Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA: Daň z nemovitostí Cílem tohoto tématu je popis a analýza daně z nemovitostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA: Daň z nemovitostí Cílem tohoto tématu je popis a analýza daně z nemovitostí."— Transkript prezentace:

1 TÉMA: Daň z nemovitostí Cílem tohoto tématu je popis a analýza daně z nemovitostí.

2 Poplatník daně z nemovitostí  vlastník  spoluvlastník  nájemce  při splnění zákonných podmínek  uživatel

3 Předmět daně z pozemků  Druh pozemku  Zemědělská půda  Orná půda, chmelnice, vinice, sady ovocné, zahrady  Louky, pastviny  Nezemědělská půda  Lesní pozemky  Vodní plochy  Stavební pozemky  Zastavěné plochy a nádvoří  Ostatní pozemky

4 Důvody pro osvobození od daně z nemovitostí  veřejně prospěšné využití  ochrana životního prostředí  podpora bydlení a výstavby staveb pro bydlení  omezená možnost využití  nemovitost je ve vlastnictví určitého subjektu

5 Nárok na osvobození od daně z nemovitostí

6 Vynětí z předmětu daně  pozemky zastavěné stavbami  lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,  vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb,  pozemky určené pro obranu státu.

7 Zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha půdorys stavby nádvoří pozemek stavba

8 Základ daně a sazby Zemědělská půda: výměra * CENA  Orná půda, chmelnice, vinice, sady ovocné, zahrady – 0,75 %  Louky, pastviny – 0,25 % Nezemědělská půda: výměra  Stavební pozemky - 2 Kč  Zastavěná plocha a nádvoří – 0,2 Kč

9 Korekční koeficienty 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 4,5 v Praze; pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5.

10 Poplatník daně ze staveb  Vlastník  Stavby  Bytu  Nebytového prostor  Nájemce  Spravované Pozemkovým fondem, převedené na MF

11 Předmět daně ze staveb

12 Vynětí z předmětu daně ze staveb

13  Stavby rozdělené na byty nebo samostatné nebytové prostory,  stavby přehrad,  stavby, jimiž se upravuje vodní tok,  stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod,  stavby rozvodů energií,  stavby sloužící veřejné dopravě.

14 Nárok na osvobození od daně z nemovitostí

15 Základ daně ze staveb  stavba = výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2  půdorys je průmět svislých částí obvodového pláště stavby na pozemek  byt a sam. nebyt. prostor = upravená podlahová plocha = výměra podlahové plochy * 1,2

16 Sazby daně ze staveb  u obytných domů 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2zastavěné plochy 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,  u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,  u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných, jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,  u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných, pro podnikatelskou činnost,  1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,  2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,  3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,  u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,  u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy.

17 Další nadzemní podlaží  stavby pro podnikání - vždy  ostatní stavby - nad 2/3 zastavěné plochy

18 Výpočet daně ze staveb 0,75 Kč  sazba daně se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

19 Výpočet daně ze staveb – stavba pro podnikání 0,75 Kč  sazba daně se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží

20 Výpočet daně u staveb pro podnikání  základní sazba podle převažující výměry podlahové plochy využití, a to pro každou budovu samostatně  zvýšení o každé další nadzemní podlaží o 0,75 Kč  případně to celé * koeficient uplatněný obcí

21 Zdaňovací období a základ daně  zdaňovací období daně z nemovitostí = kalendářní rok  základ daně se stanoví k 1. dni zdaňovacího období

22 Výběr daně z nemovitostí  zdaňovací období = kalendářní rok  základ daně k 1. dni zdaňovacího období  daňové přiznání do 31.1. daného období  při změně vlastníka  při jiné změně jen dílčí daňové přiznání  splatnost do 31.5. daného období nebo ve splátkách

23 Placení daně z nemovitostí  Daňová povinnost je menší než 5000 Kč – jednorázově do 31.5.  Poplatník provozující zemědělskou výrobu – dvě splátky (31.8. a 30.11.)  Ostatní – dvě splátky (31.5. a 30.11.)

24 Příklad  Slečna Jiřina vlastní dvoupodlažní obytný dům (půdorys všech pater je stejný), jehož půdorys má obsah 80 m2. Na pozemku, jehož rozloha je 400 m2, stojí také garáž o rozměrech 10 x 5 m a dvě samostatně zkolaudované stavby – prádelna o výměře 25 m2 a dílna o výměře 17 m2. Všechen majetek slečny Jiřiny se nachází na katastrálním území obce Lhota, která má 1250 obyvatel. Obec zvýšila korekční koeficient o jeden stupeň nahoru. Vypočítejte, kolik má slečna Jiřina zaplatit na dani z nemovitostí.


Stáhnout ppt "TÉMA: Daň z nemovitostí Cílem tohoto tématu je popis a analýza daně z nemovitostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google