Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů"— Transkript prezentace:

1 MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů Evidence majetku hl.m.Prahy v rámci projektu Rozvoj a implementace integračního můstku PROXIO-GINIS v části majetek, strana ENO MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: Fax.: Brojova 16, Plzeň Pro uživatele u městských částí hl.m.Prahy. Autoři: Ing. Věra Banýrová Datum:

2 ? Program Rozsah projektu Dosavadní stav evidence majetku hl.m.Prahy
Nové procesy evidence a správy majetku – nahrazení iMODULu evidencí na vlastní majetkové záložce v CENO Vazba evidence na MČ a evidence na MHMP Školení ENO Ovládání ENO Podklady pro inventuru v ENO - Majetkové změny v ENO Podklady pro účetnictví Podklady pro odpisy v ENO

3 Správa majetku - dosavadní stav ENO -
data ENO Odbor MHMP ENO Majetek spravovaný MHMP Majetek svěřený na MČ Městská část iMODUL iMODUL

4 Správa majetku - nový stav CENO-(L)ENO -
Odbor MHMP data ENO (C)ENO Majetková záložka MHMP Městská část základní údaje (L)ENO Majetková záložka MČ Majetek svěřený MČ Městská část Majetková záložka MČ ENO

5 Správa majetku - nový stav CENO-(L)ENO -
Odbor MHMP Městská část (C)ENO majetková záložka (C)ENO Zodpovídá za základní údaje o objektech majetkovou záložku MHMP návrhy změn „svěření /odsvěření“ Nahlíží na majetkové záložky MČ Zodpovídá za data na „svojí“ majetkové záložce Majetek spravovaný MHMP

6 Správa majetku - CENO vs. iMODUL -
FILTR - zobrazí všechny objekty ENO Majetkové údaje se zobrazí pro objekty svěřené MČ (majetková záložka MČ)

7 Správa majetku - objekty v CENO –
(L)ENO ? Jak se dostane záznam na majetkovou záložku MČ ? Objekt svěřený z MHMP - v minulosti na majetkovou záložku MČ byla/budou zkopírována aktuální data MČ, viz. iMODUL 2) Objekt svěřený z MHMP – nově

8 Majetková záložka v CENO - ad 1) –
ad 1) Objekt svěřený z MHMP - v minulosti Ověření: iMODUL = majetková záložka MČ v CENO počet objektů Σ pořizovacích cen Historie záznamu, včetně: záznamy změn inventury počet objektů Σ pořizovacích cen Historie záznamu, včetně: záznamy změn inventury

9 Majetková záložka v CENO - ad 2) –
Ad 2) Objekt svěřený z MHMP – nově MHMP na své záložce: Změna Svěření na MČ -> automaticky se zkopírují data na majetkovou záložku MČ MČ na „své“ majetkové záložce v (C)ENO: Nezpracovaná změna – „svěření z MHMP“ zpracování změny > přijetí majetku do správy (v okamžiku podepsání předávacího protokolu) -> automaticky se zařadí do majetku MČ

10 Práce v CENO Podklady pro inventuru zavedení nových položek do majetku
evidence majetkových změn za uplynulé období Aktuální stav položek majetku 2) Podklady pro účetnictví a odepisování viz metodika MHMP revize Druhu pozemku (Parcely), CZ-CC (Budovy, Stavby) Automatické doplnění Třídy majetku kontrola/doplnění Inventárního čísla

11 Podklady pro inventuru
CENO Kontrola aktuální evidence svěřeného majetku Evidence majetkových změn za uplynulé období Detail objektu – záložka Majetek/Změny – nový záznam Změny Typ a Druh změny – lze vybrat jen hodnoty povolené z MHMP Datum změny – rozhodné datum, ke kterému změna platí Změna Podílu a Ceny -- zkontrolovat stav po změně –

12 Podklady pro inventuru
CENO Zavedení nově svěřeného majetku z MHMP do majetku MČ Přehled Nezpracované změny majetku – před inventurou nesmí být žádná nepotvrzená = nezpracovaná změna, v přehledu Nezpracované změny nesmí zůstat žádný záznam, všechny Nezpracované změny potvrdit nebo projednat se SVM/MHMP Zpracování Nezpracované změny: přehled Nezpracované změny majetku Dvojklik na záznam – zobrazí se detail objekt a detail Nezpracované změny Zkontrolovat / upravit/ doplnit záznam Po uložení se změna zpracuje = promítne na kartu majetku

13 Podklady pro účetnictví
CENO Budovy, Stavby – kód CZ-CC - lze doplnit v detailu objektu: ručně doplnit pole CZ-CC - lze doplnit hromadně: menu Akce – Hromadné změny údajů – Stavby menu Akce – Hromadné změny údajů - Budovy

14 Podklady pro účetnictví
CENO Parcely – Druh pozemku (a) lze doplnit v detailu objektu – ručně zápisem hodnoty do pole Druh pozemku lze doplnit v detailu objektu - Aktualizací záznamu z REN (aktualizovat jen údaj Druh pozemku)

15 Podklady pro účetnictví
CENO Parcely – Druh pozemku (b) lze doplnit hromadně v seznamu objektů menu Akce – Hromadná aktualizace z REN menu Akce – Hromadná změna údajů - Parcely Formulář Hromadné změny údajů pro objekty typu Parcely

16 Podklady pro účetnictví
CENO Doplnění podkladů - Třída majetku Podmínka: naplněný číselník Tříd majetku pro MČ Hromadné doplnění Třídy majetku Vyfiltrovat všechny objekty stejné třídy (CZ-CC, Druh pozemku) menu Akce – Hromadné změny údajů – Majetkové údaje

17 Podklady pro účetnictví
CENO Doplnění podkladů - Inventární číslo Podmínka: každá položka majetku musí mít v ENO inventární číslo správce lze generovat automaticky, pokud nejsou inventární čísla zadána, budou vygenerována formát: MCxxE (délka: 12 znaků) xx … číslo Městské části … pořadové číslo položky majetku

18 Vazba na účetnictví GINIS
Přenesení inventárních čísel z ENO do GINIS (automaticky) Přenesení majetkových pohybů z ENO do GINIS vytvoření dokladu ze Změny (pro každé inv.číslo) přenesení dokladu do GINIS Informace o účetní ceně a datu zaúčtování z GINIS do ENO Stav majetku ENO = stav majetku v účetnictví GINIS

19 Práce v CENO  Pokračování – praxe 

20 Postup práce v (C)ENO Seznam objektů - profil INVENTURA
Vyhledání a zobrazení objektů Seznam objektů - profil INVENTURA Vyfiltrovat objekty(y) Jednoduchý filtr (F3) filtr Majetek-filtr Majetku

21 Postup práce v (C)ENO Seznam objektů Nově: CENO Seznamy a součty
(patička, součet cen) Inventura (průvodce inventurou) Nově: Hromadná změna údajů například: doplnění CZ-CC, Druhu pozemku, … Hromadná aktualizace objektů z REN Hromadné založení majetkové změny např.: změna správce, změna CZ-CC Slučování a dělení pozemků podle GP

22 Postup práce v (C)ENO Detail objektu Úkol uživatele:
- kontrola / aktualizace záznamu - zápis majetkové Změny Nově: Rozšíření detailu nová pole nové záložky Možnost aktualizace záznamu proti REN

23 CENO (C)ENO vs. iMODUL Detail objektu v iMODULu

24 CENO (C)ENO vs. iMODUL Detail objektu v ENO

25 (C)ENO vs. iMODUL Detail Změny v iMODULu CENO
V iMODULU bylo nutné vyplnit všechna povinná pole v detailu (včetně podílu, EJ a UJ) a následně zapsat Změnu

26 (C)ENO vs. iMODUL Detail Změny v ENO CENO POZOR:
Uložením změny v ENO se hodnoty zadané ve změně promítnou na záložku Majetek: Podíl (výměra) Pořizovací cena Evidenční jednotka Účetní jednotka Mandátní správce Třída majetku (Datum změny)

27 Nové postupy práce v (C)ENO
Průběžná kontrola změn majetku ze strany vlastníka – MHMP Přehled Nezpracované změny majetku Dvojklik /detail záznamu - otevře detail Nezpracované změny, lze editovat a uložit/potvrdit Zpracovat změnu - automaticky zpracuje změnu, - tj. promítne ji na kartu objektu Hromadná editace změn - pro všechny vybrané a označené záznamy umožní editovat/doplnit hodnoty změny

28 Děkujeme za pozornost MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500
MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů Děkujeme za pozornost MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: Fax.: Brojova 16, Plzeň


Stáhnout ppt "MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google