Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Klasifikování stavebních děl 2.Oceňování stavební produkce 3.Oceňování projektových a inženýrských prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Klasifikování stavebních děl 2.Oceňování stavební produkce 3.Oceňování projektových a inženýrských prací."— Transkript prezentace:

1 Obsah 1.Klasifikování stavebních děl 2.Oceňování stavební produkce 3.Oceňování projektových a inženýrských prací

2 1. Klasifikování stavebních děl Stavební konstrukce a práce HSVPSV Stavební díl (charakteristická funkce,účel) Konstrukce (z různých materiálů a technologií) Konstrukce (z různých materiálů a technologií) Stavební díl (charakteristická funkce, účel) Základ třídění: stavební díl

3 Cíle klasifikování: jednotné třídění kompatibilní způsob třídění usnadnění komunikace

4 Jednotné třídění důležité především pro sestavení a používání: operativních norem, oceňovacích podkladů, technickohospodářských ukazatelů, podkladů o stavební produkci v zadávacím řádu stavby směrných cen ÚRS Praha a.s.

5 Obecně je klasifikaci možné provádět dle: Stavebně-výrobního a materiálového hlediska – pohled zhotovitele Funkce a doby používání stavebních děl – pohled uživatele Statistických kritérií třídění stavební produkce – dlouhodobá srovnatelnost, klasifikační vazby na jiné klasifikace

6 Používané třídníky Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) - ČR, pro podrobné třídění a oceňování Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) - ČR, pro oceňování a technické ukazatele obory 801 - 833 – stavební objekty obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy

7 Používané třídníky 1.2.3.4.5.6.7. 1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň OborSkupinaPodskupina Konstrukčně materiálová charakteristika Druh stavební akce Struktura číselného kódu JKSO Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce)

8 Používané třídníky Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) - EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob Standardní klasifikace produkce (SKP) - EU Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely

9 Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl 1.2345678 1.stupeň2.stupeň3.stupeň4.stupeň5.stupeň6.stupeň7.stupeň OddílPododdílSkupinaPodskupinatřídapoložkafazeta Používané třídníky Stavebně technický popis a účel (např.: administrativní budova, hala pro výrobu) materiál

10 Charakter oceňování 2. Oceňování stavební produkce předmět při oceňování neexistuje – dohoda o ceně předem na základě technického návrhu Předmět při oceňování existuje – vlastnosti stavby lze ověřit, oceňování nemovitostí

11 Stanovení ceny závisí na stádiu životního cyklu stavby Příprava Projektování Realizace Užívání Likvidace Odhad, cíl: zjištění ekonomické únosnosti Kalkulace, cíl: zjištění nákladů a zisku

12 Metody stanovení ceny 1.Kalkulace - cenu stanovujeme individuální kalkulací 2.Odhad - podle výše ceny již oceněných předmětů: metody cenového porovnání parametrickými způsoby odvozením ze zahraničních cen

13 Kalkulace - individuální kalkulace Používá se pro oceňování nových předmětů –přímé náklady: normativní a oceňovací podklady –nepřímé náklady: přirážková kalkulace

14 Odvození - metoda cenového porovnání cenovými normativy – koeficient, normativně stanovená hodnota stavebnicovým způsobem – položky vzorového projektu se sčítají a odčítají a vzniká tak hledaná cena nového projektu kalkulačním porovnáním – porovnání s kalkulací jiného obdobného projektu

15 Odvození - parametrickými způsoby cenové řady - min. 4 výrobky včetně nového, vytvoří se řada → matematická funkce nebo graf → odhad ceny cenové ukazatele - shodné parametry nových a starých výrobků bodovací způsob - parametry jsou ohodnoceny pomocí bodů, součet určuje technickou úroveň oceňovaných výrobků vícenásobná lineární regrese - cena je závisle proměnou a ovlivňující činitele jsou nezávisle proměnné

16 Nabídkové ceny ve stavebnictví: Pevná –jmenovitá hodnota, dána smlouvou o dílo např.: 15 450 000,- Kč Skladebná –těžko stanovitelný rozsah a náročnost, soubor jednotkových cen např.: 2600,- Kč/m 3 betonáže základů NabídkaSkutečné provedení Kč/m 2 xm 2 =Kč Kč/m 3 xm 3 =Kč Kč/kg x kg=Kč Celková cena

17 Nabídkové ceny ve stavebnictví: Pohyblivá –procentní přirážka na režii + na riziko + na zisk, zbytek dle skutečného provedení, např.: 10% režie + 3% riziko + 20% zisk = 33% přirážka % režie % riziko % zisk Nabídka x Skutečné provedení Skutečná cena = Celková cena

18 Nabídkové ceny ve stavebnictví: Cílová –pevně stanovená cena, při úspoře → investor a zhotovitel se dělí rovným dílem např.: 15 450 000,-Kč NabídkaSkutečné provedení Kč ≤ > Celková cena = nabídka Celková cena = nabídka = skutečná + zisk např.: 15 450 000,-Kč, postaveno levněji: 12 000 000,-Kč → investor: 1 725 000,-Kč → stavební firma: 1 725 000,-Kč

19 Honorář – finanční ohodnocení výkonů architekta, inženýra nebo technika 3. Oceňování projektových a inženýrských činností

20 1.Individuální kalkulace ceny nebo 2.Výkonový a honorářový řád + Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Dva způsoby ocenění:

21 Výkonový a honorářový řád Výkonová fáze % podíl z celkového honoráře 1Příprava zakázky (PPR)1 2Návrh stavby (STS)13 3Vypracování dokumentace k ÚŘ (DUR)15 4Vypracování dokumentace pro SŘ(DSR)22 5 Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)28 6 Vypracování dokumentace zadání stavby (DZS)7 7Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)1 8 Autorský dozor projektanta, technický dozor investora (ATD, ITD)11 9Spolupráce po dokončení stavby (SKP)2

22 Celkový honorář se odvozuje od započitatelných nákladů a honorářových zón / kategorií Započitatelné náklady se zjistí odborným odhadem,z rozpočtunebo z nabídky dodavatele

23 Započitatelné náklady = stavební náklady na HSV + PSV + technologická zařízení Technologická zařízení se připočítávají do 25% ostatních nákladů, z částky nad 25% se přičítá polovina Příklad: HSV + PSV = 10 000 000 Kč 0 - 25%25% < 1. Technologická zařízení = 5 000 000 Kč 50% 2. Technologická zařízení = 2 000 000 Kč 20% Započitatelné náklady 1. Náklady = 10 mil. + 2,5 mil. + (2,5 mil. /2) 2. Náklady = 10 mil. + 2 mil

24 Honorářové zóny ZónaKategorie objektů I administrativní, ubytovací budovy bez sociálního zázemí, pro dočasné použití, přístavky, tribuny, zemědělské přístřešky apod. II jednoduché administrativní a obytné budovy společné sociál. zázemí a kuchyně, garáže, jednoduché haly, vrátnice III administrativní budovy, bytové domy se standardním vybavením, ubytovny, školy, zdravotní zařízení, nákupní střediska, kina apod. IV administrativní a obytné budovy s nadprůměrnými položkami, vysoké školy, laboratoře, nemocnice, hotely, kostely, muzea apod. V stavby s nejvyšším standardem, odborná pracoviště se speciálním vybavením, těžký průmysl a energetika

25 Zařazení staveb do kategorií Bodovací systém: hodnocení 0 – 7 bodů Bodovaná kritéria: 1.požadavky na vazby objektu s okolím 2.počet funkčních okruhů v objektu, složitost technického vybavení 3.nároky na architektonické a krajinářské řešení 4.složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení 5.geotechnické podmínky 6.nadstandardní podmínky, netradiční technické řešení, složitá doprava apod 7.vazby na stávající technologická zařízení a objekty

26 Vyhodnocení kritérií KategorieBody I1 - 10 II11 - 18 III19 - 26 IV27 - 34 V35 - 49


Stáhnout ppt "Obsah 1.Klasifikování stavebních děl 2.Oceňování stavební produkce 3.Oceňování projektových a inženýrských prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google