Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek

2 ZÁKLADNÍ POVINNOST ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek
dodržení základních zásad zadávání VZ transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace dodržení pravidel 3E při nakládání s veřejnými prostředky hospodárnost účelnost efektivnost

3 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE
týkající se druhu, předmětu a předpokládané hodnoty VZ nesprávné stanovení druhu VZ nesprávné stanovení předpokládaného hodnoty VZ rozdělení souvisejících VZ a následné snížení předpokládané hodnoty VZ pod finanční limity slučování nesouvisejících VZ omezující okruh dodavatelů nedostatečné vymezení předmětu VZ x příliš úzké vymezení předmětu VZ omezující okruh dodavatelů

4 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE
týkající se požadavků na (zejména technické) kvalifikační předpoklady kvalifikační předpoklady nesouvisející bezprostředně s předmětem VZ a neodpovídající jeho rozsahu a složitosti neodůvodněné kvalifikační předpoklady diskriminačního charakteru nedostatečné specifikace rozsahu, způsobu a minimální úrovně kvalifikačních předpokladů

5 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se hodnotících kritérií
hodnotící kritéria neodůvodněná předmětem VZ (např. termín dodání) hodnocení kvalifikace (např.  kvalita řešitelského týmu,  zkušenosti) hodnotící kritéria kryjící se zadávacími podmínkami (např. míra splnění technických požadavků, záruka) hodnocení nabídkové ceny na základě dílčích položek v poměru, který neodpovídá předmětu VZ (prostor pro manipulaci s celkovou nabídkovou cenou) nedostatečná či nejasná specifikace subjektivních hodnotících kritérií

6 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE
týkající se dalších zadávacích podmínek nejasně stanovený požadavek na zpracování celkové nabídkové ceny výslovné uvádění požadavků nebo odkazů na obchodní firmy, názvy, ochranné známky apod. stanovení diskriminační technických podmínek, skrytý odkaz na konkrétní výrobek či službu uvedením přesné konfigurace další diskriminační požadavky mimo kvalifikační předpoklady (např. sídlo zadavatele v určitém regionu) rozdílná či rozporná ustanovení zadávacích podmínek (výzva, oznámení, zadávací dokumentace, vzor smlouvy…)

7 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE
týkající se dalšího postupu zadavatele nedostatky v uveřejňování (např. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) nedostatky v komunikaci s uchazeči během celého procesu zadávání VZ (např. poskytování dodatečných informací) nedostatečný počet oslovených dodavatelů oslovování dodavatelů, kteří nejsou schopni dané plnění poskytnout řádně a včas nebo kteří nesplňují kvalifikační předpoklady nedodržování lhůt (např. lhůta pro podání nabídek, pro poskytnutí dodatečných informací, pro podání námitek…) neprodloužení lhůty pro podání nabídek v případě změny zadávacích podmínek

8 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE
týkající úkonů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise nedostatečný obsah protokolů o otevírání obálek a hodnocení nabídek nedostatečné zdůvodnění vyřazení nabídek a vyloučení uchazeče na základě nesplnění kvalifikace či jiných zadávacích podmínek pochybení v procesu dodatečného objasňování prokázání kvalifikace pochybení v procesu dožadování vysvětlení nabídek nedostatečné zdůvodnění hodnocení na základě subjektivních hodnotících kritérií


Stáhnout ppt "NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google