Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmysl. O čem tato lekce bude: o průmyslu obecně, o koeficientu průmyslu, o ukazatelích charakterizujících průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmysl. O čem tato lekce bude: o průmyslu obecně, o koeficientu průmyslu, o ukazatelích charakterizujících průmysl."— Transkript prezentace:

1 Průmysl

2 O čem tato lekce bude: o průmyslu obecně, o koeficientu průmyslu, o ukazatelích charakterizujících průmysl.

3 Klasifikace průmyslu původ pracovního předmětu a jeho stupně přetvoření využívání výrobků

4 Lokalizace průmyslu komplexní krajinný potenciál: fyzickogeografičtí činitelé socioekonomičtí činitelé aglomerační činitelé 1.

5 Fyzickogeografičtí činitelé vlivy: hydrosféry, atmosféry, georeliéfu, geologického složení, pedosféry, biosféry

6 Socioekonomičtí činitelé přítomnost surovin a materiálů, dostatek energie, pracovních sil (kvantity i kvality), dopravní možnosti a spotřeba výrobků

7 Aglomerační činitelé umožňují vytváření prostorových vazeb (informačních, distribučních, pracovních, technologických … )

8 Minimalizace nákladů na výrobu investiční náklady výrobní náklady dopravní náklady

9 Investiční náklady zahrnují náklady na vybudování závodu a jeho zařízení (tzv. přímé náklady), na udržování chodu celého závodu, na výstavbu socioekonomických objektů v okolí závodu a na odstraňování negativních účinků na okolní prostředí (nepřímé náklady). Vysokou investiční náročnost má především těžký průmysl.

10 Výrobní náklady tvořeny především výdaji na spotřebovanou surovinu, materiály, energii, vodu, mzdy. Velikost výdajů je různá : – vysokou spotřebu surovin a materiálů mají především hutnický průmysl a průmysl stavebních hmot. - potravinářský, některé druhy strojírenského, elektrotechnický, farmaceutický a jiné druhy průmyslu vyžadující kvalifikované síly mají vyšší spotřebu v oblasti mezd.

11 Dopravní náklady zahrnují přepravu surovin, materiálů, polotovarů, přenos energie a konečně distribuci výrobků, včetně nákladů na manipulaci (nakládka, vykládka, překládka). 1. Čím je vyšší hmotnost (objem) surovin, tím je výhodnější posunout lokalizaci závodu blíže k místu získávání surovin.

12 Koeficient průmyslové úrovně hodnotí celkovou úroveň průmyslu v regiónech bere v úvahu větší množství ekonomických ukazatelů přepočtených na jednoho obyvatele (roční výroba elektrické energie, oceli, hliníku, chemických vláken, osobních automobilů …) maximální hodnotě každého ukazatele se přiřadí bodová hodnota 100, ostatní hodnoty se počítají jako procentuální část z maxima, celkový koeficient se stanoví jako průměr dílčích hodnot

13 Úroveň průmyslu Hodnota koeficientu průmyslové úrovněÚroveň průmyslu méně než 60mimořádná 46 – 60 vysoká 31 – 45střední 16 – 30nízká méně než 16velmi nízká Nevýhoda tohoto způsobu hodnocení - především subjektivní faktor výběru jednotlivých položek

14 Specializovanost průmyslové výroby R i počet v určitém odvětví v dílčím regionu oblasti, R p počet v průmyslu celkově v dílčím regionu oblasti, O i počet v určitém odvětví v celé oblasti, O p počet v průmyslu celkově v celé oblasti počet - např. pracovníci, objem výroby, hodnota základních prostředků…

15 Co patří pod průmysl Jako průmyslové jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi).

16 Ukazatele charakterizující průmysl podíl průmyslu na tvorbě HDP podíl průmyslu na zaměstnanosti průmyslová produkce (Index průmyslové produkce tržby investice

17 Informace k dané problematice najdete na: www.czso.cz  Průmysl, Energetika www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Průmysl. O čem tato lekce bude: o průmyslu obecně, o koeficientu průmyslu, o ukazatelích charakterizujících průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google