Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK ů Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK ů Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."— Transkript prezentace:

1 OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK ů Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B

2 Stavební pozemky jsou §9: Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeným k zastavění….. Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek….. Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbou….

3 Ocenění stavebních pozemků Podle cenové mapy §27 Podle postupu uvedeného v §28

4 Cenová mapa Mapy se samostatným oceněním jednotlivých parcel Mapy zónové

5 Cenové mapy Jsou předkládány obcemi před vydáním Ministerstvu financí Jsou uveřejňovány v Cenovém věstníku Jsou veřejně dostupné Lze do nich bezplatně nahlížet

6 Cenová mapa obsahuje: Grafickou část Mapa 1:5000 Popisné údaje Ceny pozemků Textovou část Analýza místního trhu s nemovitostmi Popis předlohy mapového podkladu Komentář ke zdrojům cen Popis postupu zpracování

7 Ocenění dle cenové mapy Stavební pozemek se ocení násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec

8 Metodika tvorby Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách

9 Postup podle SM Ostravy 1. Shromáždění a roztřídění cen, které byly získány z listinného operátu KN 2. Rozdělení parcel do jednotlivých sourodých skupin 3. Porovnání pozemků s cenami obdobných pozemkových celků na základě jejich charakteristik 4. Konečná aktualizace grafické části cenové mapy 5. http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapacena/viewer.htm

10 Postup ocenění podle §28 1. AC = ZCU x Vým 2.ZCU = ZC x Kps x Ki x Kp 3.ZC = Cp x K Cp = 35 + (a – 1000) x 0,007414 popř. je ZC dána v abs. Hodnotě

11 Postup ocenění podle §28 Kps (příl.č. 21): Tabulky 1-3 např. výhodnost polohy na území obce, významnost obce, pozemek pro stavbu s komerčním využitím, možnost napojení na kanlizaci atd. Ki (přil. č.38): Koeficient změn cen staveb Kp (příl. č.39): Koeficient prodejnosti (obec x typ stavby)

12 PŘÍKLAD Oceňte pozemky, které se nachází v k.ú. Opava – Předměstí p.č. 2702/287 zahrada o výměře 403m2, p.č. 2702/286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409m2, p.č. 2702/282 ostatní plocha o výměře 147m2. Pro Opavu nebyla vyhotovena cenová mapa.

13

14 Popis Pozemky tvoří jednotný funkční celek v oblasti Kylešovského kopce. Lokalita je z hlediska bydlení velice atraktivní, nachází se nedaleko centra města. Na pozemku p.č. 2702/286 se nachází bytový dům na adrese B. Němcové 28, Opava Pozemek p.č. 2702/282 je plocha před domem osázená zelení, na které se nachází vstup do domu Pozemek p.č. 2702/287 je oplocená zahrada, která je využívaná obyvateli domu. Nacházejí se zde záhonky a ovocné dřeviny.

15 Ocenění p.č. 2702/286 Podle §28 odst. e) je ZC pro Opavu 800Kč/m2 ZCU = ZC x Kps x Ki x Kp ZC = 800Kč Kps (př.21):výhodnost polohy (pozn.pod čarou č.1)+100% ZC x 2 =1600,- napojení na plyn+10% (ZC x 2) x 1,1 =1760,-

16 Ocenění p.č. 2702/286 Ki (příl.č.38):Budovy tří a vícebytové2,142 ((ZC x 2) x 1,1) x 2,142 3769,9,- Kp (příl. č. 39):1,211 ZCU = ((ZCx2)x1,1) x 2,142 x 1,211=4565,34Kč AC = 4565,34Kč x 409m2 = 1 867 224,06Kč

17 Ocenění p.č. 2702/287 Podle § 28 odst. 1,2,5 ZCU = ZC x Kps x Ki x Kp x 0,4 ZC = 800Kč Kps (př.21):výhodnost polohy (pozn.pod čarou č.1)+100% ZC x 2 =1600,- napojení na plyn+10% (ZC x 2) x 1,1 =1760,-

18 Ocenění p.č. 2702/287 Ki (příl.č.38):Budovy tří a vícebytové2,142 ((ZC x 2) x 1,1) x 2,142 3769,9,- Kp (příl. č. 39):1,211 ZCU=((ZCx2)x1,1)x2,142x1,211x0,4=1826,1Kč AC = 1826,14Kč x 403m2 = 735 934,24Kč

19 Ocenění p.č. 2702/282 Podle § 28 odst. 1,2,5 ZCU = ZC x Kps x Ki x Kp x 0,4 ZC = 800Kč Kps (př.21):výhodnost polohy (pozn.pod čarou č.1)+100% ZC x 2 =1600,- napojení na plyn+10% (ZC x 2) x 1,1 =1760,-

20 Ocenění p.č. 2702/282 Ki (příl.č.38):Budovy tří a vícebytové2,142 ((ZC x 2) x 1,1) x 2,142 3769,9,- Kp (příl. č. 39):1,211 ZCU=((ZCx2)x1,1)x2,142x1,211x0,4=1826,1Kč AC = 1826,14Kč x 147m2 = 268442,58Kč

21 REKAPITULACE Poz. p.č. 2702/286 zastavěná plocha a nádvoří: 1 867 220,-Kč Poz. p.č. 2702/287 zahrada: 735 930,-Kč Poz. p.č. 2702/287 ostatní plocha: 268440,-Kč Cena nemovitostí celkem:2 871 590,-Kč

22 PŘÍKLAD Oceňte pozemek p.č. 106/4 v k.ú. Svatoňovice ostatní plocha o výměře 1682m2.

23

24 Popis Jedná se o pozemek, který tvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem p.č. 34/1. Obec Svatoňovice je obcí s vysokou mírou nezaměstnanosti s počtem obyvatel 324. Možnost práce je minimální, neatraktivní lokalita pro rekreaci, zemědělský ráz.

25 Ocenění poz. 106/4 Podle § 28 odst. 1,2,5 ZC = Cp x Kps x Ki x Kp x 0,4 Cp = 35 + (a – 100) x 0,007414 = 35,-Kč Kps (příl.č.21):nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci-7% Ki (příl. 38):2,031 Kp (příl. 39):0,5230 ZC = 35 x 0,93 x 0,523 x 2,031 x 0,4 =13,83 AC = 13,83 x 1682 = 23260,-Kč

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK ů Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B."

Podobné prezentace


Reklamy Google