Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákladové metody oceňování majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákladové metody oceňování majetku"— Transkript prezentace:

1 Nákladové metody oceňování majetku
Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku A

2 Nákladová metoda použití, předpoklady
Není možno aplikovat výnosovou metodu Není možno aplikovat nákladovou metodu Uplatnění u heterogenních statků Pracná nutnost znalostí z oblasti stavebnictví

3 Uplatnění Oceňování nevýrobních staveb Oceňování rozestavěných staveb
Oceňování neobydlených staveb Oceňování inženýrských staveb

4 V praxi oceňujeme: Stavby pro vojenský účel (bunkry)
Budovy škol, kostelů Stavby památníků, hřbitovní stavby Komunikace Zdevastované objekty Nedokončené objekty Studny Hradní zříceniny

5 Metody Metody zjištění hodnoty pomocí skutečně dosahovaných nákladů v daném období Zjištění cen staveb bodovací metodikou Zjištění cen staveb na základě obytné plochy Zjištění hodnoty staveb na základě postupu ve vyhl. 03/08

6 Metoda zjištění hodnoty pomocí skutečně dosahovaných nákladů
Kalkulačním vzorcem Položkovým způsobem Metoda agregovaných položek Pomocí THU

7 Zjištění hodnoty kalkulačním vzorcem
Cena objektu = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie + zisk

8 Zjištění hodnoty položkovým způsobem
Rozpočet stavby Zpracovává pracovník stavební firmy Poměrně nákladná záležitost

9 Rozpočet stavby Krycí list rozpočtu Rekapitulace rozpočtu Rozpočet

10 Položky rozpočtu Projektové práce Provozní soubory Stavební objekty
Stroje a zařízení Vedlejší náklady Ostatní náklady Rezerva Jiné investice

11 Zjištění hodnoty pomocí THU
Ze všech nákladových metod je nejjednodušší Poměrně přesná Poměrně rychlá

12 Názvosloví Zastavěná plocha Obestavěný prostor Opotřebení
Spodní část stavby, vrchní část stavby, zastřešení

13 ZCU = ZC x Kv x Kpod x Kz x Km x Ki
Postup výpočtu NH = RC – OP RC = ZCU x OPr ZCU = ZC x Kv x Kpod x Kz x Km x Ki OPr = OPss + OPvs + OPza

14 Opotřebení Životnost staveb Ekonomická životnost staveb
Technická životnost staveb Stáří staveb

15 Životnost staveb příklady
Vojenské objekty, náboženské stavby, vládní budovy…………………………… – 400 let Budovy pro bydlení……………. 100 – 200 let Budovy pro zemědělství …….. 50 – 100 let Průmyslové objekty ……………. 20 – 80 let

16 Životnost podle současných oceňovacích předpisů
Konstrukce zděné, monolitické, železobetonové, ocelové … let Ostatní konstrukce ………….. 80 a méně let

17 Opotřebení staveb metody
Globální způsoby Analytické způsoby Nákladové způsoby

18 Globální metody Lineární metoda OP = S/Z Kvadratická metoda OP = S2/Z2
Semikvadratická metoda OP = (S/Z + S2/Z2 ) / 2

19 Analytická metoda OP = sum (Ski/Zki x OBjPKi) Sk ……… stáří konstrukce Zk ……… životnost konstrukce OBjK…… objemový podíl konstrukce na celkové stavbě

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nákladové metody oceňování majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google