Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKů"— Transkript prezentace:

1 OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKů
Ing. David Slavata, Ph.D Oceňování majetku B

2 Stavební pozemky jsou §9 zákona:
Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků…určeny k zastavění, evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zagrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku. …. Evidované v katastru nemovitostí s právem stavby

3 Stavební pozemky jsou §9 zákona:
Zastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny, plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí

4 Ocenění stavebních pozemků §10 zákona
Podle cenové mapy § 2 vyhl. Podle postupu uvedeného v §3-§5 vyhl.

5 Cenová mapa Mapy se samostatným oceněním jednotlivých parcel
Mapy zónové

6 Cenové mapy Jsou předkládány obcemi před vydáním Ministerstvu financí
Jsou uveřejňovány v Cenovém věstníku Jsou veřejně dostupné Lze do nich bezplatně nahlížet

7 Cenová mapa obsahuje: Grafickou část Mapa 1:5000 Popisné údaje
Ceny pozemků Textovou část Analýza místního trhu s nemovitostmi Popis předlohy mapového podkladu Komentář ke zdrojům cen Popis postupu zpracování

8 Ocenění dle cenové mapy
Stavební pozemek se ocení násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v cenové mapě, kterou vydala obec (§10 zákona)

9 Metodika tvorby Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách

10 Postup podle SM Ostravy
Shromáždění a roztřídění cen, které byly získány z listinného operátu KN Rozdělení parcel do jednotlivých sourodých skupin Porovnání pozemků s cenami obdobných pozemkových celků na základě jejich charakteristik Konečná aktualizace grafické části cenové mapy

11 Postup ocenění podle §3 vyhlášky
AC = ZCU x Vým ZCU = ZC x I I = It x Io x Ip 4. ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6

12 Postup ocenění podle §3 ZCv (příl.č. 2): Tabulka č.1
O1 – O6 (příl. č.2): Tabulka č. 2 Pi (příl. č.3): Tabulka č č. 4

13 PŘÍKLAD Oceňte pozemky, které se nachází v k.ú. Opava – Předměstí p.č. 2702/287 zahrada o výměře 403m2, p.č. 2702/286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409m2, p.č. 2702/282 ostatní plocha o výměře 147m2. Pro Opavu nebyla vyhotovena cenová mapa.

14

15 Popis Pozemky tvoří jednotný funkční celek v oblasti Kylešovského kopce. Lokalita je z hlediska bydlení velice atraktivní, nachází se nedaleko centra města. Na pozemku p.č. 2702/286 se nachází bytový dům na adrese B. Němcové 28, Opava Pozemek p.č. 2702/282 je plocha před domem osázená zelení, na které se nachází vstup do domu Pozemek p.č. 2702/287 je oplocená zahrada, která je využívaná obyvateli domu. Nacházejí se zde záhonky a ovocné dřeviny.

16 Ocenění p.č. 2702/286 Podle příl. č. 2 tab. č. 1 je ZC pro Opavu 1650Kč/m2 ZCU = ZC x I It (index trhu) = P5 x (1+ sum Pi) It = 1,00 Io (index omezujících vlivů) = 1 + sum Pi Io = 1,00 Ip = P1 x (1 + sum Pi) Ip = 1 ZCU = 1650 x 1 = 1650 Kč/m2 AC = 1650 x 409 m2 = Kč

17 Ocenění p.č. 2702/287 Podle příl. č. 2 tab. č. 1 je ZC pro Opavu 1650Kč/m2 ZCU = ZC x I It (index trhu) = P5 x (1+ sum Pi) It = 1,00 Io (index omezujících vlivů) = 1 + sum Pi Io = 1,00 Ip = P1 x (1 + sum Pi) Ip = 1 ZCU = 1650 x 1 = 1650 Kč/m2 AC = 1650 x 403 m2 = Kč

18 Ocenění p.č. 2702/282 Podle příl. č. 2 tab. č. 1 je ZC pro Opavu 1650Kč/m2 ZCU = ZC x I It (index trhu) = P5 x (1+ sum Pi) It = 1,00 Io (index omezujících vlivů) = 1 + sum Pi Io = 1,00 Ip = P1 x (1 + sum Pi) Ip = 1 ZCU = 1650 x 1 = 1650 Kč/m2 AC = 1650 x 147 m2 = Kč

19 REKAPITULACE Poz. p.č. 2702/286 zastavěná plocha a nádvoří: ,-Kč Poz. p.č. 2702/287 zahrada: ,-Kč Poz. p.č. 2702/287 ostatní plocha: ,-Kč Cena nemovitých věcí celkem: ,-Kč

20 PŘÍKLAD Oceňte pozemek p.č. 106/4 v k.ú. Svatoňovice ostatní plocha o výměře 1682m2.

21

22 Popis Jedná se o pozemek, který tvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem p.č. 34/1. Obec Svatoňovice je obcí s vysokou mírou nezaměstnanosti s počtem obyvatel 324. Možnost práce je minimální, neatraktivní lokalita pro rekreaci, zemědělský ráz.

23 Ocenění poz. 106/4 Podle příl. č. 2 tab. č. 1 je ZCv pro okr. Opava 1650Kč/m2 ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 ZC = 212,058 Kč ZCU = ZC x I It (index trhu) = P5 x (1+ sum Pi) It = 0,94 Io (index omezujících vlivů) = 1 + sum Pi Io = 1,00 Ip = P1 x (1 + sum Pi) Ip = 0,5562 ZCU = 212,058 x 0,5228 = 110 Kč/m2 AC = 110Kč x 1680 m2 = Kč

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKů"

Podobné prezentace


Reklamy Google