Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: května 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: května 2012"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: května 2012 Název: VY_32_INOVACE_7_1_20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Opora k výpočtům Anotace: Prezentace slouží jako opora k 1. části sbírky příkladů z ekonomiky. Poskytuje studentům vzorce a podstatné informace k jednotlivým výpočtům a tématům. Obsahuje rovněž některé otázky k doplnění a lze jej využít k orientačnímu zkoušení.

2 Tržní rovnováha Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou
a vstupují do vzájemné interakce. Nabízející chce prodat za co nejvyšší cenu, ale kupující chce koupit za co nejnižší cenu. P S S = ? ? D = ? P = ? D Q = ? PE = ? QE = ? Q

3 Doplňte směry působení nabídky a poptávky a doplňte chybějící údaje
Trh výrobků a služeb Doplňte směry působení nabídky a poptávky a doplňte chybějící údaje Národohospodářský koloběh: ?? Trh výrobků a služeb Domácnosti Firmy ??

4 Výrobní kapacita Qp = Vp x Tp Qp … výrobní kapacita v naturálních jednotkách Vp … výkon v naturálních jednotkách za hodinu Tp … využitelný časový fond v hodinách Qs = Vs x Ts Qs … skutečný objem výroby v naturálních jednotkách Vs … skutečný výkon v naturálních jednotkách za hodinu Ts … skutečný využitý časový fond v hodinách Koeficient celkového využití kapacity Kc = Qs/Qp   Kapacitní rezerva KR = Qp – Qs Kapacita = plánovaná doba provozu x výkon zařízení x počet zařízení Plánované využití kapacity = plánovaná produkce/kapacita x 100 Skutečné využití kapacity = skutečná produkce/kapacita x 100

5 Produktivita práce Které faktory ovlivňují produktivitu práce?
PP = PH/L L … počet pracovníků PP … produktivita práce PH … přidaná hodnota Které faktory ovlivňují produktivitu práce? Jak lze vhodně motivovat pracovníky k vyšší produktivitě práce?

6 Zásoby podniku Celková zásoba= běžná + pojistná + technická zásoba Minimální zásoba v naturálních jednotkách = = dodací lhůta x průměrná denní spotřeba + pojistná zásoba v naturálních jednotkách Maximální zásoba v naturálních jednotkách = (dodávkový cyklus + dodací lhůta) x průměrná denní spotřeba + pojistná zásoba v naturálních jednotkách Průměrná zásoba = zásoba v 1. den v období + zásoba v poslední den/2 Dodávkový cyklus = čas mezi dvěma dodávkami

7 Velikost spotřeby materiálu
Pro propočet spotřeby potřebujeme znát: Normy spotřeby materiálu = užitečná spotřeba + technologický odpad + ztráty Plánovaný objem produkce = norma spotřeby x plánovaný počet vyráběných jednotek Na kterých ukazatelích je závislá norma spotřeby materiálu?

8 Normy zásob Zn = ČNZ x s Zn … zásoba normovaná
ČNZ = c/2 + ZP + ZT ČNZ … časová norma zásob c … dodávkový cyklus ZP …. pojistná zásoba Z T … technická zásoba Zn = ČNZ x s Zn … zásoba normovaná s …průměrná denní spotřeba N = Zn x cena za jednotku N … normativ DO = 360/počet obrátek DO … doba obratu PO = S / průměrná zásoba PO … počet obrátek n … počet dodávek n = 360 / c D … velikost dodávky D = c x s S …roční spotřeba (celková)

9 Které faktory ovlivňují spotřebu materiálu?
Velikost dávky Velikost dávky = spotřeba materiálu + (konečná normovaná zásoba – pojistná zásoba) Je rozdíl mezi spotřebou materiálu např. ve strojírenské výrobě, mlýnech, papírnách, oděvním průmyslu? Které faktory ovlivňují spotřebu materiálu?

10 Úspory z rozsahu Kdy vznikají, kdy k nim dochází?
Se kterou ekonomickou veličinou mají souvislost? Které náklady klesají? Proč při určitém objemu produkce mizí?

11 Plánování výroby Nedostatečná Přebytečná Proč výrobu plánujeme?
Co všechno musíme naplánovat? Jakou souvislost má s uvedeným tématem výrobní kapacita? Co je to výrobní kapacita? Nedostatečná Přebytečná

12 Odpisy Rovnoměrný způsob Zrychlený způsob
Roční odpis = vstupní cena x sazba z tabulky/100 Zrychlený způsob Roční odpis v 1. roce = vstupní cena / koeficient pro 1. rok Roční odpis ve 2. roce a dalších = 2x zůstatková cena/koeficient pro 2. a další rok – počet let, po které se již odepisovalo

13 Náklady podniku Co jsou to náklady obětovaných příležitostí?
Jaké druhy nákladů podniku rozlišujeme? Celkové náklady jsou souhrnem nákladů … Uveďte min. vždy 3 příklady nákladů ke každému z výše jmenovaných typů

14 Kalkulace nákladů Kalkulační vzorec
Vzorec určující rozčlenění položek nákladů, výdajů, a tím zajišťující jednotnost při sestavování předběžných a výsledných kalkulací výkonů a jejich srovnatelnost. Struktura + přímý materiál + přímé mzdy + ostatní přímé náklady + výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie, atp.) VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov) VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU + zisk (ztráta) CENA VÝKONU

15 Výpočet ceny výrobků Podle čeho se cena stanoví?
Znáte nějaké cenové praktiky? Proč některé obchody prodávají bez DPH? Co je to DPH, kdo je plátcem a kdo poplatníkem? Výpočet prodejní ceny = nákupní cena bez DPH + marže + DPH Co je to skonto?

16 Ekonomické hodnocení výrobních metod
Výpočet používáme, pokud potřebujeme zjistit, zda je pro podnik vhodné zavést novou výrobní technologii. Cílem výpočtu je určit, při jakém objemu výroby bude nová technologie přínosná, s porovnáním současných celkových nákladů a nově vynaložených.

17 Výnosy podniku Tržby z prodeje (celkové příjmy) =
prodané množství x cena Jaké výnosy podniku rozlišujeme: Jak může zaměstnanec ovlivnit tržby podniku? Jak lze zvyšovat výnosy podniku?

18 Hospodářský výsledek podniku
Hospodářský výsledek podniku = celkové příjmy – celkové náklady Druhy hospodářského výsledku podniku… Jak lze ovlivnit výši hospodářského výsledku podniku?

19 Zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Údaje platné pro rok 2012: Jaká je výše zdravotního pojištění? Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5% z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5%, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

20 Minimální výše pojistného pro rok 2012
1697 Kč měsíčně pro OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné 1080 Kč měsíčně pro OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů

21 Sociální pojištění Údaje platné pro rok minimální výše pojistného: OSVČ platí pojistné v minimální výši 1836 Kč měsíčně. Z čeho se pojistné skládá? OSVČ – 29,20 % 28 % na důchodové pojištění 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti Zaměstnanci – 6,5 % 6,5 % pouze na důchodové pojištění - zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí Zaměstnavatelé – 25 % (26 % u speciálního režimu zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců) 21,5 % na důchodové pojištění 2,3 % na nemocenské pojištění (dobrovolně lze zvolit i 3,3 % u zaměstnavatelů o velikosti do 25 zaměstnanců – podmínky viz dále)

22 Daň z příjmů V roce 2012 sazba DPFO činí 15%
Pokud zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů u zaměstnavatele, platí zálohově daň. V roce 2012 sazba DPFO činí 15% Má nárok na uplatnění slev na dani.

23 Čistá mzda Způsob výpočtu čisté mzdy zaměstnance (údaj platný pro rok 2012): Hrubá mzda (HM) -Záloha na daň z příjmů + Slevy na dani +Daňové zvýhodnění -Sociální pojištění (tj. 6,5% z HM), pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru -Zdravotní pojištění (tj. 4,5% z HM), pojistné se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru =Čistá mzda


Stáhnout ppt "Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: května 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google