Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 19."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 19 21. 2. 2010 http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 19 KontaktníBezkontaktní VZTAH MEZI p-V-T Charlesův zákon (v=konst) Gay-Lussacův zákon (p=konst) Boyle-Mariotův zákon (T=konst) Stavová rovnice

3 p.V = n.R.T p.V = m.r.T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18

4 VLASTNOSTI IDEALNÍCH PLYNŮ 1-atomové plyny  = 1,67 2-atomové plyny  = 1,41 3-atomové plyny  = 1,30 Poissonova konstanta Mayerův vztah Výpočet plynové konstanty r Univerzální plynová konstantaJ.kmol -1.K -1 Pro vzduch (směs N 2 a O 2 ) r = 287,04 J.kg -1.K -1 PlynM [kg.kmol -1 ] H2H2 2 N2N2 28 O2O2 32 C12 CO 2 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18

5 DIAGRAM p-V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18

6 Přesnost u laboratorních měření je až 0,2 K I. ZÁKON TERMODYNAMIKY Princip zachování energie: -Množství energie v uzavřené soustavě je konstantní. Princip ekvivalence: - Teplo lze měnit v mechanickou práci a naopak, podle určitého matematického vztahu. Julius Robert von Mayer (1814 – 1878) James Prescott Joule (1818 – 1889) Hermann Helmholz (1821 – 1894)

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 1. FORMA I. ZTD [J] [J/kg] Vhodné pro uzavřené soustavy, např. pro řešení spalovacích motorů.

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 1. FORMA I. ZTD Objemová práce se koná pokud se mění objem, kde není změna dráhy není práce. Objemová práce u spalovacího motoru je přímo úměrná točivému momentu. Objemová práce není stavová veličina neexistuje A 1 nebo A 2.

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 2. FORMA I. ZTD [J] [J/kg] Vhodné pro otevřené soustavy, např. pro řešení kompresorů nebo zařízení kde se mění tlak i objem.

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 2. FORMA I. ZTD

11 ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE +Q – přivedené teplo (např. palivo, el. Energie) -Q – odvedené teplo (např. chladící voda, výfukové plyny) +A, +A t – získaná práce (např. práce na hřídeli spalovacího motoru, který pohání vozidlo) -A, -A t – dodaná (spotřebovaná) práce (např. práce startéru motoru, práce na pohon kompresoru) Když správně zadám do výpočtu, vyjdou správně i výsledky. 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18

12 DĚLENÍ KOMPRESORŮ PODLE PRINCIPU KOMPRESE Objemové kompresory Rychlostní kompresory (energetické) Pístový kompresor Palcový (Root) kompresor Šroubový kompresor Radiální turbokompresor Axiální turbokompresor 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18

13 TYPY KOMPRESORŮ 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18

14 PRINCIP ČINNOSTI IDEÁLNÍHO PÍSTOVÉHO KOMPRESORU 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18 Pro adiabatický děj Pro polytropický děj Pro izotermický děj

15 PRINCIP ČINNOSTI SKUTEČNÉHO PÍSTOVÉHO KOMPRESORU 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18 Objemová účinnost  O klesá s rostoucím tlakovým poměrem p 2 / p 1

16 PROČ SE POUŽÍVAJÍ VÍCESTUPŇOVÉ KOMPRESORY Dosažení vysokých tlaků Maximální tlakový poměr u jednostupňového kompresoru Bezpečnost s ohledem na maximální přípustnou teplotu Úspora kompresní práce 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18

17 POSTUP VÝPOČTU VÍCESTUPŇOVÉHO KOMPRESORU Stanovení kompresního poměru z předchozích vztahů Stanovení počtu stupňů z’ zaokrouhlíme nahoru a dostaneme z Vypočítáme skutečný kompresní poměr Vypočítáme skutečný příkon kompresoru 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18

18 DIAGRAM SKUTEČNÉHO KOMPRESORU Tlakové diagramy skutečných pístových kompresorů lze získat snímáním tlaku ve válci a snímáním úhlu pootočení klikové hřídele (přepočítává se na objem plynu ve válci). 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 RYCHLOSTNÍ KOMPRESORY (ENERGETICKÉ) Izoentropický 1 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Stáhnout ppt "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 18 19."

Podobné prezentace


Reklamy Google