Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby."— Transkript prezentace:

1 Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

2 poř.č.datumPřed/CvičNáplň přednášky / cvičení 12.10.před Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. 29.10.cvičPropočet celkových nákladů stavby 316.10.před Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. 423.10.cvičPoložkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. 530.10.před Nákladový, poptávkový a konkurenční princip tvorby ceny. Metody tvorby ceny, oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu a stupních projektové dokumentace. 66.11.cvičPoložkový rozpočet 713.11.před Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. 820.11.cvičPoložkový rozpočet 927.11.před Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky – klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. 104.12.cvičPoložkový rozpočet, ukázka rozboru položek. 1111.12.před Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. 1218.12.cvičPoložkový rozpočet, limitky (materiál, mzdy)

3 Literatura: Schneiderová Heralová, R., Kremlová, L., Střelcová, L.: Kalkulace a nabídky 2, ČVUT, 2008 Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01- 03890-1 Hanák,M..: Oceňování stavebních prací v kostce (aneb začínáme s rozpočty), ÚRS Praha, a.s., 2005, ISBN 80-7359-005-5 Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997, ISBN 80-85943-34-4

4 CENA NákladyKonkurence Poptávka

5 Tvorba ceny Orientovaná na náklady (  kalkulace všech nákladů + zisková přirážka) Orientovaná na konkurenci (  analýza konkurenceschopnosti výrobku  úprava ceny) Orientovaná na poptávku (  intenzita poptávky po výrobku, reakce poptávky na změnu ceny)

6 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

7 Stavební projekt PozemekTechnolog. část Stavební část = stavební objekty Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce MateriálPráceStrojeRežie a zisk Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Stavební konstrukce a práce Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice… III. II. I.

8 I. Náklady na realizaci stavební činnosti I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce) kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

9 Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

10

11 II. Náklady na stavební objekt A.Základní rozpočtové náklady (ZRN) 1.HSV (dodávka, montáž) 2.PSV (dodávka, montáž) 3.M (dodávka, nosný materiál, montáž) 4.HZS B.Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 1.Zařízení staveniště 2.Mimostaveništní doprava 3.Územní vlivy 4.Provozní vlivy 5.Ostatní C.Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby D.Doplňkové náklady I.

12

13 III. Celkové náklady výstavby A.Projektové a průzkumné práce B.Provozní soubory C.Stavební objekty D.Stroje, zařízení, inventář E.Umělecká díla F.Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby G.Ostatní náklady H.Rezerva I.Ostatní investice J.Nehmotný investiční majetek K.Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby L.Kompletační činnost II.

14 Náklady na projektové práce a inženýrskou činnost Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností společnosti UNIKA, Výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, individuální kalkulace, kalkulace hodinové zúčtovací sazby, expertní odhad nákladů na projektové práce jako % sazbu z předpokládaných nákladů na SO.

15 Náklady na SO náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu náklady spojené s předepsanými zkouškami konstrukcí a kontrolními měřeními.

16 DPH 14%14% - stavby pro sociální bydlení (byt 120m2, RD 350 m2) + příslušenství stavby (garáž, altán, kůlna, jímka, ČOV, oplocení, přípojky IS, studna, bazén, plocha pro parkování…) 20%20% - ostatní

17 NUS Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS) náklady na zařízení staveniště poplatek – zábor plochy provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

18 Náklady na provozní soubory náklady na stroje a technologické zařízení, které bude součástí stavby a náklady na jejich montáž.

19 Ostatní náklady administrativní poplatky (kolky apod.), odměna právníka – smlouvy apod., zpracování studií, průzkum trhu, geodet - vytyčení stavby, zaměření stavby,… správci sítí – poplatek za připojení (vodovod, kanalizace, elektro), energetický audit, finanční náklady – vyřízení úvěru,… …

20 Ostatní investice příspěvky jiným investorům (přeložka inženýrských sítí), konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby apod., náklady na pořízení pozemku vč. případných existujících staveb na pozemku určených k odstranění.

21 Rezerva na rizika zahrnuje nepředvídané náklady, obvykle se stanovuje zjednodušeně pomocí procentuální sazby, základnou jsou náklady SO, obvyklé výše sazby rezervy na rizika (z nákladů na SO) –4% – 7% –4% – 7% pro novostavby, –5% – 10% pro rekonstrukce a modernizace, –13% – 18% při obnově kulturních památek

22 Náklady na stroje, zařízení a inventář stroje, zařízení a inventář investiční povahy (nejsou součástí provozních souborů a stavebních objektů), náklady na pořízení vč. nákladů na dopravu, umístění, osazení.

23 Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby náklady na přípravu a zabezpečení stavby, náklady na kompletační činnost (uskutečnění strojírenských a elektrotechnických dodávek) orientační procentní sazba kompletační činnosti (z nákl. na SO) : 0,8% – 2,5 % –stavební část cca 0,8% – 2,5 % podle náročnosti stavby, –technologické části cca 2,0% – 4,9 % podle složitosti dodávek


Stáhnout ppt "Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google