Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo a katastr nemovitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo a katastr nemovitostí"— Transkript prezentace:

1 Právo a katastr nemovitostí
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Pozemkové právo Právo a katastr nemovitostí

2 Kapitola 1 Pozemkové právo Pozemkové právo řeší právní vztahy k nemovitostem a půdě Účelová kategorizace půdy Územní plánování Ochrana pozemků Zápis práv do KN Pozemkové vlastnictví a užívání Režimy užívání pozemků dle druhů Stát ovlivňuje nakládání s půdou.

3 Základní pojmy Půda nejobecnější zemský povrch Pozemek
Kapitola 1 Základní pojmy Půda nejobecnější zemský povrch Pozemek identifikovaná část zemského povrchu Parcela geometrické znázornění pozemku v mapách Nemovitost půda a stavby spojené se zemí pevným základem

4 Specifika Půda je výtvorem přírody Půda má omezenou rozlohu
Kapitola 1 Specifika Půda je výtvorem přírody Půda má omezenou rozlohu Půda slouží rozličným účelům Rozpory mezi způsoby využití pozemků Rozpory mezi potřebou využití a nutností ochrany území Prameny pozemkového práva: Občanský zákoník, Stavební zákon, Zákon o pozemkových úpravách, Zákon o ochraně zeměd. půd. fondu, Katastrální zákon, …

5 Druhy pozemků Zemědělské
Kapitola 1 Druhy pozemků Zemědělské orná půda, vinice, chmelnice, louky, pastviny, zahrady, ovocné sady Nezemědělské lesní, vodní, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy Druh pozemků nelze měnit bez povolení příslušného státního orgánu

6 Vliv státu na využití půdy
Kapitola 1 Vliv státu na využití půdy Územní plánování územní plány velkých územních celků (i více okresů, schvaluje MMR), územní plány obcí (schvaluje rada města nebo zastupitelstvo), regulační plány (pro část obce) Územní rozhodnutí správní řízení, nesmí být v rozporu s ÚP (o umístění stavby, využití území, stavební uzávěře, slučování a rozdělování pozemku)

7 Vlastnictví nemovitostí
Kapitola 1 Vlastnictví nemovitostí Vlastník je oprávněn užívat pozemek, brát z něj plody, držet ho, disponovat s ním Mocenské zásahy státu: vyvlastnění, konfiskace, pozemkové reformy, zestátnění.

8 Nabytí nemovitosti Smlouva (písemné) Dědění Vydržení
Kapitola 1 Nabytí nemovitosti Smlouva (písemné) Dědění Vydržení Soudní vypořádání spoluvlastnictví Exekuce Propadnutí majetku Vyvlastnění Restituce Privatizace

9 Kapitola 2 Katastr nemovitostí Evidence v Zemských deskách do roku 1948 (pozemková reforma) Dále v Pozemkové knize do roku 1964 KN je soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení.

10 Využívání údajů z KN Řešení vlastnických a jiných práv k nemovitostem
Kapitola 2 Využívání údajů z KN Řešení vlastnických a jiných práv k nemovitostem Stanovení daně z nemovitosti Oceňování nemovitostí Územní a stavební řízení

11 Úřady KN Kapitola 2 Český zeměměřický a katastrální úřad
Katastrální úřady (14) Zeměměřický úřad Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7) Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Katastrální pracoviště (111)

12 Složky a předměty KN Složky KN
Kapitola 2 Složky a předměty KN Složky KN Soubor grafických informací – katastrální mapa a registr evidence souřadnic Soubor popisných informací – seznam vlastníků, soupis parcel, listy vlastnictví, seznam staveb s č. p. Předměty pozemky, budovy spojené se zemí pevným základem, byty, nebytové prostory, rozestavěné budovy, hranice intravilánu, hranice chráněných území, dopravní stavby, pomníky, studny, mohyly, sochy

13 Kapitola 2

14 Zápisy do KN Vklad právotvorný princip Záznam evidenční princip
Kapitola 2 Zápisy do KN Vklad právotvorný princip Záznam evidenční princip Poznámka oznamovací princip = plomba

15 Získání dat z KN Zdarma nahlédnutí na příslušném KÚ
Kapitola 2 Získání dat z KN Zdarma nahlédnutí na příslušném KÚ na Za úplatu 50 Kč/stránka výpis na příslušném kÚ na

16 EULIS Na http://www.eulis.org.
Kapitola 2 EULIS Na Mezinárodní projekt – propojení jednotlivých katastrálních operátů v rámci EU – 10 zemí, koordinuje Švédsko. Navazující projekt INET, účastní se i ČR.

17 Kapitola 3 4 základní registry VS zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb. na počátku roku 2009. Tyto zákony vytvářejí předpoklad pro spuštění systému od ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. 4. registr: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) spravující údaje o základních územních a správních prvcích – území státu, katastr, parcela, nemovitost, kraje, obce, části obcí, ulice, číslo popisné, číslo orientační, region soudržnosti, vyšší územní samosprávní celek, kraj, okres, správní obvod obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, území obce, vojenský újezd, správní obvod v hlavním městě Praze, městský obvod a městská část ve statutárních městech a v hlavním městě Praze, základní sídelní jednotka, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely Spravovat bude ČÚZK


Stáhnout ppt "Právo a katastr nemovitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google