Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt NTK v programu LR Stav prací k 16. 1. 2013 Štěpánka Žižková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt NTK v programu LR Stav prací k 16. 1. 2013 Štěpánka Žižková."— Transkript prezentace:

1 Projekt NTK v programu LR Stav prací k 16. 1. 2013 Štěpánka Žižková

2  Délka řešení projektů: 1. 8. 2013 – 30. 9. 2017  Uznatelným nákladem je předplatné pokračující za datum 30. 9. 2017  Uznatelným nákladem není předplatné od 1. 1. 2013;  doporučení MŠMT: předplatné na 2013 je uznatelný náklad, bude- li úhrada tohoto nákladu zúčtována v rámci projektu po datu podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.  Zásada: jedna instituce, pouze jeden projekt. Zadávací dokumentace programu

3  Maximální výše podpory na jeden projekt a jednoho uchazeče: 580 mil. Kč  omezení pocházející z evropské legislativy, tj. ekvivalent cca 20 mil. EUR,  = zásadní omezení pro velký projekt..  Nastavení kurzů v cenových nabídkách projektu: „… způsobilé náklady musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a dále i obecně platí, že podpora není určena na úhradu kurzových rozdílů.“ Zadávací dokumentace programu

4  EIZ pouze pro neziskový sektor, resp. nehospodářské činnosti  Nutnost vyloučit křížové, resp. dvojí financování (OP VaVpI apod.), resp. současné financování z jiných veřejných finančních zdrojů  Kdo může být členem konsorcia, resp. uživatelem výsledků programu LR?  Výzkumné organizace  Specializované, odborné a vědecké knihovny podle zákona 257/2001 Sb.  Odborná veřejnost:  Akademičtí pracovníci, studenti všech typů VŠ, pracovníci v.o. Zadávací dokumentace programu

5  Projekty orientované na licenční zpřístupnění EIZ vícečlenným konsorciálním uskupením uživatelů = projekt připravovaný NTK:  Uchazeč (NTK) je jediný příjemce podpory  Uchazeč (NTK) je koordinátorem a administrátorem konsorcia  Uchazeč (NTK) zajišťuje veškeré nákupy EIZ  Uchazeč (NTK) je odpovědný za řádné plnění cílů projektu vůči MŠMT  Poskytovatel nezasahuje do kompetencí v rámci strategie řízení projektu uchazeče/příjemce podpory. Zadávací dokumentace programu

6  Míra podpory (tj. dotace) nesmí překročit 75 %:  Vztahuje se na celou dobu řešení projektu  „..Meziročně nemusí být tato podmínka nutně splněna…“  Vztahuje se k jednotlivému členu konsorcia  Do návrhu projektu je povoleno podrobně rozepsat pouze náklady roku 2013.  Informace k programu a odpovědi na otázky položené v rámci seminářů pro řešitele najdete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad- vyzkumu  Schůzky řešitelů: 10. 1. 2013, 24. 1. 2013 Zadávací dokumentace programu

7  Název: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání.  Akronym: Infra VaV  Řešitelský tým:  Řešitelka: Žižková  Administrativní podpora: Sudová  Tým: Svoboda, Bayer, Sadílková, Římanová Projekt NTK

8  Stav rozpracování, resp. co chybí: 1.Dopřesnění finanční části řešení projektu, vyplnění patřičných tabulek 2.Zajištění povinné Přílohy 2, tj: Kopie dokladu/ů o existenci smluvního vztahu mezi uchazečem a dalšími účastníky projektu/uživateli EIZ, upravujícího jejich vzájemné vztahy související s realizací navrhovaného projektu, tj. zejména jejich závazky týkající se finanční spoluúčasti na nákupech, zpřístupňování a využívání EIZ, závazky a podíly na využívání zpřístupňovaných EIZ, závazky dodržovat licenční podmínky a podmínky programu LR a závazek umožňovat a podílet se na školení uživatelů a propagaci zpřístupňovaných EIZ. Projekt NTK

9  Dotaz položený k povinné Příloze 2: ? Stačí pro účely přihlášky prohlášení členů konsorcia podepsaná statutárním zástupcem nebo je nutná smlouva mezi uchazečem a členy konsorcia? ! Uchazeč je povinen doložit kopií dokladu existenci „smluvního vztahu mezi uchazečem a dalšími účastníky projektu/uživateli EIZ, upravujícího jejich vzájemné vztahy související s realizací navrhovaného projektu, tj. zejména jejich závazky týkající se finanční spoluúčasti na nákupech, zpřístupňování a využívání EIZ, závazky a podíly na využívání zpřístupňovaných EIZ, závazky dodržovat licenční podmínky a podmínky programu LR a závazek umožňovat a podílet se na školení uživatelů a propagaci zpřístupňovaných EIZ.“ Tj. smlouva musí již existovat při podání návrhu projektu (způsob „doložení“ je na volbě uchazeče, nemusí jít ale přímo o smlouvu licenční). Projekt NTK

10 Řešení pro projekt NTK = Prohlášení  Budou zaslána jednotlivým kontaktním osobám dne 17. 1. 2013  Podepsaná nutno zaslat tak, aby nejpozději 25. 1. 2013 byl vyskenovaný originál s podpisy na adrese, která bude uvedena v průvodním mailu  Text prohlášení kopíruje povinné údaje stanovené Zadávací dokumentací programu LR Projekt NTK

11

12 Děkuji za pozornost. Otázky?


Stáhnout ppt "Projekt NTK v programu LR Stav prací k 16. 1. 2013 Štěpánka Žižková."

Podobné prezentace


Reklamy Google