny) –Hlavní prodejní období (4-8)

5 Technická dokumentace Části: –TN, TP –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci Cíl: –Zpracování dokumentace ke každému výrobku –Technicko-hospodářské normy –Normy spotřeby času –Připomínky z výroby prototypu a změny z prodeje –Upřesnění technického popisu modelu

6 Části technické dokumentace –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci

7 1) Soupis operací Znaky: –Stručný –Srozumitelný –Obsahuje: Pracovní pomůcky Mzdový tarif Kvalifikační třídu –Pracovní karta operace Stavebnicový systém Fáze operace: –Přípravná Manipulace s šitým dílem –Hlavní Vlastní proces (šití, žehlení) –Dokončovací Odložení dílu Operace je nejmenší prvek pracovního procesu při zpracovávání výrobku.

8

9 Části technické dokumentace –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci

10 2) Pracovní předpis Rozdělení: –Výroba součástí Malé díly –Předmontáž Hlavní díly, plošný útvar –Montáž Výrobek, prostorový útvar –Dokončení Technická kontrola Části: –TN –TP stručný a podrobný –Technické a ekonomické údaje o výrobku a dílně –Soupis operací

11

12 Části technické dokumentace –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci

13 3) Pracovní postup (analýza) Cíl: –Souhrn navazujících úkonů a pohybů –Norma času Pracovní karta operace: –Fazóna –Zpracovávaný díl –Název operace –Kvalifikační třída –Norma času –Mzda –Údaje o stroji a zařízeních –Rozbor operace –Nákres mikropracoviště

14

15

16 Části technické dokumentace –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci

17 4) Normování výkonu Úkol: –Výkonové normy –Dodržování –Rezervy Typy norem: –Norma času –Norma množství Opravy: –Změna techniky, technologie, sortimentu Metody: –Snímkování práce Snímek pracovního dne Chronometrážní záznam –Rozborové metody Sborník prvotních a druhotných normativů Metoda předem určených časů (MTM) Work-Factor (WF)

18 Metody normování výkonu –Snímkování práce Snímek pracovního dne Chronometrážní záznam –Rozborové metody Sborník prvotních a druhotných normativů Metoda předem určených časů (MTM) Work-Factor (WF)

19 4a) Snímkování práce Snímek pracovního dne –Průběh pracovního dne –Využití strojů a zařízení –Získáme: Čistý čas práce Čas nutných přestávek Čas přestávek podmínečně nutných Ztráty času Chronometrážní záznam –Čas jedné operace –Zapisuje normovač do pracovního listu –Není objektivní –U několika pracovnic

20 Metody normování výkonu –Snímkování práce Snímek pracovního dne Chronometrážní záznam –Rozborové metody Sborník prvotních a druhotných normativů Metoda předem určených časů (MTM) Work-Factor (WF)

21 4b) Rozborové metody Sborníky normativů –Analýza operace Část Díl krátký a dlouhý Výrobek krátký a dlouhý –Časy práce (hledají se ve sbornících) Čistý čas práce –Vedlejší –Hlavní –Vedlejší závislé Přestávky MTM –Pohyby Základní Kombinované –1TMU = 0,00001hod Work-Factor –Obdoba MTM –Modifikace: Základní Zjednodušená Zkrácená Zrychlená

22 Části technické dokumentace –Soupis operací –Pracovní předpis –Pracovní postup (analýza) –Normování výkonu –Kvalifikační třídy operací –Mzdová sazba na operaci

23 5a) Kvalifikace operace Kvalifikační katalog –Charakter povolání –Kvalifikační požadavky na výkon činnosti –Příklady pracovních činností Zařazení pracovníka –Odborné vzdělání –Délka praxe –Druh vykonávané práce Kvalifikační stupeň –Požadované vzdělání nebo odborná praxe Rozdělení práce –Jednoduchá –Složitější –Složitá Tarifní třída činnosti –Složitost, odpovědnost, obtížnost a namáhavost

24 5b) Odměňování pracovníků Mzdy: –Časová –Úkolová –Smíšená Smíšená úkolová Smíšená podílová Další ohodnocení: –Prémie –Osobní ohodnocení –Mimořádné odměny Jiné součásti mzdy: –Podíl na hospodářském výsledku –Náhrada mzdy –Nemocenská

25 Výrobní proces Podmínky: –Výrobní prostory –Výrobní technika –Výrobní technologie –Potřeby trhu –Plynulost výroby Bez prostojů –Plán výroby Pracovní kalendář Výrobní příkaz –Operativní změny Sled operací –Výstřih součástí a dílů –Kompletace a vybavení –Fixace –Odvoz na šicí dílnu –Šicí proces –Kompletace výrobků –Odvážení, fakturace, expedice

26 Výrobní postup Úkol: –Přidělení operací a pracovníků k pracovním místům Ovlivňující podmínky: –Pracovní předpis –Prostory –Kapacita pracovníků –Stroje a zařízení –Mezioperační doprava Zásady: –Technologická návaznost –Stejný charakter operací –Odpovídající kvalifikace pracovníků –Zvládnutelnost –Využití strojů a zařízení –Kapacita po odečtení absence a nezbytně nutných přestávek

27 Kapacitní výpočty Úkol: –Objem výroby –Plánování podniku Ovlivňující činitelé: –Fond pracovní doby –Počet pracovníků –Absence pracovníků –Intenzita práce –Prostor –Stroje a zařízení Jednotky: –Množství ks Orientační, nevýhodná –Pracnost NH, Nmin Množství společenské práce pro výrobu 1ks výrobku –Peníze Ekonomické hodnocení Ohodnocení výrobku vzhledem k množství vykonané práce

28 Diagram zatížení pracovních míst Cíl: –Rovnoměrné vytížení pracovních míst –Kontrola plnění norem –Podklad pro ohodnocení pracovníků Výpočet % zatížení: zpzatížení pracovníka Nčpnormočas pracovníka Pzzatížení pracovního místa

29 Nákres podlaží Podmínky sestavení: –Výrobní zařízení –Prostor –Energetické rozvody –Osvětlení, okna –Rozvod vody a páry –Výrobní systém –Výrobní postup –Umístění náhradních strojů Zobrazení: –Měřítko 1:100 1:50 –Vzdálenost mezi pracovními místy 0,60m –Legenda Označení všech strojních zařízení –Tok materiálu –Čísla pracovních míst

30

31 Kalkulace nákladů Cíl: –Finanční plán –Plnění plánu –Cena výrobku –Hospodárnost –Efektivnost Složky: –Přímý materiál a mzdy –Nepřímé náklady –Zisk –Základní velkoobchodní cena Rozdělení kalkulací: –Předběžná Normová –Plánová –Operativní Přepočtová –Výsledná

32 Cena výrobku Způsob tvorby: –Odvození Ze zahraničních relací Z cen vývozu –Parametricky –Cenové normativy –Stavebnicový způsob –Kalkulační porovnání –Individuálně –Dohodou Cenové normativy –Soubory norem spotřeby: Přímé mzdy Přímý materiál Přímé vlastní náklady Sazby nepřímých nákladů Zisk –Přirážková metoda Nepřímé náklady se stanoví jako %přirážka

33 Závěr –Technická dokumentace –Výroba kolekce –Výrobní postup –Výrobní proces –Odměňování pracovníků –Kalkulace nákladů –Cena výrobku


Stáhnout ppt "Technická příprava výroby. Cíl a hlavní úkoly TPV Cíle: –Před započetím výroby –Tvar a funkční vlastnosti výrobku –Úspornost výroby Hlavní úkoly: –Prodejní."

Podobné prezentace


Reklamy Google