Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky
Katastrální zákon Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky

2 Základní pojmy §27 kat.zákona
pozemek stavební parcela geometrické určení pozemku katastrální mapa identifikace budova Výměra drobná stavba – do 16 m2 a 4,5 výšky parcela pozemková parcela polohové určení pozemku katastrální území srovnávací sestavení rozestavěná budova katastrální mapa

3 Identifikace §27 zák.č.344/1992 Sb. §12 vyhl.č.162/2001
Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem v jiných operátech Je možná jednoznačná identifikace

4 Srovnávací sestavení § 27 zák.č.344/1992 Sb. §13 vyhl.č.162/2001 Sb.
Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nemovitostí Není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy Není možná jednoznačná identifikace

5 Druhy pozemku ( kultury) tabulka č. 1 přílohy vyhl.č.26/2007
Orná půda Chmelnice Vinice Zahrada Ovocný sad Trvalý travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha a nádvoří Ostatní plocha nehosp.les,budova na lesním p. tok přirozený,umělý, nádrž přírodní Vodní plocha, na které je budova byt.dům,rod.dům,garáž ind.rekr. ost.komunikace, zeleň, jiná pl.

6 Katastrální zákon I. co je katastr nemovitostí
co se eviduje v katastru nemovitostí druhy pozemku co se zapisuje k nemovitostem co tvoří katastrální operát – SPI a SGI

7 Katastrální zákon II. - zápis údajů o právních vztazích
- oprava chyb v katastrálním operátu III. - povinnosti vlastníků – ohlašovací povinnost - označení hranic - doplnění na výzvu katastrálního úřadu

8 Katastrální zákon IV. - obnova katastrálního operátu - nové mapování
- přepracování mapy V. - geodetické práce a geometrické plány VI. - závaznost údajů - parcelní číslo, název katastrálního území

9 Katastrální zákon VII. - poskytování údajů VIII.
- porušení pořádku na úseku zeměměřictví a katastru IX. - základní pojmy a společná ustanovení


Stáhnout ppt "Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google