Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro uživatele u městských částí hl.m.Prahy. Autoři: Ing. Věra Banýrová Datum: 31.10.2011 MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Fax.: 378 121 501 Brojova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro uživatele u městských částí hl.m.Prahy. Autoři: Ing. Věra Banýrová Datum: 31.10.2011 MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Fax.: 378 121 501 Brojova."— Transkript prezentace:

1 Pro uživatele u městských částí hl.m.Prahy. Autoři: Ing. Věra Banýrová Datum: 31.10.2011 MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Fax.: 378 121 501 Brojova 16, 326 00 Plzeň MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Evidence majetku hl.m.Prahy v rámci projektu Rozvoj a implementace integračního můstku PROXIO-GINIS v části majetek, strana ENO

2 www.marbes.cz Program Rozsah projektu Dosavadní stav evidence majetku hl.m.Prahy Nové procesy evidence a správy majetku – nahrazení iMODULu evidencí na vlastní majetkové záložce v CENO Vazba evidence na MČ a evidence na MHMP Školení ENO Ovládání ENO Podklady pro inventuru v ENO - Majetkové změny v ENO Podklady pro účetnictví Podklady pro odpisy v ENO 2 ?

3 www.marbes.cz Správa majetku - dosavadní stav ENO - 3 data ENO Majetek spravovaný MHMP Majetek svěřený na MČ Městská část iMODUL Odbor MHMP ENO iMODUL

4 www.marbes.cz Správa majetku - nový stav CENO-(L)ENO - 4 data ENO Odbor MHMP (C)ENO Městská část (L)ENO Městská část ENO základní údaje Majetková záložka MČ Majetková záložka MHMP Majetek svěřený MČ Majetková záložka MČ

5 www.marbes.cz Správa majetku - nový stav CENO-(L)ENO - 5 Odbor MHMP (C)ENO Městská část (C)ENO majetková záložka Majetek spravovaný MHMP Zodpovídá za základní údaje o objektech majetkovou záložku MHMP návrhy změn „svěření /odsvěření“ Nahlíží na majetkové záložky MČ Zodpovídá za data na „svojí“ majetkové záložce

6 www.marbes.cz Správa majetku - CENO vs. iMODUL - 6 FILTR - zobrazí všechny objekty ENO Majetkové údaje se zobrazí pro objekty svěřené MČ (majetková záložka MČ) FILTR - zobrazí všechny objekty ENO Majetkové údaje se zobrazí pro objekty svěřené MČ (majetková záložka MČ) C ENO

7 www.marbes.cz Správa majetku - objekty v CENO – 7 ? Jak se dostane záznam na majetkovou záložku MČ ? 1)Objekt svěřený z MHMP - v minulosti -na majetkovou záložku MČ byla/budou zkopírována aktuální data MČ, viz. iMODUL 2) Objekt svěřený z MHMP – nově (L)ENO

8 www.marbes.cz Majetková záložka v CENO - ad 1) – 8 ad 1) Objekt svěřený z MHMP - v minulosti Ověření: iMODUL = majetková záložka MČ v CENO počet objektů počet objektů Σ pořizovacích cen Σ pořizovacích cen Historie záznamu, včetně: o záznamy změn o inventury počet objektů počet objektů Σ pořizovacích cen Σ pořizovacích cen Historie záznamu, včetně: o záznamy změn o inventury CENO

9 www.marbes.cz 9 Ad 2) Objekt svěřený z MHMP – nově MHMP na své záložce: Změna Svěření na MČ -> -> automaticky se zkopírují data na majetkovou záložku MČ MČ na „své“ majetkové záložce v (C)ENO: Nezpracovaná změna – „svěření z MHMP“ zpracování změny > přijetí majetku do správy (v okamžiku podepsání předávacího protokolu) -> -> automaticky se zařadí do majetku MČ Majetková záložka v CENO - ad 2) – CENO

10 www.marbes.cz Práce v C ENO 10 1)Podklady pro inventuru zavedení nových položek do majetku zavedení nových položek do majetku evidence majetkových změn za uplynulé období evidence majetkových změn za uplynulé období  Aktuální stav položek majetku 2) Podklady pro účetnictví a odepisování viz metodika MHMP viz metodika MHMP revize Druhu pozemku (Parcely), revize Druhu pozemku (Parcely), CZ-CC (Budovy, Stavby)  Automatické doplnění Třídy majetku kontrola/doplnění Inventárního čísla kontrola/doplnění Inventárního čísla CENO

11 www.marbes.cz Podklady pro inventuru 11 Kontrola aktuální evidence svěřeného majetku Evidence majetkových změn za uplynulé období  Detail objektu – záložka Majetek/Změny – nový záznam Změny Typ a Druh změny – lze vybrat jen hodnoty povolené z MHMP Datum změny – rozhodné datum, ke kterému změna platí Změna Podílu a Ceny -- zkontrolovat stav po změně – CENO

12 www.marbes.cz Podklady pro inventuru 12 Zavedení nově svěřeného majetku z MHMP do majetku MČ  Přehled Nezpracované změny majetku – před inventurou nesmí být žádná nepotvrzená = nezpracovaná změna, v přehledu Nezpracované změny nesmí zůstat žádný záznam, -všechny Nezpracované změny potvrdit nebo projednat se SVM/MHMP Zpracování Nezpracované změny: -přehled Nezpracované změny majetku -Dvojklik na záznam – zobrazí se detail objekt a detail Nezpracované změny -Zkontrolovat / upravit/ doplnit záznam -Po uložení se změna zpracuje = promítne na kartu majetku CENO

13 www.marbes.cz Podklady pro účetnictví 13 Budovy, Stavby – kód CZ-CC - lze doplnit v detailu objektu: ručně doplnit pole CZ-CC - lze doplnit hromadně: menu Akce – Hromadné změny údajů – Stavby menu Akce – Hromadné změny údajů - Budovy CENO

14 www.marbes.cz Podklady pro účetnictví 14 Parcely – Druh pozemku Parcely – Druh pozemku (a) lze doplnit v detailu objektu – ručně zápisem hodnoty do pole Druh pozemku lze doplnit v detailu objektu - Aktualizací záznamu z REN (aktualizovat jen údaj Druh pozemku) CENO

15 www.marbes.cz Podklady pro účetnictví 15 Parcely – Druh pozemku Parcely – Druh pozemku (b) lze doplnit hromadně v seznamu objektů  menu Akce – Hromadná aktualizace z REN  menu Akce – Hromadná změna údajů - Parcely Formulář Hromadné změny údajů pro objekty typu Parcely CENO

16 www.marbes.cz Podklady pro účetnictví 16 Doplnění podkladů - Třída majetku Podmínka: naplněný číselník Tříd majetku pro MČ Hromadné doplnění Třídy majetku Vyfiltrovat všechny objekty stejné třídy (CZ-CC, Druh pozemku)  menu Akce – Hromadné změny údajů – Majetkové údaje CENO

17 www.marbes.cz Podklady pro účetnictví 17 Doplnění podkladů - Inventární číslo Podmínka: každá položka majetku musí mít v ENO inventární číslo správce  lze generovat automaticky, pokud nejsou inventární čísla zadána, budou vygenerována  formát: MCxxE0000001(délka: 12 znaků) xx … číslo Městské části 0000001… pořadové číslo položky majetku CENO

18 www.marbes.cz Vazba na účetnictví GINIS 18 Přenesení inventárních čísel z ENO do GINIS (automaticky) Přenesení majetkových pohybů z ENO do GINIS vytvoření dokladu ze Změny (pro každé inv.číslo) přenesení dokladu do GINIS Informace o účetní ceně a datu zaúčtování z GINIS do ENO Stav majetku ENO = stav majetku v účetnictví GINIS

19 www.marbes.cz Práce v CENO  Pokračování – praxe  19

20 www.marbes.cz Postup práce v (C)ENO 20 Vyhledání a zobrazení objektů o Seznam objektů - profil INVENTURA o Vyfiltrovat objekty(y) -Jednoduchý filtr (F3) -filtr Majetek-filtr Majetku CENO

21 www.marbes.cz Postup práce v (C)ENO 21 Seznam objektů -Seznamy a součty (patička, součet cen) -Inventura (průvodce inventurou ) Nově: o Hromadná změna údajů například: doplnění CZ-CC, Druhu pozemku, … o Hromadná aktualizace objektů z REN o Hromadné založení majetkové změny např.: změna správce, změna CZ-CC o Slučování a dělení pozemků podle GP CENO

22 www.marbes.cz Postup práce v (C)ENO 22 Detail objektu Úkol uživatele: - kontrola / aktualizace záznamu - zápis majetkové Změny Nově: Rozšíření detailu nová pole nové záložky Možnost aktualizace záznamu proti REN CENO

23 www.marbes.cz (C)ENO vs. iMODUL 23 Detail objektu v iMODULu CENO

24 www.marbes.cz (C)ENO vs. iMODUL 24 Detail objektu v ENO CENO

25 www.marbes.cz (C)ENO vs. iMODUL 25 Detail Změny v iMODULu V iMODULU bylo nutné vyplnit všechna povinná pole v detailu (včetně podílu, EJ a UJ) a následně zapsat Změnu CENO

26 www.marbes.cz (C)ENO vs. iMODUL 26 Detail Změny v ENO POZOR: Uložením změny v ENO se hodnoty zadané ve změně promítnou na záložku Majetek: Podíl (výměra) Pořizovací cena Evidenční jednotka Účetní jednotka Mandátní správce Třída majetku (Datum změny) CENO

27 www.marbes.cz Nové postupy práce v (C)ENO 27 Průběžná kontrola změn majetku ze strany vlastníka – MHMP Průběžná kontrola změn majetku ze strany vlastníka – MHMP Přehled Nezpracované změny majetku Dvojklik /detail záznamu - otevře detail Nezpracované změny, lze editovat a uložit/potvrdit Zpracovat změnu - automaticky zpracuje změnu, - tj. promítne ji na kartu objektu Hromadná editace změn - pro všechny vybrané a označené záznamy umožní editovat/doplnit hodnoty změny CENO

28 MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Fax.: 378 121 501 Brojova 16, 326 00 Plzeň www.marbes.cz marbes@marbes.cz, obchod@marbes.cz MARBES CONSULTING s.r.o. - komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Pro uživatele u městských částí hl.m.Prahy. Autoři: Ing. Věra Banýrová Datum: 31.10.2011 MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Fax.: 378 121 501 Brojova."

Podobné prezentace


Reklamy Google