Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ZNALEC Verze 4.1.1 Modul OCENĚNÍ DaMaSk. Program ZNALEC verze 4.1.1 je počítačový program ke zpracování výpočetní části znaleckého posudku (ke.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ZNALEC Verze 4.1.1 Modul OCENĚNÍ DaMaSk. Program ZNALEC verze 4.1.1 je počítačový program ke zpracování výpočetní části znaleckého posudku (ke."— Transkript prezentace:

1 Program ZNALEC Verze 4.1.1 Modul OCENĚNÍ DaMaSk

2 Program ZNALEC verze 4.1.1 je počítačový program ke zpracování výpočetní části znaleckého posudku (ke zpracování příloh znaleckého posudku). Předpokládá se tedy, že textovou část posudku (nález) si znalec zpracuje ve svém textovém editoru (např. MS Word). k provedení určitého druhu hodnotového auditu lesa, tj. zjištění majetkové hodnoty na počátku a na konci sledovaného období (při zachování stejné metodiky a cenové úrovně), což je vhodné především u větších lesních majetků při vyhotovení nového LHP na podporu řešení dalších oceňovacích problémů, jako např. výpočet podílů členů sdružení vlastníků lesů při společném hospodaření nebo při ocenění majetkových podílů obcí v rámci obnovených lesních družstev obcí k modelování ekonomických dopadů různých hospodářských opatření (např. při změněné dřevinné skladbě apod.)

3 Program ZNALEC umožňuje ocenění všech druhů pozemků (zemědělských pozemků podle BPEJ, stavebních pozemků, ostatních pozemků apod.) a lesních porostů variantně podle parcelní identifikace nebo podle jednotek prostorového rozdělení lesa až do fáze tisku výsledků jako přílohy znaleckého posudku odstranění pracných částí výpočtu jako je např. vyhledávání a interpolace tabelizovaných hodnot přiřazování obmýtí podle hospodářských souborů a specifických podmínek, přiřazování jednotlivých dřevin do skupin dřevin, převody mezi absolutní výškovou bonitou a relativní bonitou, aktualizace věku porostu v závislosti na od počátku platnosti LHP

4 prohlížení tabulek a potřebných číselníků import porostních dat z datového formátu IS LH (informačního standardu lesního hospodářství ) a XML, doplněný o řadu praktických voleb, což je výhodné obzvláště při ocenění velkých lesních majetků, export výsledků do textového souboru s kódem češtiny CP 1250 (čeština Windows) a jeho následné prohlížení, resp. do MS Excel

5 komfortní pořizování vstupních dat (zadávání dřeviny volitelně kódem nebo zkratkou dřeviny) doplněné řadou kontrol, které zajistí minimalizaci chyb znalců možnost definování vlastního vstupního formuláře včetně volitelného výběru rozsahu tiskových položek pro kontrolní opis pořízených dat třídění dat a jejich zobrazování podle různých hledisek výběr zobrazování obsahu souborů dat podle parcel, porostů, druhů pozemků, katastrálních území

6 kontroly celkových výměr, které vyplývají z určitého propojení na údaje z katastru nemovitostí minimalizaci potřeby tisku během zpracování výpočetní části posudku (celý výpočet lze provést a zkontrolovat na obrazovce počítače) práci se soubory, přičemž každý soubor představuje jednotlivý oceňovací nebo škodní případ možnost využití kalkulátoru a kalendáře přehled účinnosti vyhlášek a jejich vazbu na jednotlivé verze programu, vyhotovení základních charakteristik oceňovaného lesního majetku aj. včetně grafického zobrazení dřevinné a věkové struktury

7 zajištění kompatibility dat novějších verzí s předchozími verzemi (prakticky to znamená, že datové soubory vytvořené nižšími verzemi (verze 2.2 až verze 4.0) lze použít i v prostředí nejnovější verze přecenění lesního majetku podle nového cenového předpisu jako forma přepočtu. tvorbu výnosových modelů na bázi metody čisté současné hodnoty s cílem přiblížit se tržní hodnotě (ceně obvyklé)

8 Info a Nastavení

9

10

11

12

13

14 Pořizování vstupních dat Záložky SEZNAM - identifikace Detail-LESNÍ Detail-NELESNÍ Detail do 1 ha Detail ZJEDNODUŠENĚ

15

16

17

18

19

20

21

22 Rychlé pořizování dat

23

24

25

26

27 Převody dat (import z ISLH) Formáty FST a XML

28

29

30

31

32

33 Tiskové výstupy jako příloha znaleckého posudku

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Kontroly výměr

46

47

48

49 Manuál

50

51 Charakteristika lesního majetku

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Výnosové modely Modely ČSH

62

63

64

65

66

67

68

69

70


Stáhnout ppt "Program ZNALEC Verze 4.1.1 Modul OCENĚNÍ DaMaSk. Program ZNALEC verze 4.1.1 je počítačový program ke zpracování výpočetní části znaleckého posudku (ke."

Podobné prezentace


Reklamy Google