Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová Vedoucí práce:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová Vedoucí práce:"— Transkript prezentace:

1 Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová Vedoucí práce: RNDr. Kateřina Staňková Helisová, Ph.D. ČVUT Fakulta elektrotechnická 2012/2013

2 Obsah Cíl diplomové práce Získání dat Teoretická část a její výsledky Aplikační část a její výsledky Shrnutí klíčových výsledků 2 1 2 3 4 5

3 Cíl práce 3 1 2 3 4 5 Získat a analyzovat a.hydrometeorologické údaje o výskytech blesků na území ČR, b.reálná data pojišťovny týkající se pojistných událostí způsobených zásahem blesku, nastudovat základy stochastické geometrie a bodových procesů, aplikovat metody stochastické geometrie na získaná data a vyvodit ekonomické závěry užitečné v pojišťovnické praxi.

4 Získání dat 4 1 2 3 4 5 Generali Pojišťovna a.s. o odbor Likvidace neživotního pojištění o Smlouva o zpracování osobních údajů o pojistné události způsobené úderem blesku nahlášené v letech 2010, 2011 a 1. ¼ 2012 (.xls) ČHMÚ o Odbor distančních měření – Oddělení radarové o Žádost o poskytnutí dat o binární gridová informace – zakódované počty blesků do Země v ortogonální mřížce v letech 2002 – 2010 (.rpd)

5 Teoretická část a její výsledky I 5 1 2 3 4 5 A. Pojišťovnictví a pojištění o pojistný trh o pojistné produkty – životní a neživotní (pojištění majetku) B. Blesk – fyzikální podstata a detekce výskytu o podstata o jiskrový výboj o typy o nebezpečí o zdraví, škody na majetku o detekce o družice, radary o CELDN

6 Teoretická část a její výsledky II 6 1 2 3 4 5 C. Matematický aparát o Stochastická geometrie o analýza a modelování geometrických struktur složených z objektů náhodně rozmístěných v prostoru o Objekt o výskyt entity (útvar, událost) reprezentovaný bodem o Bodový proces o rozmístění bodů v prostoru v daném čase; náhodná množina bodů o X = náhodná konfigurace bodů {x 1,x 2,x 3,…} o Charakteristiky bodových procesů o míra intenzity – střední počet bodů procesu X v množině o funkce intenzity – λ(x) – pravděpodobnost, že se v nekonečně malém prostoru kolem bodu x s objemem dx nachází bod o intenzita ↔ konstantní λ(x)

7 Teoretická část a její výsledky III 7 1 2 3 4 5 Bodový proces Funkce intenzity

8 Teoretická část a její výsledky IV 8 1 2 3 4 5 Jádrová funkce o přenesení informace získané v daném bodě do plošné podoby o hustota pravděpodobnosti – Epanečnikovo jádro Korelační koeficient

9 Teoretická část a její výsledky V 9 1 2 3 4 5 D. SW nástroje – GIS

10 Aplikační část a její výsledky I 10 1 2 3 4 5 Princip zpracování dat o dekódování souboru s počty blesků, určení mřížky a převodních vztahů o odhad funkce intenzity + normování o převod dat do porovnatelné podoby o porovnání

11 Aplikační část a její výsledky II 11 1 2 3 4 5 Dekódování souboru s počty blesků, určení mřížky

12 Aplikační část a její výsledky III 12 1 2 3 4 5

13 Převodní vztahy o zprůměrování na roční hodnoty Aplikační část a její výsledky IV 13 1 2 3 4 5

14 Aplikační část a její výsledky IV 14 1 2 3 4 5 Odhad funkce intenzity

15 Aplikační část a její výsledky VI 15 1 2 3 4 5 Odhad funkce intenzity o vynormování počtem obyvatel v okresech

16 Aplikační část a její výsledky VII 16 1 2 3 4 5 Shrnutí dat pro zpracování

17 Shrnutí klíčových výsledků I 17 1 2 3 4 5 Vizualizace výsledků o Pojistné události způsobené zásahem blesku v roce 2010

18 Shrnutí klíčových výsledků II 18 1 2 3 4 5 Vizualizace výsledků o Blesková mapa

19 Shrnutí klíčových výsledků III 19 1 2 3 4 5 Vizualizace výsledků o Průměrný roční počet blesků nad územím ČR

20 Shrnutí klíčových výsledků IV 20 1 2 3 4 5 Porovnání – grafické S výjimkou Krušných hor se jeví, že v oblastech, kde se více blýská, je vyšší pravděpodobnost vzniku pojistných událostí. Větší blesková aktivita ukazuje na vyšší počet vzniklých pojistných událostí v daném místě České republiky.

21 Shrnutí klíčových výsledků V 21 1 2 3 4 5 Porovnání – korelace Test korelačního koeficientu nepotvrdil nulovost korelačního koeficientu. Provedený test korelačního koeficientu tedy vyvrátil nezávislost mezi testovanými daty a potvrzuje závěr z grafického porovnání dat. Závěr V místech České republiky s vyšším průměrným počtem blesků, je vyšší pravděpodobnost vzniku pojistných událostí a sestrojenou bleskovou mapu lze využít jako podklad pro další potřebné výpočty.

22 Získat a analyzovat a.hydrometeorologické údaje o výskytech blesků na území ČR b.reálná data pojišťovny týkající se pojistných událostí způsobených zásahem blesku, nastudovat základy stochastické geometrie a bodových procesů, aplikovat metody stochastické geometrie na získaná data a vyvodit ekonomické závěry užitečné v pojišťovnické praxi. Shrnutí klíčových výsledků – Cíl práce 22 1 2 3 4 5

23 Děkuji za pozornost a ráda zodpovím Vaše dotazy.


Stáhnout ppt "Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví Diplomová práce Autorka: Ing. et Ing. Zuzana Hynoušová Vedoucí práce:"

Podobné prezentace


Reklamy Google