Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy Jiří Formánek Martin Šmejkal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy Jiří Formánek Martin Šmejkal."— Transkript prezentace:

1 Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy Jiří Formánek Martin Šmejkal

2 Obsah prezentace  Úvod  Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN  Územní anomálie  Porovnání a kontroly dat nižších prvků RÚIAN  Kontrola stavebních objektů  Kontrola adresních míst bez definičního bodu  Kontrola ulic  Další kontroly Shrnutí postupu řešení Statistika oprav chyb  Závěr 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

3 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN  ČÚZK jako správce jednoho ze základních registrů pravidelně provádí kontroly údajů vedených v RÚIAN.  Kontrolní a rozdílové sestavy jsou vytvářeny v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb.,  „V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v ZR, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v ZR se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.“  Kontroly a územní anomálie vystaveny na www.ruian.czwww.ruian.cz 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

4 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN  ČÚZK navíc pravidelně provádí porovnání a kontroly dat s dalšími významnými systémy ISEO, ISKN a RSO.  Typy kontrol:  adresní místa a stavební objekty,  ulice a veřejná prostranství,  referenční vazby,  lokalizace prvků.  Cílem kontrolních a rozdílových sestav je umožnit příslušným editorům prověřit a případně odstranit chyby a nesoulady, které se v jejich územní působnosti vyskytují. 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

5 Migrace dat pro ISÚI 12. 6. 2014Geoinformatics 2014 Migrace dat 30. 6. 2011 Editace ISÚI zahájena 29. 8. 2011

6 Obec - územní anomálie  Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.  Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek.  Dle § 1a odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu platí, že území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území. 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

7 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

8 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

9 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

10 Obec – územní anomálie 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014 ??? Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 2 Obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

11 Část obce – územní anomálie 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014  Dle § 27, odstavec (2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je část obce evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.  Evidenční jednotka část obce nemá hranice!  Dle § 31a, odstavce (1) čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad.  K očíslování, přečíslování nebo zrušení očíslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

12 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

13 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

14 Praktické dopady – adresní místo Geoinformatics 201412. 6. 2014 Obec AObec B

15 Praktické dopady územních anomálií Geoinformatics 201412. 6. 2014 Obec AObec B Část obceKatastrální území Stavební objekt Přihlášení k trvalému pobytu (ISEO) Územní a stavební řízení Volby – seznamy voličů Komunální odpad - trvalý pobyt Komunální odpad – bez pobytu Daň z nemovitostí Daň z příjmu OSVČ Daň pro obec podle počtu obyvatel

16 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

17 Úlice – územní anomálie  Dle § 28, odstavec (1) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.  Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN.  Dle § 29, odstavec (1) se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy. 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

18 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

19 Praktické dopady – územní anomálie Geoinformatics 201412. 6. 2014

20 Realizované kontroly ISÚI/RÚIAN  Kontrola stavebních objektů  Kontrola adresních míst bez definičního bodu  Kontrola ulic  Kontrola ulic bez navázaných adresních míst  Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody  Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC  Kontrolní sestavy a metodika řešení jsou vystaveny na www.ruian.cz. www.ruian.cz 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

21 Kontrola stavebních objektů  Cílem kontrol je:  Odstranění duplicitních či neexistujících stavebních objektů,  doplnění vazby (změna) na parcelu KN,  oprava chybných souřadnic definičních bodů,  změna údajů vedených u stavebního objektu tak, aby souhlasil s aktuálním stavem.  Postup:  Porovnání stavebních objektů proti budovám v ISKN (jejich existenci, vazbu na parcelu, definiční body) 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

22 Kontrola stavebních objektů  Kontrola vazby SO na parcelu KN 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

23 Kontrola stavebních objektů 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014  Kontrola vazby SO na parcelu (umístěn def. bodem)

24 Kontrola stavebních objektů  Kontrola SO a zaniklých budov v ISKN 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

25 Kontrola stavebních objektů  Kontrola duplicitních SO 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

26 Kontrola stavebních objektů 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014  Kontrola velmi blízkých SO

27 12. 6. 2014Geoinformatics 2014 Kontrola stavebních objektů

28 12. 6. 2014Geoinformatics 2014 Kontrola stavebních objektů

29 Kontrola ulic  Cílem kontrol je:  Odstranění neexistujících ulic,  napravení stavu uliční sítě podle zákona o obcích (§ 29, odst. 1, zákona o obcích č.128/2000 Sb.). Pojmenování ulice a jiného veřejného prostranství musí být jednoznačné v rámci obce, což bylo v některých případech porušeno při slučování obcí.  Postup:  Kontrola ulic ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (adresní místa, části obce…).  Prostorové porovnání průběhu ulic (definiční čára ulice). 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

30 Kontrola ulic  Ulice bez navázaných adresních míst 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

31 Kontrola ulic  Duplicitní ulice v obci 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

32 12. 6. 2014Geoinformatics 2014

33 Kontrola adresních míst  Cílem kontrol je:  Především správná lokalizace adresního místa přes definiční bod,  odstranění neexistujících adresních míst a doplnění adresních míst, kde být mají. Správná lokalizace adresního místa je důležitá pro správné přiřazení dalších údajů RÚIAN (např. PSČ), ale je důležitá i pro integrovaný záchranný systém či přiřazení volebního okrsku.  Postup:  Kontrola adresních míst ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (stavební objekt, části obce…).  Kontrola definičních bodů adresních míst. 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

34 Kontrola adresních míst  Adresní místo bez definičního bodu 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

35 12. 6. 2014Geoinformatics 2014

36 Připravované kontroly ISÚI/RÚIAN  Adresní místa významně vzdálená od uliční čáry  Ulice bez definiční čáry ulice  Části obcí bez stavebních objektů nebo s malým počtem  Stavební objekty s podezřelým číslem domovním  Stavební objekty bez parcely  Stavební objekty očíslované v rámci jiné obce  Kontrola způsobu využití budov ISKN a stavebních objektů v ISÚI  Existence a posloupnost čísel orientačních v ulici 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

37 Závěr www.ruian.cz  podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN  metodika pro obce a stavební úřady  první kroky uživatelů ISÚI  uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK)  poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV)  uživatelská podpora – podpora@cuzk.czpodpora@cuzk.cz 12. 6. 2014 Geoinformatics 2014

38 Děkujeme za pozornost. Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz Ing. Martin Šmejkal martin.smejkal@cuzk.cz


Stáhnout ppt "Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy Jiří Formánek Martin Šmejkal."

Podobné prezentace


Reklamy Google