Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické posouzení možnosti zajištění údržby vozů metra na trase A a B formou plného outsourcingu Připraveno pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické posouzení možnosti zajištění údržby vozů metra na trase A a B formou plného outsourcingu Připraveno pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Listopad."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické posouzení možnosti zajištění údržby vozů metra na trase A a B formou plného outsourcingu Připraveno pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Listopad 2009 Nákladová báze a nákladově neutrální cena outsourcingu Porovnání nabídkové ceny

2 2 © Deloitte Touche Tohmatsu 2008. Všechna práva vyhrazena Shrnutí aktuálního stavu Na základě doporučení představenstva DP Deloitte společně s experty DP sestavil ekonomický model outsourcingu a projednal vstupní parametry s potenciálním dodavatelem Škoda Transportation. Vzhledem k vzájemně odsouhlaseným hodnotám lze aktuální nákladovou bázi a nákladově neutrální cenu použít pro jednoznačné ekonomické vyhodnocení nabídky od Škoda Transportation a kvantifikaci úspor plynoucích z outsourcingu. Potenciální dodavatel předložil v rámci výběrového řízení aktualizovanou nabídku, která je porovnána s neutrální cenou na základě stejné metodiky jako nabídka původní. Porovnání umožnilo výpočet možné úspory outsourcingu dle nové nabídky.

3 3 © Deloitte Touche Tohmatsu 2008. Všechna práva vyhrazena Nákladová báze Nákladová báze obsahuje přímé a nepřímé náklady alokované na danou činnost, zároveň obsahuje odhadované úspory ve správní režii společnosti v případě realizace outsourcingu. Model výpočtu neutrální ceny je sestaven z pohledu kvantifikace rizik:  Riziková přirážka vyjadřující rizika outsourcingu tzv. Full Service, které ponese outsourcer ve výši 207 mil. Kč, je součástí nákladové báze,  Fond oprav na původní, nemodernizované části souprav ve výši 2 Kč za vlkm byl vyčleněn z výpočtu ceny, vzhledem k vysoké nejistotě ohledně kvantifikace tohoto specifického rizika. Nákladová báze, včetně dodatečných výdajů a příjmů v průběhu realizace outsourcingu, byla stanovena na základě konsenzu se zástupci DP a Škoda Transportation.

4 4 © Deloitte Touche Tohmatsu 2008. Všechna práva vyhrazena Konstrukce ceny: fixní a variabilní cena Předpoklady konstrukce ceny: Nákladově neutrální cena je rozdělena na tři části: první platbu a pravidelnou fixní a variabilní složku. 1.První platba z hlediska cash flow kompenzuje výdaje outsourcera na koupi části podniku. 2.Fixní část ceny reflektuje fixní část nákladů (cca 53%) je zajištěna fixní platbou dodavateli každoročně navýšenou o index klouzavé ceny. 3.Variabilní část se vztahuje k uskutečněnému dopravnímu výkonu, jednotková cena za vlkm je každoročně upravena indexem klouzavé ceny. Index klouzavé ceny je složen z míry inflace (80% váha) a z míry růstu mezd (20% váha). Nákladově neutrální cena je stanovena na takové úrovni, aby se předpokládané náklady služby zajištěné v rámci podniku (insourcing) ekonomicky rovnali odhadovaným celkovým nákladům outsourcingu. Uvedena konstrukce ceny byla odsouhlasena zástupci DP a Škoda Transportation.

5 5 © Deloitte Touche Tohmatsu 2008. Všechna práva vyhrazena Nabídková cena a vyčíslení potenciální úspory Předpoklady výpočtu úspory: •Začátek Full Service 15.12.2009 – neutrální cena ze strany 3 a 4 je propočtena na srovnatelné časové období •Nabídková cena je platná k 15.12.2009 a dále je indexována vždy k 1.4. roku. Absolutní výše úspor (za celé období)208 mil. Kč Výše úspor v % celkových nákladů2,5% Výše úspor v % ovlivnitelných nákladů3,5%

6 © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Všechna práva vyhrazena. Název Deloitte označuje švýcarské sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu, jeho členské firmy a jejich dceřiné a přidružené společnosti nebo kterýkoli z výše uvedených subjektů. Každý z nich je samostatným a nezávislým právním subjektem. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je k dispozici na adrese www.deloitte.com/about.


Stáhnout ppt "Ekonomické posouzení možnosti zajištění údržby vozů metra na trase A a B formou plného outsourcingu Připraveno pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google