Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLYNOVÉ ZÁKONY, STAVOVÁ ROVNICE Za konstantní teploty je v ocelové lahvi objemu 20 dm 3 dusík pod tlakem 15 MPa. Jaký objem zaujme dusík při tlaku 102.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLYNOVÉ ZÁKONY, STAVOVÁ ROVNICE Za konstantní teploty je v ocelové lahvi objemu 20 dm 3 dusík pod tlakem 15 MPa. Jaký objem zaujme dusík při tlaku 102."— Transkript prezentace:

1 PLYNOVÉ ZÁKONY, STAVOVÁ ROVNICE Za konstantní teploty je v ocelové lahvi objemu 20 dm 3 dusík pod tlakem 15 MPa. Jaký objem zaujme dusík při tlaku 102 kPa? Řešení: – za konstantní teploty platí zákon Boylův-Marriottův p 1. V 1 = p 2. V 2 – zadáno T = konst p 1 = 1,5.10 7 Pa V 1 = 0,02 m 3 p 2 = 1,02.10 5 Pa V 2 = ? – po dosazení V 2 = p 1. V 1 / p 2 = 1,5.10 7. 0,02 / 1,02.10 5 = 2,941 m 3 Objem dusíku po expanzi bude 2,94 m 3.

2 O kolik % se zvětší objem 100 cm 3 kyslíku, zvýší-li se za stálého tlaku jeho teplota z 20 °C na 80 °C? – za konstantního tlaku platí zákon Gay-Lussacův V 1 / T 1 = V 2 / T 2 Řešení: – zadáno p = konstT 1 = 273,15 + 20 = 293,15 KV 1 = 1.10 -4 m 3 T 2 = 273,15 + 80 = 353,15 K V 2 = ? – po dosazení V 2 = V 1. T 2 / T 1 = 1.10 -4. 353,15 / 293,15 = 1,205.10 -4 m 3 – výpočet rozdílu objemů V 1 = 100 cm 3 = 100%  V 2 = 120,5 cm 3 = 120,5%  V = V 2 - V 1 = 120,5 - 100 = 20,5 cm 3 = 20,5% Objem kyslíku se zvětší o 20,5% původního objemu.

3 Pneumatiky osobního vozu jsou při teplotě -10 °C nahuštěny na tlak 180 kPa. Za předpokladu konstantního objemu vypočítejte, jak se změní tlak po dosažení teploty 15 °C. – při konstantním objemu plynu lze použít zákon Charlesův p 1 / T 1 = p 2 / T 2 Řešení: – zadáno V = konstT 1 = 273,15 + (-10) = 263,15 K p 1 = 1,8.10 5 Pa T 2 = 273,15 + 15 = 288,15 K p 2 = ? – po dosazení p 2 = p 1. T 2 / T 1 = 1,8.10 5. 288,15 / 263,15 = 1,971.10 5 Pa – výpočet rozdílu tlaků p 1 = 180 kPa ap 2 = 197,1 kPa  p = p 2 - p 1 = 197,1 - 180 = 17,1 kPa Tlak plynu v pneumatikách vzroste o 17,1 kPa.

4 Určité množství plynu zaujímá při teplotě 30 °C a tlaku 109,3 kPa objem 270 cm 3. Jaký je objem tohoto množství plynu při normálních podmínkách? Řešení: – použijeme stavovou rovnici ve tvaru p 1. V 1 / T 1 = p 2. V 2 / T 2 – zadáno T 1 = 273,15 + 30 = 303,15 K p 1 = 109 300 Pa V 1 = 270 cm 3 T 2 = 273,15 K p 2 = 101 325 Pa V 2 = ? – po dosazení V 2 = p 1. V 1. T 2 / p 2. T 1 = 109300. 270. 273,15 / 101325. 303,15 = = 262,43 cm 3 Objem daného množství plynu při normálních podmínkách je 262,43 cm 3.

5 Určete tlak v nádobě o objemu 1 m 3, v níž se při teplotě 10 °C nachází 0,1 kmol oxidu siřičitého. – použijeme stavovou rovnici p. V = n. R. T Řešení: – zadáno V = 1 m 3 T = 273,15 + 10 = 283,15 K n = 100 mol R = 8,314 J.mol - 1.K -1 p = ? – po dosazení p = n. R. T / V = 100. 8,314. 283,15 / 1 = 235 411 Pa = 235,4 kPa Tlak v nádobě činí 235,4 kPa.


Stáhnout ppt "PLYNOVÉ ZÁKONY, STAVOVÁ ROVNICE Za konstantní teploty je v ocelové lahvi objemu 20 dm 3 dusík pod tlakem 15 MPa. Jaký objem zaujme dusík při tlaku 102."

Podobné prezentace


Reklamy Google