Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN. O čem tato lekce bude: o vymezení základních pojmů, o surovinové základně ČR, o životnosti surovinových zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN. O čem tato lekce bude: o vymezení základních pojmů, o surovinové základně ČR, o životnosti surovinových zdrojů."— Transkript prezentace:

1 TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

2 O čem tato lekce bude: o vymezení základních pojmů, o surovinové základně ČR, o životnosti surovinových zdrojů.

3 „Stát dbá o šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů a ochranu nerostného bohatství“. Šetrným využíváním nerostných zdrojů se rozumí povinnost hospodárně využívat nerostné zdroje s ohledem na zachování přiměřeně obdobných možností i pro budoucí generace. Ochranou nerostného bohatství se rozumí ochrana vyhledaných a prozkoumaných ložisek nerostných surovin před ztížením nebo znemožněním jejich případného využití v budoucnu a stejně tak i ochrana před jejich neoprávněným užíváním a spotřebováním, které je ze společenského hlediska neekonomické.

4 Vymezení pojmů nerostné suroviny - využitelné části zemské kůry mimo vody nerostný zdroj - nahromadění nerostné suroviny zkoumaný nerostný zdroj s vyčíslenými zásobami - ložisko mezi ložiska výhradní patří ložiska vyhrazených nerostů, kterými jsou prakticky všechny nerosty mimo stavebního kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin, které patří mezi nevyhrazené nerosty výhradní ložiska jsou ve vlastnictví státu nevýhradní ložiska jsou součásti pozemků geologické zásoby – nerostný zdroj zjištěný geologickým průzkumem průmyslové zásoby – nerostný zdroj vytěžitelný technikou......

5 Surovinová základna ČR palivoenergetické suroviny, rudy, nerudy, stavební suroviny, druhotné suroviny.

6 Životnost palivoenergetických surovin

7 URAN

8 Výhradní ložiska k 31.12.2005 – zásoby průmyslové a geologické Pramen: ČGS - Geofond

9

10 Tabulka pořadí států v produkci uranu

11 ČERNÉ UHLÍ

12 HNĚDÉ UHLÍ

13

14 Životnost zásob hnědého uhlí (stav k 1.1.2006)

15 1 Vídeňská pánev a karpatská předhlubeň ROPA

16

17 1 Oblast jižní Moravy 2 Oblast severní Moravy ZEMNÍ PLYN

18 Těžba rud v obsahu kovu

19 NERUDY

20 STAVEBNÍ SUROVINY

21 Úspory energie při využívání druhotných surovin

22 Faktory, ovlivňující těžbu nerudních a stavebních surovin:  domácí a zahraniční poptávka,  konkurence dovážených surovin i hotových výrobků,  zájmy ochrany přírody a krajiny (Podstatná část zásob vápence a určitá část zásob štěrkopísku, živcových surovin a drceného kameniva se nachází v CHKO. Využití těchto zdrojů bude stále obtížnější. Objemy zásob nerudních a stavebních surovin, s jejichž využitím lze reálně uvažovat, jsou proto podstatně nižší, než množství geologických zásob vedených v státní bilanci jako státní surovinová rezerva.),  obtížně řešitelné střety zájmů mezi těžaři a vlastníky nemovitostí,  požadavky na kvalitu produkce a úroveň technologické kázně těžby stavebních surovin a výroby stavebních materiálů,  využití druhotných surovin snižuje potřebu využívat přírodní zdroje

23 Informace k dané problematice najdete na: www.mpo.cz  Energetika a suroviny www.geofond.cz (Geofond)www.geofond.cz


Stáhnout ppt "TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN. O čem tato lekce bude: o vymezení základních pojmů, o surovinové základně ČR, o životnosti surovinových zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google