Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013."— Transkript prezentace:

1 Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013

2 Úvod Indikátor = kvantifikovaný ukazatel potřebný k zjištění výstupu/výsledku projektu Indikátory jsou sledovány po celou dobu projektu (realizace, udržitelnost).

3 Naplnění indikátorů  S datem ukončení realizace projektu (ukončení veškerých aktivit projektu, včetně jejich proplacení dodavatelům; pravomocné kolaudační rozhodnutí/souhlas/zkušební provoz)  S datem ukončení projektu (doručení závěrečné monitorovací zprávy)  S pozdějším datem

4 Naplnění indikátorů - příklady  S datem ukončení realizace projektů • Počet podpořených projektů  S datem ukončení projektu • Počet (vozidla, zastávky, vzdělávací zařízení, technologie) • Plocha (území, objekt) • Délka (tramvajové/trolejbusové tratě, silnice, obchvaty, cyklostezky)

5 Naplnění indikátorů  S pozdějším datem  Počet zapojených partnerů  Počet zapojených obcí do IDS (integrovaného dopravního systému)  Počet odbavených cestujících na regionálních letištích  Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu  Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů

6 Partneři  Počet zapojených partnerů  do 1 roku od ukončení projektu  doložení platné partnerské smlouvy, případně jejích dodatků (v případě změny partnera, názvu partnera nezapomenout nahlásit změnu)  prokázání plnění aktivit z partnerské smlouvy např. konkrétními termíny a záznamy z jednání, prezenčními listinami, fotodokumentací apod.

7 Pracovní místa  Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu (4.1, 4.2) • do 1 roku od finančního ukončení projektu • ExMP č. 55 • Příloha č. 10 PPP

8 Využití pokojů  Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů • do 2 let od ukončení projektu • % obsazenosti pokojodnů alespoň jedním hostem • Vzorec = počet obsazených pokojů za sledované období počet pokojů k dispozici * počet provozních dní

9 Neplnění indikátorů = Sankce !! Udržení hodnot indikátorů v rámci celé doby udržitelnosti !! (čl. XIII. Smlouvy o poskytnutí dotace)  Do 10 % včetně = bez sankce  O více než 10 % do 30 % včetně = sankce 0,5 % dotace  O více než 30 % = sankce 100 % dotace

10 Závěr Děkuji Vám za pozornost Na shledanou Denisa Kleinová Telefon: 475 240 696 E-mail: denisa.kleinova@nuts2severozapad.cz

11


Stáhnout ppt "Indikátory, jejich plnění a vykazování Denisa Kleinová 25. září 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google