Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky."— Transkript prezentace:

1 Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky

2 Základní pojmy §27 kat.zákona pozemek pozemek stavební parcela stavební parcela geometrické geometrické určení pozemku určení pozemku katastrální mapa katastrální mapa identifikace identifikace budova budova Výměra Výměra drobná stavba – do 16 m2 a 4,5 výšky drobná stavba – do 16 m2 a 4,5 výšky parcela parcela pozemková parcela pozemková parcela polohové polohové určení pozemku určení pozemku katastrální území katastrální území srovnávací sestavení srovnávací sestavení rozestavěná budova rozestavěná budova katastrální mapa katastrální mapa

3 Identifikace §27 zák.č.344/1992 Sb. §12 vyhl.č.162/2001 Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech Je možná jednoznačná identifikace Je možná jednoznačná identifikace

4 Srovnávací sestavení § 27 zák.č.344/1992 Sb. §13 vyhl.č.162/2001 Sb. Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nemovitostí Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nemovitostí Není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy Není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy Není možná jednoznačná identifikace Není možná jednoznačná identifikace

5 Druhy pozemku ( kultury) tabulka č. 1 přílohy vyhl.č.26/2007 Orná půda Orná půda Chmelnice Chmelnice Vinice Vinice Zahrada Zahrada Ovocný sad Ovocný sad Trvalý travní porost Trvalý travní porost Lesní pozemek Lesní pozemek Vodní plocha Vodní plocha Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Ostatní plocha Ostatní plocha nehosp.les,budova na lesním p. nehosp.les,budova na lesním p. tok přirozený,umělý, nádrž přírodní tok přirozený,umělý, nádrž přírodní Vodní plocha, na které je budova Vodní plocha, na které je budova byt.dům,rod.dům,garáž byt.dům,rod.dům,garáž ind.rekr. ind.rekr. ost.komunikace, zeleň, ost.komunikace, zeleň, jiná pl. jiná pl.

6 Katastrální zákon I. - co je katastr nemovitostí - co se eviduje v katastru nemovitostí - druhy pozemku - co se zapisuje k nemovitostem - co tvoří katastrální operát – SPI a SGI

7 Katastrální zákon II. II. - zápis údajů o právních vztazích - zápis údajů o právních vztazích - oprava chyb v katastrálním operátu - oprava chyb v katastrálním operátu III. III. - povinnosti vlastníků – ohlašovací povinnost - povinnosti vlastníků – ohlašovací povinnost - označení hranic - označení hranic - doplnění na výzvu katastrálního úřadu - doplnění na výzvu katastrálního úřadu

8 Katastrální zákon IV. IV. - obnova katastrálního operátu - obnova katastrálního operátu - nové mapování - nové mapování - přepracování mapy - přepracování mapy V. V. - geodetické práce a geometrické plány - geodetické práce a geometrické plány VI. VI. - závaznost údajů - závaznost údajů - parcelní číslo, název katastrálního území - parcelní číslo, název katastrálního území

9 Katastrální zákon VII. VII. - poskytování údajů - poskytování údajů VIII. VIII. - porušení pořádku na úseku zeměměřictví a katastru - porušení pořádku na úseku zeměměřictví a katastru IX. IX. - základní pojmy a společná ustanovení - základní pojmy a společná ustanovení


Stáhnout ppt "Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google