Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aspe® systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aspe® systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek."— Transkript prezentace:

1 Aspe® systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek

2

3 Časté problémy -Náročný proces výběrových řízení -Selhání průběžných kontrol oproti konečnému auditu -Hrozba vracení finančních prostředků z EU -Problematika cenového porovnání projektů -Získání jednotných přehledů s dalším zpracování dat -Nedostatečná přípravná fáze s dopadem na realizaci

4 Provoz a údržba • Tvorba oceňovacích podkladů • Podklady TEV stavby • Evidence oprav v průběhu provozu Změny během výstavby • Evidence všech změn během výstavby • Systém schvalování dodatků • Kontrolní nástroje na změnu ceny projektu • Porovnání aktuální vs. původní rozpočet • Evidence prozatímních položek • Finanční plánování dodatků Realizace stavby • Evidence provedených a fakturovaných prací • Evidence přijatých faktur • Evidence zdrojů financování • Sledování průběhu realizace stavby • Kontrolní mechanizmy pro zamezení přečerpání rozpočtu • Systém věcného schvalování zjišťovacích protokolů a faktur • Sledování plánu z hlediska nákladů a zdrojů • Evidence uznatelných investic Výběrová řízení - Tender • Výkaz výměr a rozpočet stavby • Investorské ocenění • Výběrové řízení na dodavatele stavby a stavební dozor • Multikriteriální hodnocení • Stanovení harmonogramu stavby (věcný a finanční plán) Proces stavebního povolení • Dokumentace pro stavební povolení • Tvorba a evidence objektové skladby • Harmonogram majetkoprávního vypořádání • Vytvoření rozhodujících pracovních skupin • Ocenění stavby na základě rozhodujících skupin prací • Propojení na GIS (geografický inf. systém) Proces územního rozhodnutí • Harmonogram přípravy projektu • Dokumentace pro územní rozhodnutí • Ocenění rozhodujících objektů stavby • Dokumentace stavebního záměru • Evidence stavu přípravy projektu Investiční záměr • Vytvoření investičního záměru • Souhrnný rozpočet projektu • Stanovení investičního plánu • Zdroje financování DSZ DÚR DS ZBV RS DVZ DSP

5 Vyhláška č.230/2012 zákona 137/2006 sb. metodika tvorby soupisu prací a jeho elektronická podoba XML

6 §12, §13, §14 - Elektronická podoba soupisu prací Datový předpis XC4 je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který odpovídá požadavku Vyhlášky 230, §14, odstavce (1). Volně dostupný Datový předpis XC4 umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a tím splňuje požadavek Vyhlášky 230, dle §12, odstavce (1). Veškeré požadavky na elektronický formát dle §13, odstavce (2) jsou veřejně přístupné na www.xc4.cz, kde je uvedena dokumentace formátu XML obsahující pravidla pro strukturu, obsah a formát údajů, a to:www.xc4.cz  Popis všech údajů položkového soupisu  Popis formátu XML položkového soupisu  Volně přístupný modul pro sestavení nabídkové ceny  Testovací modul pro kontrolu formátu

7

8 §2 - Zatřídění Stavební a inženýrské objekty musí být zatříděny dle klasifikace stavebních objektů, a to podle jejich druhu a oboru. ASPE umožňuje zatřídění do JKSO, CPV, CZ-CPA. §8 až §10 Předmět vedlejších a ostatních nákladů V rámci §8 až §10 je nutné dodržovat níže uvedená pravidla při tvorbě soupisu prací.  Vedlejší a ostatní náklady se vždy musí uvést v samostatném objektu: například: „000“-„Vedlejší a ostatní náklady“.  Soupis prací v tomto objektu bude převážně tvořen položkami skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce podle OTSKP-SPK.

9

10 §6 - Soupis prací v rámci §6 je nutné v soupisu prací vyplňovat všechny požadované údaje. V systém Aspe® jsou všechny požadované údaje k dispozici pro vyplnění: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky včetně označení cenové soustavy (OTSKP-SPK, či jiná cenová soustava), pokud je použita. c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací (popis položky dle cenové soustavy, technická specifikace dle cenové soustavy - například dle OTSKP-SPK, případně doplňující popis), d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

11

12

13

14

15 S klidem, bezchybně a včas Ekonomika přehledy za projekty s financováním z EU Agendy Tak tohle mi naprosto vyhovuje. Vše na jenom místě. Dílčí i celkové reporty mám hotové! Projekty Manažerský informační portál vyřízeno za 5 min.! Propojení s ekonomikou (Controlling)

16

17

18

19 -Projektový a procesní management stavby -Kontrolní činnost při realizace stavby pro investory i dodavatele -Cenové zrcadlo (rychlé vyhodnocení výběrového řízení) -Monitoring staveb spolufinancovaných z ROP -Rekvalifikační kurzy, ČKAIT body, odborná školení Konzultační a poradenská činnosti

20 Reference projekční firmy

21 Reference stavební firmy

22 Reference Investorské organizace


Stáhnout ppt "Aspe® systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google