Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Klasifikování stavebních děl Oceňování stavební produkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Klasifikování stavebních děl Oceňování stavební produkce"— Transkript prezentace:

1 Obsah Klasifikování stavebních děl Oceňování stavební produkce Oceňování projektových a inženýrských prací

2 1. Klasifikování stavebních děl
Základ třídění: stavební díl

3 Cíle klasifikování: jednotné třídění kompatibilní způsob třídění
usnadnění komunikace

4 Jednotné třídění důležité především pro sestavení a používání:
operativních norem, oceňovacích podkladů, technickohospodářských ukazatelů, podkladů o stavební produkci v zadávacím řádu stavby směrných cen ÚRS Praha a.s.

5 Obecně je klasifikaci možné provádět dle:
Stavebně-výrobního a materiálového hlediska – pohled zhotovitele Funkce a doby používání stavebních děl – pohled uživatele Statistických kritérií třídění stavební produkce – dlouhodobá srovnatelnost, klasifikační vazby na jiné klasifikace

6 Používané třídníky Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
- ČR, pro podrobné třídění a oceňování Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (JKSO) - ČR, pro oceňování a technické ukazatele obory – stavební objekty obory 838 – 839 – stavební práce výrobní povahy

7 Používané třídníky Struktura číselného kódu JKSO
1.2.3. 4. 5. 6. 7. 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 5. stupeň Obor Skupina Podskupina Konstrukčně materiálová charakteristika Druh stavební akce Druh stavební akce (např.: novostavba, rekonstrukce) Stavebně technický popis a účel Druh konstrukce, materiálu

8 Používané třídníky Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
- EU, všechny činnosti práv. nebo fyz. osob Standardní klasifikace produkce (SKP) - EU Oddíl 45 - Stavební práce Oddíl 46 – Klasifikace stavebních děl (KSD) - pro statistické účely

9 Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl
Používané třídníky Struktura číselného kódu oddílu 46 – Klasifikace stavebních děl 1.2 3 4 5 6 7 8 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 6.stupeň 7.stupeň Oddíl Pododdíl Skupina Podskupina třída položka fazeta Stavebně technický popis a účel (např.: administrativní budova, hala pro výrobu) materiál

10 2. Oceňování stavební produkce
Charakter oceňování předmět při oceňování neexistuje – dohoda o ceně předem na základě technického návrhu Předmět při oceňování existuje – vlastnosti stavby lze ověřit, oceňování nemovitostí

11 Stanovení ceny závisí na stádiu životního cyklu stavby
Odhad, cíl: zjištění ekonomické únosnosti Příprava Kalkulace, cíl: zjištění nákladů a zisku Projektování Realizace Užívání Likvidace

12 Metody stanovení ceny Kalkulace - cenu stanovujeme individuální kalkulací Odhad - podle výše ceny již oceněných předmětů: metody cenového porovnání parametrickými způsoby odvozením ze zahraničních cen

13 Kalkulace - individuální kalkulace
Používá se pro oceňování nových předmětů přímé náklady: normativní a oceňovací podklady nepřímé náklady: přirážková kalkulace

14 Odvození - metoda cenového porovnání
cenovými normativy – koeficient, normativně stanovená hodnota stavebnicovým způsobem – položky vzorového projektu se sčítají a odčítají a vzniká tak hledaná cena nového projektu kalkulačním porovnáním – porovnání s kalkulací jiného obdobného projektu

15 Odvození - parametrickými způsoby
cenové řady - min. 4 výrobky včetně nového, vytvoří se řada → matematická funkce nebo graf → odhad ceny cenové ukazatele - shodné parametry nových a starých výrobků bodovací způsob - parametry jsou ohodnoceny pomocí bodů, součet určuje technickou úroveň oceňovaných výrobků vícenásobná lineární regrese - cena je závisle proměnou a ovlivňující činitele jsou nezávisle proměnné

16 Nabídkové ceny ve stavebnictví:
Pevná jmenovitá hodnota, dána smlouvou o dílo např.: ,- Kč Skladebná těžko stanovitelný rozsah a náročnost, soubor jednotkových cen např.: 2600,- Kč/m3 betonáže základů Nabídka Skutečné provedení Kč/m x m2 = Kč Kč/m x m3 = Kč Kč/kg x kg = Kč Celková cena

17 Nabídkové ceny ve stavebnictví:
Pohyblivá procentní přirážka na režii + na riziko + na zisk, zbytek dle skutečného provedení, např.: 10% režie + 3% riziko + 20% zisk = 33% přirážka Nabídka Skutečné provedení % režie Skutečná cena Celková cena % riziko x = % zisk

18 Nabídkové ceny ve stavebnictví:
Cílová pevně stanovená cena, při úspoře → investor a zhotovitel se dělí rovným dílem např.: ,-Kč Nabídka Skutečné provedení Celková cena = nabídka > Celková cena = nabídka = skutečná + zisk např.: ,-Kč, postaveno levněji: ,-Kč → investor: ,-Kč → stavební firma: ,-Kč

19 3. Oceňování projektových a inženýrských činností
Honorář – finanční ohodnocení výkonů architekta, inženýra nebo technika

20 Dva způsoby ocenění: Individuální kalkulace ceny nebo
Výkonový a honorářový řád + Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

21 Výkonový a honorářový řád
Výkonový a honorářový řád Výkonová fáze % podíl z celkového honoráře 1 Příprava zakázky (PPR) 2 Návrh stavby (STS) 13 3 Vypracování dokumentace k ÚŘ (DUR) 15 4 Vypracování dokumentace pro SŘ(DSR) 22 5 Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 28 6 Vypracování dokumentace zadání stavby (DZS) 7 Spolupráce při výběru dodavatele (VDS) 8 Autorský dozor projektanta, technický dozor investora (ATD, ITD) 11 9 Spolupráce po dokončení stavby (SKP)

22 Celkový honorář se odvozuje od
započitatelných nákladů a honorářových zón / kategorií Započitatelné náklady se zjistí odborným odhadem, z rozpočtu nebo z nabídky dodavatele

23 Započitatelné náklady = stavební náklady na HSV + PSV + technologická zařízení Technologická zařízení se připočítávají do 25% ostatních nákladů, z částky nad 25% se přičítá polovina Příklad: HSV + PSV = Kč   0 - 25% 25% < 1. Technologická zařízení = Kč   50% 2. Technologická zařízení = Kč   20% Započitatelné náklady 1. Náklady = 10 mil. + 2,5 mil. + (2,5 mil. /2) 2. Náklady = 10 mil. + 2 mil

24 Honorářové zóny Zóna Kategorie objektů I
administrativní, ubytovací budovy bez sociálního zázemí, pro dočasné použití, přístavky, tribuny, zemědělské přístřešky apod. II jednoduché administrativní a obytné budovy společné sociál. zázemí a kuchyně, garáže, jednoduché haly, vrátnice III administrativní budovy, bytové domy se standardním vybavením, ubytovny, školy, zdravotní zařízení, nákupní střediska, kina apod. IV administrativní a obytné budovy s nadprůměrnými položkami, vysoké školy, laboratoře, nemocnice, hotely, kostely, muzea apod. V stavby s nejvyšším standardem, odborná pracoviště se speciálním vybavením, těžký průmysl a energetika

25 Zařazení staveb do kategorií
Bodovací systém: hodnocení 0 – 7 bodů Bodovaná kritéria: požadavky na vazby objektu s okolím počet funkčních okruhů v objektu, složitost technického vybavení nároky na architektonické a krajinářské řešení složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení geotechnické podmínky nadstandardní podmínky, netradiční technické řešení, složitá doprava apod vazby na stávající technologická zařízení a objekty

26 Vyhodnocení kritérií Kategorie Body I 1 - 10 II 11 - 18 III 19 - 26 IV
V


Stáhnout ppt "Obsah Klasifikování stavebních děl Oceňování stavební produkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google