Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Daň z nemovitostí a místní poplatky jako finanční zdroj obcí a měst Alena Holmes Zdeňka Jirásková Odbor – Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Daň z nemovitostí a místní poplatky jako finanční zdroj obcí a měst Alena Holmes Zdeňka Jirásková Odbor – Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování."— Transkript prezentace:

1 1 Daň z nemovitostí a místní poplatky jako finanční zdroj obcí a měst Alena Holmes Zdeňka Jirásková Odbor – Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování

2 1. Současný stav a možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitostí 2. Nová koncepce zdanění nemovitostí 3. Navrhovaná novela zákona o místních poplatcích

3 Výnos daně z nemovitostí 2010 8,7 mld. Kč 6% daňových příjmů obcí

4 Zvýšení daně z nemovitostí v posledních letech  od 2008 koeficienty 0,3 a 0,6 nahrazeny koeficientem 1,0; ze zákona koeficient 1 stanoven pro obce do 1 000 obyvatel - § 6/4/a) a §11/3/a)  od 2009 možnost uplatnění plošného fakultativního místního koeficientu  od 2009 omezení osvobození  od 2010 zdvojnásobení většiny základních sazeb

5 Samostatná působnost obce o.z.v.o. – zmocnění  modifikující sazbu daně  § 6 odst. 4 písm. b) pro části obce  §11 odst. 3 písm. a) pro části obce  §11 odst. 3 písm. b) pro celou obec  upravující daňovou povinnost - § 12  upravující osvobození § 4 odst.1 písm. v)  O.z.v.o. platné k 1.10. předchozího zdaňovacího období a účinné k 1.1. zdaňovacího období  upravující osvobození - § 17a odst.1 a 2 OZVO účinné nejpozději k 31.3. následujícího zdaňovacího období

6 Povinnost obce § 16a odst.1 –přijmout vyhlášku tak, aby nabyla platnosti nejpozději do 1.října předchozího zdaňovacího období- s výjimkou § 17a –do 5ti kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti zaslat jedno vyhotovení příslušnému FÚ

7 Novela zákona o DNE 1.1.2012 zařazení staveb bez svislé nosné konstrukce do režimu daně z pozemků zvláštní sazba daně pro zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní

8 Nová řešení pro daň doporučení OECD řešení pro pozemky – prioritní účast obcí řešení pro stavby - MF

9 Návrh nového řešení daně ■ výše daně by měla lépe zohledňovat rozdílné úrovně jednotlivých lokalit ■ – rozlišení polohové výhodnosti pozemků v zastavěném nebo zastavitelném území obce Mapa pro daňové základy

10 Mapa ■ kombinovaný systém  zpracování, aktualizaceOBEC  postupy a konzultace MF ČR nebo GFŘ ■ mapa - grafická a textová část ■ digitální mapa veřejné správy - ideální

11 Mapa Grafická část ■ základem kopie katastrálních map ■ vymezení zón pozemků ■ odlišení zón pomocí barev

12 Mapa Textová část ■ seznamy jednotlivých zón  výčet parcelních čísel pozemků  včetně druhu, využití, výměry pozemků  základ daně za m 2 pozemku nebo koeficient ■ popis východisek včetně odchylek a omezení ■ rozdíly fyzický x právní stav

13 Výnos místních poplatků 2010 Místní poplatky – 2,4 mld. Kč Poplatky za komunální odpad – 4,1 mld. Kč

14 Novela zákona o místních poplatcích Prioritou není zvyšování jednotlivých MP –změny znemožňující obcházení poplatkové povinnosti –odstranění výkladových problémů –rozšíření poplatníků u poplatku za komunální odpad

15 Změny sazeb místních poplatků Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – až 20 Kč/osobu a den Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst – až 40Kč/den Poplatek za provoz systému „ nakládání s KO“ –až 1000Kč/osobu a den

16 Poplatek za provoz systému „ nakládání s KO“ Rozšíření okruhu poplatníků –cizinci s přechodným pobytem na dobu delší než 90 dní –cizinci pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců –cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana nebo azyl –osoby vlastnící byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná FO.

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Daň z nemovitostí a místní poplatky jako finanční zdroj obcí a měst Alena Holmes Zdeňka Jirásková Odbor – Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google