Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektování výrobních procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektování výrobních procesů"— Transkript prezentace:

1 Projektování výrobních procesů
Spotřeba času ve výrobním procesu, snímek pracovního dne Ing. Antonie Poskočilová

2 Spotřeba času ve výrobním procesu
je měřítkem jakosti organizace práce a technicko- organizační úrovně technologických i pracovních metod Analýza spotřeby času: 1) Pracovní síla – snímek práce, snímek pracovního dne jednotlivce či skupiny pracovníků 2) Výrobního prostředku – snímky využití strojů při vyhledávání úzkoprofilových strojů 3) Pracovního předmětu – tok materiálu výrobou, logistická měření, sled a pořadí operací 2

3 Spotřeba času ve výrobním procesu
základní skupiny spotřeby času jsou určeny předepsanou prací a vznikajícími přestávkami skupiny časů: NUTNÉ X ZBYTEČNÉ (normovatelné) (ztráty) 3

4 Spotřeba času ve výrobním procesu
čas nutný TN - se skládá z času práce T1, času obecně nutných přestávek T2 a času podmínečně nutných přestávek T3 čas zbytečný TZ - se skládá z osobních ztrát TD, technicko - organizačních ztrát TE a ztrát způsobených vyšší mocí TF; tvoří rezervy v produktivitě práce 4

5 Děje a spotřeby času výrobního zařízení

6 Značení časových složek symboly
symbol je tvořen ZÁKLADNÍM znakem a INDEXEM, označujícím druh spotřeby času. ZÁKLADNÍ znak: písmeno Velké T značí úhrn všech příslušných časů ve směně Malé t značí úhrn příslušného času v normě tohoto času INDEX základního znaku je tvořen písmenem velké abecedy a jednou až třemi arabskými číslicemi 6

7 INDEX základního znaku
A – čas přímo úměrný počtu kusů B – čas úměrný počtu zpracovávaných výrobních dávek C – čas přímo úměrný počtu odpracovaných směn číslice na prvním místě: 1 – čas práce 2 – čas obecně nutných přestávek 3 – čas podmínečně nutných přestávek 7

8 INDEX základního znaku
číslice na druhém místě: 1 – čas probíhající za klidu stroje 2 – čas probíhající za chodu stroje 3 – čas strojně ruční X – výjimka pro rozlišení úkonů nepravidelné obsluhy číslice na třetím místě: 1 – čas přestávek na zvláštní oddech 2 – čas přestávek pro přirozené potřeby 3 – čas přestávek na jídlo a oddech 8

9 Označování časů ve výrobních podkladech
vždy norma času za jednotku produkce tAC – norma času jednotkového s přirážkou směnového času (= tA * kc) tBC – norma času dávkového s přirážkou směnového času (= tB * kc) kc – koeficient směnového času 9

10 Označování časů ve výrobních podkladech
tA – norma jednotkového času tA11 – jednotkový čas práce za klidu stroje tA12 – jednotkový čas práce za chodu tA13 – jednotkový čas práce strojně ruční tAX – čas nepravidelné obsluhy tA3 – čas jednotkových podmínečně nutných přestávek tS – jednotkový čas strojní 10

11 Označování časů ve výrobních podkladech
tB – norma dávkového času tB1 – čas dávkové práce – příprava a ukončení práce, seřízení stroje, seřízení nástrojů, upínacích zařízení… tC – norma směnového času tC1 – čas směnové práce – převzetí práce na počátku směny, úklid pracoviště na konci směny, zápis denní práce tC2 – časy směnových obecně nutných přestávek

12 Rozbor spotřeby času ve směně
zaměřen na pracovníka či na pracovní prostředky z hlediska jejich časového i výkonového využití a i na předmět výroby. snímek pracovního dne snímek operace momentová pozorování snímek využití stroje 12

13 Snímek pracovního dne a) jednotlivce b) skupiny (pracovní čety) c) hromadný snímek pracovního dne d) vlastní snímek pracovního dne

14 Postup provádění snímku pracovního dne
1. etapa – příprava k pozorování – zaměření snímku; výběr pracovníka a pracoviště; stanovení času, po který se bude pozorování provádět; výběr pozorovatele 2. etapa – vlastní pozorování, měření a zaznamenávání činností do připraveného formuláře 3. etapa – vyhodnocení snímku a následná bilance

15 Formulář snímku pracovního dne

16 Bilance normovatelných časů a ztrát

17 Snímek operace druhy snímků operace:
zkoumá skutečnou spotřebu času na opakované operace nebo nebo úkony na jednotlivých či stejných pracovištích druhy snímků operace: plynulá chronometráž výběrová chronometráž obkročná chronometráž snímek průběhu práce (snímková chronometráž) filmový snímek

18 Metoda momentového pozorování:
její princip je založen na počtu pravděpodobnosti a na matematické statistice zjišťování podílu určitého děje v celkovém čase směny bez použití časoměrných přístrojů 18

19 Snímek využití stroje pomocí automatických měřicích a regulačních přístrojů
nutno splnit tyto 3 úkony: 1. měření času 2. registraci času 3. vyhodnocení času Vhodné použití odstraní: subjektivismus, nespolehlivost, nepřesnosti, sníží pracnost průzkumu.

20 Přehled stupňů automatizace studia času

21 Automatizační měřicí a registrační přístroje
číslicové časoměrné přístroje časové zapisovače – mechanické a elektrické registrační ampérmetry, voltmetry, wattmetry videokamery počítače – Sinumeric, Ortim, Simatic…

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projektování výrobních procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google