Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním."— Transkript prezentace:

1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním registrům“ 23. května 2012 Ostrava

2 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893 Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“Stránka 2

3 Obsah presentace ČÚZK k RÚIAN 1.Stručně o RÚIAN 2.Dopady provozu RÚIAN na veřejnou správu 3.Dostupnost dat RÚIAN uživatelům 4.Hrstka zajímavostí a čísel 5.Čištění dat RÚIAN/ISÚI spolu s MV 6.Web RÚIAN 7.Prostor pro vaše dotazy Stránka 3

4 Obsah RUIAN Stránka 4 RUIAN – nevede žádné osobní údaje – zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN – v dalších základních registrech se vedou pouze odkazy na adresní místa v RUIAN – jako jediný ze ZR vede i nereferenční údaje, TEA – Počet podlaží – Počet bytů – Připojení na vodovod – Připojení na kanalizaci – ……

5 Provázání RÚIAN s ostatními registry Stránka 5

6 RUIAN – zdroje dat a jejich editace ČÚZK – většina územních prvků, parcely, hranice budov, PSČ (na základě údajů od České pošty, se kterou nyní o předávání intenzivně jednáme) ČSÚ – základní sídelní jednotky Obce – ohlašují vznik/zánik/změnu části obce, ulice a veřejná prostranství, adresy Stavební úřady – adresní místa nových stavebních objektů a jejich TE atributy PSP – erby a vlajky územních samospráv (REKOS) 12.-13.4.2010 ISSS Hradec Králové - Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Stránka 6

7 Stránka 7 Správce RUIAN – ČÚZK Obce Stavební úřady ČSÚ RUIAN - editace

8 Stránka 8 Sdílení aktualizace ISKN + ISUI RUIAN 123 52/2 Identifikační údaje Lokalizační údaje hranice hranice st. objektu definiční bod + vazba pozemku a stavby na územní prvky (příslušnost do k.ú., obce atd…) S Způsob ochrany nemovitosti Druh pozemku BPEJ Výměra č.p. 5 Editují katastrální úřady prostřednictvím ISKN Dokončeno: 2009 Počet bytů: 2 Zastavěná plocha v m 2 : 168 Obestavěný prostor v m 3 :756 Podlahová plocha v m 2 : 315 Počet nadzemních podlaží: 2 Počet podzemních podlaží: 0. Připojení na vodovod:ano Připojení na kanal. síť: ano Připojení na rozvod plynu:ano Způsob vytápění: vlastní zdroj Výtah:ano POZOR! Ostatní údaje o stavebním objektu číslo popisné definiční bod způsob využití (např. rodinný dům) TE atributy Editují stavební úřady prostřednictvím ISÚI

9 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy I. Konstitutivnost zápisu -- č. p. a č. ev. vznikne až zápisem do RÚIAN Důsledek: nebude nutno vyžadovat dokument od stavebníka (vlastníka) -Jak pracovník obce zjistí, že došlo k zápisu č. p.: -nahlédnutím přes veřejný dálkový přístup k RÚIAN Stránka 9

10 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy II. Interní reklamace mezi ISÚI a ISKN -K zápisu/výmazu stavebního objektu v katastru nebude potřeba doklad o existenci/odstranění stavby, bude postačovat, že stavební úřad odstraní příslušný referenční údaj z RÚIAN (informaci obdrží pracovník ISKN přes systém ISÚI, možnost plně automatického postupu v některých definovaných případech - nyní v připomínkách) Stránka 10

11 Stránka 11 Konkrétní agenda II: – Stavební úřady vyplňují měsíčně výkazy pro statistické účely řadu formulářů. Jeden z nich může zaniknout - data se převezmou do RSO z ISÚI. 5. Služby registru, příklady využití

12 Osvěta k RÚIAN, ISÚI pro obce a kraje proběhly dvě vlny seznamovacích seminářů k RÚIAN ve všech krajích ČR, pořádané v součinnosti s krajskými úřady – první vlna seminářů červen – červenec 2011 – druhá vlna seminářů září – říjen 2011 – v některých krajích výjezd až 4 krát – Celkem přes 40 seminářů, které vyslechlo přes 5 000 (!!!) úředníků z měst a obcí – Individuální školení u PC již absolvovalo cca 2500 úředníků (30 školitelů na DPP) články v nejrůznějších časopisech (VESPRA, eG, …) specializované konference (GID, ISSS 2012, Arcdata, SW firmy …) Web RÚIAN (web SZR) Nyní konference s MV 12

13 Školení koncových uživatelů ISÚI Od června do září 2011 bylo možné detailní školení na PC učebně pouze v Praze na ČÚZK Od září se díky katastrálním úřadům a některým krajským úřadům rozjelo školení v území, které již je nyní realizováno ve všech krajích ČR, ve všech krajích je pro školení k dispozici minimálně jeden lektor a jedna PC učebna Zvláštní poděkování za rozjezd systému školení patří katastrálním úřadům: – Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj – Liberecký kraj (i kraj)- Plzeňský kraj (i kraj) – Ústecký kraj 30 ti externích lektorů přes 2 500 vyškolených uživatelů na obcích Stránka 13

14 RUIAN – dostupnost údajů uživatelům Údaje budou k dispozici následujícími způsoby: – Oprávněné subjekty - prostřednictvím ISÚI či jejich AIS Referenční údaje z RUIAN (přes ISZR) Údaje o historii atd. z editačních AIS (přes ISZR) – Všichni ostatní zájemci o data RUIAN VDP (veřejný dálkový přístup, obdoba nahlížení do KN) Výstupy dle INSPIRE Webové služby VF, VFR (výměnný formát ke stažení) Data ve VDP i výměnném formátu budou sice nereferenční, ale pro všechny, bez nutnosti registrace a zdarma Stránka 14

15 Výstupy z RÚIAN a)Veřejný dálkový přístup (VDP) – Vyhledávání informací o prvcích – Prohlížení mapy – Ověření adresy – Získání dat ve výměnném formátu a)Výstupy dle INSPIRE (GML 3.2.1) – Prohlížecí a stahovací služby – Téma Budovy (z přílohy III) V současné době dobíhá testování datových specifikací – Téma Územní správní jednotky (z přílohy I) – Téma Adresy (z přílohy I) Stránka 15

16 Výměnný formát (VF, VFR) – Formát GML 3.2.1 – Budou poskytována: Stavová data (měsíčně) Změnová data (denně) – Dvě varianty: Základní datová sada bude obsahovat pouze textové (popisné) údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, které budou doplněny o jejich definiční body. Kompletní datová sada bude, vedle textové části (popisné) o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a jejich definičních bodech, obsahovat originální a generalizované hranice územních prvků včetně definičních čar ulic. – Rozsah souborů: některé bloky přes ČR / po obcích. Stránka 16

17 Měsíční kopie VFR Stránka 17

18 Změnové věty VFR (jednou za den) 18

19 Veřejný dálkový přístup (VDP) Havlíčkův Brod, 21.4.2011 Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI 19 VDP

20 20

21 Zobrazení mapy

22 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO I. Základní principy pro řešení rozporů v adresách: – Případný rozpor musí být opraven tak, aby adresa byla stejně zavedena v ISEO i v ISÚI (od okamžiku, kdy bude systém základních registrů v provozu, jiné adresy než v RÚIAN/ISÚI nebudou platné, referenční) – Výsledný stav musí být v souladu s usnesením samosprávy o názvu UVP a dalšími podklady (o přidělení č. p. atd. ) – Výsledný stav by měl minimalizovat dopady na občany a podnikatele (změna adresy) – Mezní stav 1 - stavební objekt s uvedenou adresou ve skutečnosti neexistuje Zrušení trvalých pobytů, případně zrušení platnosti dokladů (OP) … – Mezní stav 2 - stavební objekt ve skutečnosti existuje, ale není v ISÚI (ISKN) Dohledání v dokumentaci stavebního úřadu Zahájení řízení, například o odstranění stavby …. Stránka 22

23 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO II. Již proběhly dvě vlny srovnávání: – listopad 2011 – 92 000 rozdílů v celé ČR – únor 2012 – 37 000 rozdílů v celé ČR Je připravena třetí vlna srovnávání – duben 2012 (data k 27/4) – 32 000 rozdílů v celé ČR – Informace bude rozeslána na obce do 31. 5. 2012 Priority pro čištění dat – 3 137 adres z evidence obyvatel, na kterých bydlí 8 851 osob a které nejsou zavedeny do RÚIAN (mnohdy neexistují) V další vlně: – Pořádek v odstraněných stavbách, které v ISEO ani v UIR-ADR nikdo nemazal Stránka 23

24 Porovnávání dat ISÚI s jinými systémy ČSÚ – Data ze sčítání z února 2011 Již zbourané, odstraněné stavby (cca 160 tisíc v ČR) Doplnění TEA Adresy firem (sídla a místa podnikání) Novinka na konec května 2012 proti ISEO MV – Údaje o adresách, které nejsou v RÚIAN/ISÚI, ale v evidenci obyvatel je na ně někdo přihlášen k trvalému pobytu (týká se již jen cca 3 tisíc adres, kde je hlášeno necelých cca 9 tisíc obyvatel) Stránka 24

25 Stránka 25 – Obec bez území – 4 (bylo 9) nespojitých katastrálních území obce - Bude muset vzniknout minimálně jedno nové katastrální území (obec prohlásila, že se toho „lesa“ nevzdá, jinou kuriozitou je „spojovací krček“ s šíří 21 cm v již odstraněné vadě …) – Objekt patří do jiné obce (pozemek, ulice, stavební objekt) Kam jdou daně takto bydlících? … – Na jednom adresním bodu (bodě) může být více PSČ – V ČR je již nyní více provozovatelů doručovacích služeb, každý z nich má jiný standard psaní doručovací adresy (navíc bez PSČ …) RUIAN – několik zajímavostí ze sehrání dat

26 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce Stránka 26

27 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce 27

28 Kolik je do práce v ISÚI zapojeno uživatelů stav k 21. 5. 2012 Celkem 5 106 obcí s alespoň jedním platným uživatelem Celkem 10 447 uživatelů s platnými přístupovými právy k systému ISÚI K testovacímu prostředí se od 1. června 2011 připojilo: – 2 686 obcí – 4 766 uživatelů K produkčnímu prostředí se od 29. srpna 2011 připojilo: – 2 763 obcí – 4 881 uživatelů Aktivních stavebních úřadů: jen 594 (84.14% z celkového počtu 706) (656 se pouze přihlásilo) 28

29 Web projektu RÚIAN – www.ruian.cz Stránka 29

30 Web SZR (www.szrcr.cz) 30

31 Co nás dále v projektu RÚIAN čeká Plné zprovoznění předávání denních změn do systémů MV (na ČÚZK v provozu od 27. 4. 2012) Pokračování testování vlastní aplikace ISÚI a VDP Pokračování testování s ostatními systémy soustavy ZR Pokračování školení uživatelů ISÚI Finální verze aplikací ISÚI a ISKN, instalace o víkendu po 18. 5. Informační kampaň k veřejnosti (ZR i RÚIAN) Ladění a optimalizace systému do 30. 6. 2012 Spuštění celé soustavy základních registrů do ostrého provozu od 1. 7. 2012 Stránka 31

32 Prostor pro případné dotazy ??? Pokud se nezeptáte nyní, lze kdykoli na mailu podpora@cuzk.cz Stránka 32

33 Stránka 33 Děkuji za Vaši pozornost tomas.holenda@cuzk.cz jiri.kostal@cuzk.cz www.cuzk.cz www.ruian.cz


Stáhnout ppt "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Košťál oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním."

Podobné prezentace


Reklamy Google