Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby"— Transkript prezentace:

1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby
Přednáška 1 Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby

2 poř.č. datum Před/Cvič Náplň přednášky / cvičení 1 2.10. před Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, náklady životního cyklu (LCC)). Propočet celkových nákladů stavby, oceňovací podklady. 2 9.10. cvič Propočet celkových nákladů stavby 3 16.10. Sestavení výkazu výměr, měření konstrukcí a prací. Podrobný položkový rozpočet, postup a pravidla sestavení, oceňovací podklady. Specifikace v rozpočtu. 4 23.10. Položkový rozpočet – seznámení s programem KROS plus. 5 30.10. Nákladový, poptávkový a konkurenční princip tvorby ceny. Metody tvorby ceny, oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu a stupních projektové dokumentace. 6 6.11. Položkový rozpočet 7 13.11. Nabídka na stavební práce, ceny pro nabídková řízení. Vícepráce, méněpráce, dodatky k rozpočtu. 8 20.11. 9 27.11. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky – klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. 10 4.12. Položkový rozpočet, ukázka rozboru položek. 11 11.12. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu stavby. 12 18.12. Položkový rozpočet, limitky (materiál, mzdy)

3 Literatura: Schneiderová Heralová, R., Kremlová, L., Střelcová, L.: Kalkulace a nabídky 2, ČVUT, 2008 Schneiderová Heralová, R.: Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. Schneiderová Heralová, R.: Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku, ČVUT, 2007, ISBN Hanák,M. .: Oceňování stavebních prací v kostce (aneb začínáme s rozpočty), ÚRS Praha, a.s., 2005, ISBN Hanna, N., Dodge, H.R.: Pricing, Zásady a postupy tvorby cen, Management Press, 1997, ISBN

4 CENA Náklady Konkurence Poptávka

5 Tvorba ceny Orientovaná na náklady Orientovaná na konkurenci
(  kalkulace všech nákladů + zisková přirážka) Orientovaná na konkurenci ( analýza konkurenceschopnosti výrobku  úprava ceny) Orientovaná na poptávku ( intenzita poptávky po výrobku, reakce poptávky na změnu ceny)

6 NÁKLADY a CENA ve stavebnictví
I.úroveň – náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň – náklady na stavební objekt III.úroveň – celkové náklady výstavby IV.úroveň - LCC

7 III. II. I.

8 I. Náklady na realizaci stavební činnosti (konstrukce, práce)
kalkulační jednice = výkon vymezený názvem, kvalitativními podmínkami a měrnou jednotkou

9 Náklady na přímé mzdy Náklady na přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

10

11 II. Náklady na stavební objekt
Základní rozpočtové náklady (ZRN) HSV (dodávka, montáž) PSV (dodávka, montáž) M (dodávka, nosný materiál, montáž) HZS Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) Zařízení staveniště Mimostaveništní doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní Náklady na přípravu, realizaci a organizaci stavby Doplňkové náklady I.

12

13 III. Celkové náklady výstavby
Projektové a průzkumné práce Provozní soubory Stavební objekty Stroje, zařízení, inventář Umělecká díla Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby Ostatní náklady Rezerva Ostatní investice Nehmotný investiční majetek Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby Kompletační činnost II.

14 Náklady na projektové práce a inženýrskou činnost
Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností společnosti UNIKA, Výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, individuální kalkulace, kalkulace hodinové zúčtovací sazby, expertní odhad nákladů na projektové práce jako % sazbu z předpokládaných nákladů na SO.

15 Náklady na SO náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu náklady spojené s předepsanými zkouškami konstrukcí a kontrolními měřeními.

16 DPH 14% - stavby pro sociální bydlení (byt 120m2, RD 350 m2) + příslušenství stavby (garáž, altán, kůlna, jímka, ČOV, oplocení, přípojky IS, studna, bazén, plocha pro parkování…) 20% - ostatní

17 Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS)
náklady na zařízení staveniště poplatek – zábor plochy provozní vlivy území se ztíženými výrobními podmínkami náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek mimořádně ztížené dopravní podmínky doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět individualizace mimostaveništní dopravy kulturní památky

18 Náklady na provozní soubory
náklady na stroje a technologické zařízení, které bude součástí stavby a náklady na jejich montáž.

19 Ostatní náklady administrativní poplatky (kolky apod.),
odměna právníka – smlouvy apod., zpracování studií, průzkum trhu, geodet - vytyčení stavby, zaměření stavby,… správci sítí – poplatek za připojení (vodovod, kanalizace, elektro), energetický audit, finanční náklady – vyřízení úvěru,…

20 Ostatní investice příspěvky jiným investorům (přeložka inženýrských sítí), konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby apod., náklady na pořízení pozemku vč. případných existujících staveb na pozemku určených k odstranění.

21 Rezerva na rizika zahrnuje nepředvídané náklady,
obvykle se stanovuje zjednodušeně pomocí procentuální sazby, základnou jsou náklady SO, obvyklé výše sazby rezervy na rizika (z nákladů na SO) 4% – 7% pro novostavby, 5% – 10% pro rekonstrukce a modernizace, 13% – 18% při obnově kulturních památek

22 Náklady na stroje, zařízení a inventář
stroje, zařízení a inventář investiční povahy (nejsou součástí provozních souborů a stavebních objektů), náklady na pořízení vč. nákladů na dopravu, umístění, osazení.

23 Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby
náklady na přípravu a zabezpečení stavby, náklady na kompletační činnost (uskutečnění strojírenských a elektrotechnických dodávek) orientační procentní sazba kompletační činnosti (z nákl. na SO) : stavební část cca 0,8% – 2,5 % podle náročnosti stavby, technologické části cca 2,0% – 4,9 % podle složitosti dodávek


Stáhnout ppt "Náklady ve stavebnictví Propočet celkových nákladů stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google