Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická obsluha výroby TOV. Zajištění výrobního procesu v systému řízení výroby z hlediska jakosti, času a nákladů  Hospodaření nářadím  Péče o provozuschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická obsluha výroby TOV. Zajištění výrobního procesu v systému řízení výroby z hlediska jakosti, času a nákladů  Hospodaření nářadím  Péče o provozuschopnost."— Transkript prezentace:

1 Technická obsluha výroby TOV

2 Zajištění výrobního procesu v systému řízení výroby z hlediska jakosti, času a nákladů  Hospodaření nářadím  Péče o provozuschopnost DM  Energetický management  Manipulace s materiálem

3 Hospodaření s nářadím

4 Nářadí Základní prostředky, které se vkládají mezi stroj a pracovní předmět.  nástroje  přípravky (upínače)  měřidla  lisovací nářadí  pomocné nářadí

5 Třídění nářadí z hlediska:  technologického  použitelnosti a zúčtování nákladů spotřeby nářadí  použití nářadí ve výrobním procesu

6 Třídění nářadí z technologického hlediska : 1. nástroje k tváření za tepla a lití 2. dřevěné modely 3. nástroje k tváření za studena a střižné nástroje 4. řezné nástroje 5. brusné nástroje 6. přípravky, upínací nářadí 7. měřidla 8. ostatní nářadí

7 Třídění nářadí z hlediska použitelnosti a zúčtování nákladů:  normální nářadí Obecné použití pro technologicky podobné operace. Komunální nářadí  speciální nářadí Nářadí zvlášť konstruované pro určitou operaci na určitou součást.

8 Kusová, malosériová výroba normální nářadí Sériová, hromadná výroba speciální nářadí

9 Třídění nářadí z hlediska použití nářadí ve výrobním procesu:  pro výrobu prototypu  pro opakovanou výrobu  1.pořadí – zajišťující jakost  2.pořadí – zajišťující technologii  3.pořadí – zvyšující produktivitu

10 Hospodárnost voleného nářadí kdeU c -celkové úspory na výrobních nákladech při porovnání výchozí technologie a nově navržené technologie [Kč] C p -náklady na pořízení nářadí [Kč]

11 Hospodárnost voleného nářadí Dosažitelné úspory Technologické úspory na výrobních nákladech zmenšené o náklady na opravy voleného nářadí kdeU c -celkové úspory na výrobních nákladech [Kč] k-koeficient oprav (0,2 – 0,4) U-technologické úspory na výrobních nákladech [Kč] C p -náklady na pořízení nářadí [Kč]

12 Hospodárnost voleného nářadí Technologické úspory na výr. nákladech Úspory dosažené z titulu opracování voleným nářadím na x součástí. kdeU-technologické úspory na výrobních nákladech u-úspora dosažená z titulu opracování voleným nářadím na jednu součást x-počet součástí, které mají být vyrobeny voleným nářadím

13 Hospodárnost voleného nářadí Úspora na výr. nákladech při opracování jedné součásti Souhrn dílčích úspor. kdeu-úspora dosažená z titulu opracování voleným nářadím na jednu součást [Kč] u mat -úspora materiálu při použití zvol. nářadí u mzdy -úspora na mzdě výr.dělníka při použití nářadí u seř -úspora na mzdě seřizovače při použití nářadí u rd -úspora dílenské režie při použití nářadí

14 Hospodárnost voleného nářadí Úspora na materiálu kdeC m -cena materiálu [Kč/kg] G m1,2 -hmotnost materiálu na 1 opracovanou součást v 1. a 2.případě [kg] G o1,2 -hmotnost odpadu materiálu na 1 opracovanou součást v 1. a 2.případě [kg] C o -cena využitelného odpadu materiálu [Kč/kg]

15 Hospodárnost voleného nářadí Úspora na mzdě výrobního dělníka kdem 1,2 -mzdový tarif dělníka v 1. a 2.případě [Kč/hod] t’ A1 -čas jednotkové práce v 1. a 2.případě

16 Hospodárnost voleného nářadí Úspora na mzdě seřizovače kdem 1,2 -mzdový tarif seřizovače v 1. a 2.případě [Kč/hod] t’ B1,2 -čas dávkové práce v 1. a 2.případě

17 Hospodárnost voleného nářadí Úspora na dílenské režii kdeu mzdy -úspora na mzdě výrobního dělníka [Kč] u seř -úspora na mzdě seřizovače [Kč] R-součinitel dílenské režie

18 Hospodárnost voleného nářadí Hospodářská účinnost voleného nářadí Měřítko hospodářské účinnosti

19 Hospodárnost voleného nářadí Minimální množství součástí, kdy bude volené nářadí ještě hospodárné Rentabilita voleného nářadí

20 Norma spotřeby nářadí Množství nářadí všech druhů nebo určitého druhu, které se při určité výrobě opotřebuje, poškodí nebo zničí. Propočet spotřeby nářadí:  statisticky – obecně používané nářadí  výpočtem –nářadí, u nějž známe životnost a plánovaná rozsah výroby

21 Statistická norma kdeN S -norma spotřeby nářadí S-statisticky zjištěná spotřeba nářadí v minulém období V-výrobní úkol splněný za téže období k z -koeficient zpevnění normy (k z < 1)

22 Životnost nářadí Z [hod., prac.úkony] Doba skutečné práce daného druhu nářadí, kterou vykonává za normálních podmínek až do úplného opotřebení

23 Výpočet životnosti řezných nástrojů kdeZ-životnost nástroje n-počet možných ostření T-trvanlivost nástroje [hod.] H-velikost celkového přípustného obroušení pracovní části nástroje [mm] h-velikost přípustného obroušení pracovní části řezného nástroje při jednom ostření [mm]

24 Výpočet životnosti měřidel kdeZ’-životnost měřidla n’-počet možných oprav měřidla T-trvanlivost měřidla [prac.úkony] m-počet měření vyvolávající opotřebení 1  m h’-dovolené opotřebení měřidla v mikronech

25 Výpočet normy spotřeby nářadí kdeN t -norma spotřeby řezných nástrojů t A1 -čas hlavního chodu stroje [Nmin] i-počet současně pracujících nástrojů při opracování jedné součásti Z-životnost nástroje K-počet součástí plánovaných ve výrobě k nz -koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5) Řezné nástroje

26 Výpočet normy spotřeby nářadí kdeN’ t -norma spotřeby měřidel Q-počet měření daným měřidlem na jednom místě i-počet míst na součásti, na nichž se měření provádí Z’-životnost měřidla v počtech měření k nz -koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5) 1/m- poměr měřených součástí k počtu vyráběných Měřidla

27 Výpočet normy spotřeby nářadí kdeN’’ t -norma spotřeby tvářecích nástrojů m-počet pracovních rázů na jednu součást a operaci K-počet součástí plánovaných ve výrobě Z-životnost nářadí k nz -koeficient nahodilých ztrát (1,05 – 1,5) Tvářecí nástroje

28 Výpočet normy spotřeby nářadí kdeN t -norma spotřeby přípravků p-počet pracovišť, kde se přípravek současně používá i-počet přípravků použitých na jednom pracovišti současně b-počet pracovišť obsluhovaných jedním přípravkem T K -kalendářní doba, na nichž je plánování používání přípravku [měsíce] Z-životnost přípravku Přípravky

29 Řízení výše zásob nářadí  zásoby na skladě množství nářadí, které se skladuje ve skladu  zásoby v používání množství, které se eviduje ve výdejnách nářadí  zásoba pro subdodavatele množství, které je určeno pro subdodavatele ke splnění výrobního úkolu zadaného podnikem  zásoba cizího nářadí množství, které bylo vyrobeno pro zákazníky a z různých příčin zůstává na skladě

30 Soustava maxima a minima kdeD-dodávkový cyklus nářadí do skladu d-dodací lhůta nářadí Q-objednací množství [ks] B o -bod objednání Z min -minimální zásoba Z max -maximální zásoba

31 Soustava maxima a minima Minimální zásoba Stanovení dle doby, kterou potřebujeme k obnovení zásoby nářadí. Zároveň pojistná zásoba. kdeZ min -minimální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Q měs -měsíční spotřeba nářadí [ks] č pz -časový normativ pojistné zásoby (0,3 – 1,1) dodávkového cyklu [měsíce]

32 Soustava maxima a minima Maximální zásoba Největší přípustná zásoba ve skladu. kdeZ max -maximální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Q měs -měsíční spotřeba nářadí [ks] D-dodávkový cyklus nářadí do skladu [měsíce]

33 Soustava maxima a minima Bod objednávky Doba, kdy je potřeba objednat nářadí. kdeZ min -minimální zásoba uvažovaného druhu nářadí [ks] Q měs -měsíční spotřeba nářadí [ks] d-dodací lhůta nářadí [měsíce] Objednací množství kdeZ max -maximální zásoba nářadí [ks]


Stáhnout ppt "Technická obsluha výroby TOV. Zajištění výrobního procesu v systému řízení výroby z hlediska jakosti, času a nákladů  Hospodaření nářadím  Péče o provozuschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google