Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 19. PŘEDNÁŠKA Logistika a zásobování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 19. PŘEDNÁŠKA Logistika a zásobování."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 19. PŘEDNÁŠKA Logistika a zásobování (1) Březen 2013

2 POKRAČOVÁNÍ souvislostÍ a ………. ……. JEŠTĚ DODATEK K LOGISTICKÝM PROBLÉMŮM ZÁSOBOVÁNÍ ☺ POKRAČOVÁNÍ Březen 2013

3 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 V zásadě řeší dva typy dotazů: - kdy je třeba objednávat - kolik je třeba objednávat - jaká je forma objednávání - jaká je forma likvidace požadavku - závislost či nezávislost poptávky s udanou hod- notou (pojistných) zásob Neřeší se, který dotaz je prioritní……

4 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Řeší se – jaký využít princip a postup. Principy a postup řešení : - ABC analýza - XYZ analýza časového průběhu spotřeby - statistické - deterministické - statistické - stochastické

5 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Řeší se – rozhodnutí o nákupu. - optimální dodávka – Campův vzorec - dodávky na sklad – dodací cykly - dodávky bez skladování (JIT/JIS).

6 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Řeší se celkové náklady C r = C o + C s = = C o * D / Q + c s * P j * Q / 2 Minimum celkových nákladů se určí pomocí derivace funkce podle proměnné Q a položí rovno nule.

7 Logistika a ……. Březen 2013 Kde C o – náklady na objednávku [Kč] C r – celkové roční náklady [Kč] C s – náklady skladování [Kč] c s – náklady skladování na peněžní jednotku - koeficient pro roční náklady na držení zásob [hal./Kč zásob] Q – velikost dodávky [ks] P j – nákladová cena [Kč] za jednotku produktu Q – velikost dodávky – objednací množství [ks] D – očekávaná roční spotřeba [ks/rok]

8 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Řeší se optimální velikost dávky EOQ (Economic Order Quantity) Campův vzorec (někdy známý jako Harris - Wilsonův). Q dod = SQRT ((2*D r *C o ) / (c s * P)) Kde…….

9 Logistika a ……. Březen 2013 Kde C o – náklady objednání [Kč] c s – náklady skladování na peněžní jednotku [hal./Kč zásob] D r – dodací cyklus [dny; hod.] P – velikost zásoby ve skladu [Kč] Q dod – velikost dodávky – objednací množství [ks]

10 Logistika a ……. Březen 2013 Okrajové podmínky pro výpočet: Vyrábí se do zásoby a odtud se vydává. Zásoba se doplňuje nárazově množstvím rovným opti- mální velikosti dodávky. Odběr ze zásoby má více či méně pravidelný průběh. V uvažovaných nákladových činitelích nedochází ke sko- kům, jimiž by byly překročeny některé mezní hodnoty. Určení velikosti dodávky pro jednu položku není závislé na velikosti dodávek jiných položek.

11 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 ABC analýza Úkoly jsou označovány podle kritérií: A – jsou naléhavé a důležité, B – jsou důležité ale nenaléhavé, C – nejsou naléhavé ani důležité. Každá skupina je následně seřazena podle priority. ABC analýza může mít více než tři skupiny, které vyplývají z jejího označení.

12 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 XYZ analýza Časový průběh spotřeby je označován podle kritérií: X – rovnoměrná Y – sezonní kolísavá předvídatelná Z – silně kolísavá -

13 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 ABC analýza s XYZ analýzou průběhu spotřeby Velikosti zásob (jejich hodnota) vyplývá z tabilky ---XYZ Anízká střední Bnízkástřednívelká Cstřední velká

14 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Metodika řešení systémů řízení zásob je uspořádána do tabulky typ poptávkynezávislá (prognózování) závislá pouze množstvíurčení objednacího času a velikost dávky se určí statisticky speciální metoda plánování potřeby co do času i množství množství a časobjednací čas zahrnuje časovou dynamiku speciální metoda plánování potřeby materiálu MRP-1

15 Logistika a ……. Systémy řízení zásob Březen 2013 Grafické vyjádření průběhu řízení zásob zahrnuje i příslušnou metodiku…. - systém ( s, Q ) - systém ( s, S ) - systém ( B, Q ) - systém ( B, S ) - systém (m s s, m T )

16 Logistika a ……. Systémy řízení zásob – jeden z možných průběhů Březen 2013 t z ZpZp tctc BoBo ZoZo Zmax Běžná zás. tltl tltl tctc BoBo Nedotknutelná zás.

17 Logistika a ……. Systémy řízení zásob – Normování zásob Březen 2013 Časová norma zásob N č = ( c / 2 + t + p) [dny] Normativ zásob N z = N č * V N d [Kč] Zásoba objednacíZ o = Q d * D Zásoba běžnáZ b = Z p + Z o / 2 Bod objednávkyB o = Z p + Q d. d

18 …..… cw13 – p. 19. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Informace dále pokračují Březen 2013


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. 19. PŘEDNÁŠKA Logistika a zásobování."

Podobné prezentace


Reklamy Google