Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Změny v programu KUS a ve veřejné soutěži Praha, 28. května 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Změny v programu KUS a ve veřejné soutěži Praha, 28. května 2012."— Transkript prezentace:

1 Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Změny v programu KUS a ve veřejné soutěži Praha, 28. května 2012

2 Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Program MZe Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 „KUS“

3 KUS 2012-2020 - I. KUS 2012 – 2018 Veřejné soutěže •V programu jsou celkem 4 veřejné soutěže – vyhlášení v roce: 2011, 2012, 2014 a 2015 Proběhla dvoustupńová VS v r. 2011 na projekty s počátkem řešení od r. 2012 •Od r. 2012 jsou VS jednostupňové •Ve dvou VS za sebou (tj. již v r. 2012) jsou vyhlášeny různé cíle podprogramů

4 Program KUS 2012-2018 KUS 2012-2018 •KUS – program aplikovaného výzkumu •VS na projekty výzkumu s počátkem řešení od roku 2013 byla vyhlášena 16.5.2012 •Odevzdávání návrhů projektů – do 28.6.2012 • Řešení jednotlivých projektů 1- 5 let (2013 až 2017)

5 KUS 2012-2020 - I. KUS 2012 – 2018 Podprogramy •Podprogram I: Udržitelné zemědělské systémy •Podprogram II: Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství •Podprogram III: Podpora politiky agrárního sektoru (pro státní správu)

6 KUS – míra podpory I. KUS 2012 – 2018 Míra podpory I. – na celý projekt (detail – v zadávací dokumentaci) •* spolupráce s VO •** pouze VO PP I * (65 % z podpory na program) PP II * (20 % z podpory na program) PP III ** (15 % z podpory na program) Zvláštní pravidla pro zemědělství a rybolov 90 %-- Aplikovaný výzkum75 %67 %100 % Experiment. vývoj75 %67 %100 %

7 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 Požadavky na projekty -Komplexnost: multidisciplinární, ucelený návrh projektu s potřebnými souvislostmi (od prvovýroby až po produkt pro spotřebitele z široké veřejnosti) -Přínosy pro praxi: uvedení uživatele a kvantifikace přínosů výsledků (tj. znalostí) -Šíření výsledků výzkumu: publikace z každého projektu -PP I a PP II – řešení se zúčastní alespoň 1 VO a 1 podnik, jsou vyžadovány nejméně 2 typy výsledků aplikačních a 1 publikačního -PP III – řešení se zúčastní pouze VO, je vyžadován nejméně 1 typ výsledku aplikovaného a 1 publikačního

8 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 •Předpokládané přínosy a výsledky -Předpokládané přínosy musejí být vždy kvantifikovány – v projektech aplikovaného VaV se předpokládají ekonomické přínosy -PP I a PP II – alespoň 2 různé typy aplikovaných výsledků (P, Z, F, G, N, R, v podprogramu III také H) -PP III – alespoň 1 typ aplikovaného výsledku -Vždy je v projektu nutný publikační typ výsledku J imp. nebo J neimp.

9 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 •Změny v podmínkách VS •Příjemci musí doložit v předmětu činnosti výzkum •Příjemce-koordinátor zodpovídá za průběh řešení projektu v celém rozsahu •Ve struktuře nákladové tabulky může být uvedeno max. 50% osobních nákladů z podpory a v průběhu roku není možno měnit výši osobních nákladů u jednotlivých příjemců a dalších účastníků projektu •Alespoň 2 různé typy samostatných výsledků pro praxi musí být plánovány již v průběhu řešení projektu (u PPIII jeden typ výsledku) •Kladné hospodaření v posledních dvou letech

10 VSAK 2012-2017 KUS 2012 – 2018 Jednostupňová VS Hodnocení návrhů projektů •Posouzení formálních náležitostí projektu (Komise pro přijímání návrhů projektů): dodržení soutěžní lhůty, podání, splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků na způsobilost v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., míry podpory, typů výsledků •Odborné hodnocení (Programová komise): reálnost řešení, provázanost, cíle, výsledky, přínosy, potřebnost, metodika, tým, struktura financování, znalost problematiky v zahraničí apod.

11 KUS - BONUSY KUS 2012 – 2018 BONUSY: •Doložení přímé vazby na aktuální mezinárodní projekty (v rámci společných iniciativ v zemědělském výzkumu ERA-Net nebo na ostatní mezinárodní projekty) •Vyšší podíl spolufinancování z neveřejných zdrojů – hodnoceno podle procenta spoluúčasti nad rámec povinné spoluúčasti

12 Závěr Ing. Blanka Černá, CSc. Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) nazv@mze.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž Změny v programu KUS a ve veřejné soutěži Praha, 28. května 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google