Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 10. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 10. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 10. prosince 2014

2 1. Daň z nabytí nemovitých věcí 2. Základní konstrukční prvky 3. Správa daně 4. Příklad 2

3 Daň z převodu nemovitostí Daň z nabytí nemovitých věcí 1993 – 2013od 2014 3

4  zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí  vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí I. základní konstrukční prvky daně z nabytí nemovitých věcí II. správa daně z nabytí nemovitých věcí 4

5 A. Subjekt B. Předmět C. Základ D. Sazba E. Výpočet F. Rozpočtové určení 5

6  koupě nebo směna ◦ převodce  nabyvatel je ručitelem ◦ nabyvatel  pokud se tak dohodnou ve smlouvě  ostatní případy ◦ nabyvatel 6

7  úplatné nabytí vlastnického práva k taxativně vyjmenovaným nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky  také nabytí na základě ◦ zajišťovacího převodu práva ◦ úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva  fikce nabytí vlastnického práva  definice úplaty  vyloučení z předmětu 7

8 8 zvláštní cena taxativně stanovené případy (exekuce prodejem nemovité věci, vklad nemovité věci do obchodní korporace atd.) sjednaná cena vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě výlučnost sjednané ceny srovnávací daňová hodnota vyšší než sjednaná cena srovnávací daňová hodnota = 75 % zjištěné ceny nebo směrné hodnoty zjištěná cena není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota výlučnost zjištěné ceny  nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje

9  poměrná lineární  4 % 9

10  součin ◦ zaokrouhleného základu ◦ sazby 10

11  příjem státního rozpočtu 11

12 A. Správce daně B. Daňové přiznání C. Splatnost daně D. Ručitel E. Zvláštní ustanovení pro správu daně 12

13  orgány Finanční správy České republiky  místní příslušnost 13

14  nemovité věci evidované v katastru nemovitostí ◦ povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru proveden vklad  nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí ◦ povinnost podat daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci  přílohy daňového přiznání 14

15  podle daňového řádu ◦ v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání  výjimka z placení (a stanovení) daně 15

16  poplatník převodce ⇨ nabyvatel ručitel 16

17 Podání daňového přiznání a platba zálohy ve výši 4 % sjednané ceny Sjednaná cena ≥ srovnávací daňová hodnota Srovnávací daňová hodnota > sjednaná cena Platební výměr na daň i zálohu Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se založí do spisu (možnost doručení na žádost) Platební výměr se doručí Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Vyměřená záloha = tvrzená záloha Vyměřená záloha  tvrzená záloha Platební výměr se doručí Platební výměr se doručí Platba rozdílu mezi daní a zálohou ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru Platba rozdílu záloh v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru 17

18 Manželé Černí zakoupili od manželů Bílých rodinný dům za cenu 4.300.000,- Kč a jeho vybavení za 750.000,- Kč. V kupní smlouvě si dohodli, že poplatníkem daně budou nabyvatelé. Manželé Černí zaplatili 75.000,- Kč odměnu realitní kanceláři za zprostředkování koupě. Manželé Bílí zaplatili odměnu znalci 9.547,- Kč, který určil zjištěnou cenu 4.850.000,- Kč. Kdo, kolik a do kdy je povinen zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí? 18

19 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 19


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 10. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google