Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek."— Transkript prezentace:

1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek

2  dodržení základních zásad zadávání VZ  transparentnost  rovné zacházení  zákaz diskriminace  dodržení pravidel 3E při nakládání s veřejnými prostředky  hospodárnost  účelnost  efektivnost ZÁKLADNÍ POVINNOST ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek

3  nesprávné stanovení druhu VZ  nesprávné stanovení předpokládaného hodnoty VZ  rozdělení souvisejících VZ a následné snížení předpokládané hodnoty VZ pod finanční limity  slučování nesouvisejících VZ omezující okruh dodavatelů  nedostatečné vymezení předmětu VZ x příliš úzké vymezení předmětu VZ omezující okruh dodavatelů NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se druhu, předmětu a předpokládané hodnoty VZ

4 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se požadavků na (zejména technické) kvalifikační předpoklady  kvalifikační předpoklady nesouvisející bezprostředně s předmětem VZ a neodpovídající jeho rozsahu a složitosti  neodůvodněné kvalifikační předpoklady diskriminačního charakteru  nedostatečné specifikace rozsahu, způsobu a minimální úrovně kvalifikačních předpokladů

5  hodnotící kritéria neodůvodněná předmětem VZ (např. termín dodání)  hodnocení kvalifikace (např. kvalita řešitelského týmu, zkušenosti)  hodnotící kritéria kryjící se zadávacími podmínkami (např. míra splnění technických požadavků, záruka)  hodnocení nabídkové ceny na základě dílčích položek v poměru, který neodpovídá předmětu VZ (prostor pro manipulaci s celkovou nabídkovou cenou)  nedostatečná či nejasná specifikace subjektivních hodnotících kritérií NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se hodnotících kritérií

6  nejasně stanovený požadavek na zpracování celkové nabídkové ceny  výslovné uvádění požadavků nebo odkazů na obchodní firmy, názvy, ochranné známky apod.  stanovení diskriminační technických podmínek, skrytý odkaz na konkrétní výrobek či službu uvedením přesné konfigurace  další diskriminační požadavky mimo kvalifikační předpoklady (např. sídlo zadavatele v určitém regionu)  rozdílná či rozporná ustanovení zadávacích podmínek (výzva, oznámení, zadávací dokumentace, vzor smlouvy…) NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se dalších zadávacích podmínek

7  nedostatky v uveřejňování (např. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)  nedostatky v komunikaci s uchazeči během celého procesu zadávání VZ (např. poskytování dodatečných informací)  nedostatečný počet oslovených dodavatelů  oslovování dodavatelů, kteří nejsou schopni dané plnění poskytnout řádně a včas nebo kteří nesplňují kvalifikační předpoklady  nedodržování lhůt (např. lhůta pro podání nabídek, pro poskytnutí dodatečných informací, pro podání námitek…)  neprodloužení lhůty pro podání nabídek v případě změny zadávacích podmínek NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající se dalšího postupu zadavatele

8 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE týkající úkonů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise  nedostatečný obsah protokolů o otevírání obálek a hodnocení nabídek  nedostatečné zdůvodnění vyřazení nabídek a vyloučení uchazeče na základě nesplnění kvalifikace či jiných zadávacích podmínek  pochybení v procesu dodatečného objasňování prokázání kvalifikace  pochybení v procesu dožadování vysvětlení nabídek  nedostatečné zdůvodnění hodnocení na základě subjektivních hodnotících kritérií


Stáhnout ppt "NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELE při zadávání veřejných zakázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google