Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronizace veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., a Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek na období let 2006-2010 Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronizace veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., a Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek na období let 2006-2010 Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Elektronizace veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., a Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek na období let 2006-2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Ing. Lukáš Potměšil Informační systémy ve státní správě a samosprávě 2007, 2.- 3.4.2007, Hradec Králové

2 Obsah prezentace: 1.Elektronické zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. 2.Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010

3 1. Elektronické zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

4 Elektronizace – legislativní rámec Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 149) – účinnost od 1.7.2006  Nařízení komise (ES) č. 1564/2005 – Evropské formuláře vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek, vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest.  Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení – účinnost od 1.7.2006 vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. → transpozice Směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES Elektronizace procesu zadávání veřejné zakázky není povinná!!!

5 Procesy dle zákona o VZ Příprava VZ (příprava oznámení, výzvy, zadávací dokumentace) Odeslání oznámení nebo výzvy, uveřejnění oznámení Poskytnutí zadávací dokumentace (dodatečné informace) Podání nabídek / Žádostí o účast Sestavení komise pro otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami / žádostmi Sestavení hodnotící komise Posouzení a hodnocení nabídek Výběr dodavatele (rozhodnutí zadavatele) Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Uveřejnění výsledků Archivace dokumentů souvisejících se zadávacím řízením Dodávka předmětu VZ Zaplacení ceny předmětu VZ

6 Proč elektronizace ? (praxe dle zák. č. 40/2004 a 137/2006) *ČR – jedná se o údaj za rok 2005, tj. první celý rok účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, EUR) **ČR – jedná se o údaj za rok 2006, tj. za dobu účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. (1.pololetí 2006) a č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejné zakázky v ČR* (2005) 6 mld. EUR (183,5 mld. Kč) 10 mld. EUR (303,5 mld. Kč) Veřejné zakázky v ČR ** (200 6 )

7  úspory, efektivnost pokles cen předmětů VZ : 10 – 20 % ( 5%) pokles nákladů na proces zadávání : 40 – 70 % zrychlení zadávání snížení organizační náročnosti Proč elektronizace ?  Výhody elektronizace VZ

8 2. Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010

9 Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ (1)  NP je reakce na Sdělení Komise …  Akční plán provádění nového právního rámce v oblasti elektronického zadávání VZ  Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010 schválený usnesením vlády ČR č. 500/2006 ze dne 10.května 2006 strategický dokument vlády ČR v oblasti zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání VZ deklaruje aktivní postoj vlády ČR k elektronizaci zadávání VZ stanovuje dosažitelné cíle (pro kategorie VZ, zadavatele, procesy) do roku 2010 organizační zajištění realizace NP – na realizaci NP se podílí MMR, MI ČR, MV ČR, MF ČR, MS ČR a ÚOHS

10 Cíle Národního plánu zrychlení procesu zavádění elektronických nástrojů do oblasti zadávání veřejných zakázek zavádění standardů do elektronického zadávání veřejných zakázek s cílem snížit investiční a transakční náklady podpora transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení sladění činností věcně příslušných správních orgánů v oblasti elektronizace zadávacího řízení usnadnění dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi zadavateli a dodavateli

11 Stav elektronického zadávání v r. 2010 zadavatelé budou schopni elektronicky zadávat 100 % svých veřejných zakázek, tam kde je to legislativně umožněno 50 % veřejných zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu včetně nákupů činěných dle výjimek ze zákona o veřejných zakázkách bude zadáváno elektronicky 25 % zadavatelů bude zadávat zakázky elektronicky

12 Přínosy ze zavedení elektronizace VZ  snížení jednotkových cen nakupovaných komodit v průměru o 5 %  snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením v průměru o 50 %, to by z údajů za rok 2006 znamenalo úsporu cca 1,808 mld. Kč

13 Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ (2)  Sestaven na 2.etapy 1.etapa 2006 – 2007 (účinnost Akčního plánu EU) –implementace legislativního rámce el. zadávání VZ do praxe –podpora jednotlivých kroků elektronického zadávacího řízení podpora elektronického uveřejňování informací o VZ podpora elektronického podávání nabídek/žádostí o účast podpora elektronického uzavírání smluv podpora elektronického podepisování při přeshraničním styku 2. etapa 2008 – 2010 –zvýšení atraktivity el. zadávání VZ –napojení na výstupy evropských iniciativ a koncepcí (eGovernmentu ČR) podpora elektronického podávání objednávek podpora elektronické výměny účetních dokladů podpora elektronických plateb podpora dlouhodobého ukládání a archivace el. dokumentů

14 Realizace NP do 30.3.2007 bylo realizováno celkem 17 ze 33 opatření, např.: –spuštěn Portál o veřejných zakázkách a koncesích –vytvořena metodika hodnocení pro účely atestace elektronických nástrojů –zvýhodněni žadatelé o atestaci el. nástrojů –vytvořen metodický postup kontroly elektronických nástrojů –vytvořen metodický postup pro kombinované nabídky/žádosti o účast –vytvořen metodický postup pro elektronické katalogy (minimální obsahové náležitosti)

15 Realizace NP –vytvořen metodický postup pro používání elektronického podpisu při přeshraničním styku ve vazbě na členské státy EU –organizován seminář na téma elektronizace pro významné zadavatele –spuštěn samostatný vzdělávací modul o elektronickém zadávání veřejných zakázek –školení zadavatelů na téma elektronizace

16 Co nás čeká do konce roku 2007? vytvořit metodický postup pro elektronické uzavírání smluv připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy 6 let zpracovat analýzu možností využití institutu Centrálního zadavatele v rámci jednotlivých resortů zajistit prezentaci Národního plánu v rámci PPN (Public Procurement Network) připravit demonstrátory na používání rámcových smluv a zpřístupnit je zadavatelům

17 Další opatření vytvořit technickou specifikaci pro objednávkové systémy (2010) vytvořit technickou specifikaci pro elektronickou fakturaci (2010) připravit analýzu právního prostředí pro daňové doklady v elektronické podobě a účetní záznamy v technické formě s maximální dobou úschovy delší než 6 let (2008) připravit analýzu právního prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů (2008) navrhnout legislativní změny a připravit související metodiky pro realizaci dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů (2008) vytvořit Národní digitální archiv (2010)

18 Užitečné odkazy ČR www.portal-vz.cz → veřejné zakázky a koncese → legislativa → ISVZ → elektronizace → mezinárodní spolupráce → PPP → Info-forum → IS VZ Informační systém o veřejných zakázkách www.isvz.cz www.isvzus.cz www.compet.cz

19 Užitečné odkazy EU Internetové stránky TEDu (uveřejňování VZ) http://ted.publications.eu.int –Nově: http://ted.europa.euhttp://ted.europa.eu Internetové stránky Úřadu pro úřední tisky http://publications.eu.int –Nově: http://publications.europa.euhttp://publications.europa.eu Internetové stránky pro vyplňování formulářů pro uveřejnění v TEDu http://simap.eu.int/index_cs.html –Nově: http://simap.europa.euhttp://simap.europa.eu Internetové stránky k veřejným zakázkám http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement. euhttp://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement. eu

20 Informace Děkuji za pozornost Lukáš Potměšil Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 2, na Příkopě 4 Tel.: 234 154 309 E-mail: lukas.potmesil@mmr.cz


Stáhnout ppt "Elektronizace veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., a Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek na období let 2006-2010 Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google