Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. MicroGEOS, DIKAT, informace KN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. MicroGEOS, DIKAT, informace KN"— Transkript prezentace:

1 13. MicroGEOS, DIKAT, informace KN
Autor: Boleslav Staněk H2IGE1

2 MicroGEOS Nautil Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť a úřadů Program je užíván v resortu ČÚZK Autorem programu je VÚGTK Systém obsahuje technologický cyklus od importu stávajících dat až po export do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) ve výměnném formátu vfk.

3 MicroGEOS Nautil Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou: Část databázová, určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad zmiňovanými databázovými produkty. Část grafická, určená pro práci se souborem geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí, grafické programy VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation

4 MicroGEOS Nautil Hlavní funkce databázové části programu
Administrace uživatelů a projektů Založení databáze a projektu Import výměnného formátu Práce s databází bodů Srovnávací sestavení parcel Vytvoření obnoveného operátu Import pozemkové úpravy Export výměnného formátu

5 MicroGEOS Nautil Hlavní funkce grafické části programu
Import / export dat Transformace rastrů Kreslící funkce Editační funkce Zvýraznění parcel Digitální náčrty Vytvoření PCB Kontroly Final Přečíslování parcel Kopie KM Tisk ML Bonitář

6 MicroGEOS Nautil MicroGEOS Nautil je technické dílo používané v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Značnou měrou ovlivnilo, zrychlilo, zkvalitnilo a změnilo způsob obnovy katastrálního operátu. MicroGEOS Nautil využívá v plné míře možnosti digitálních technologií, a proto lze toto technické dílo zařadit jak do oblasti katastru nemovitostí, tak i do děl z oblasti informačních technologií. Toto technické dílo je vyvrcholením dlouhodobého úsilí výzkumných pracovníků VÚGTK, jehož počátky sahají až do roku 1992. Velmi vhodným způsobem spojuje databázové prostředí pro uložení dat s bohatým grafickým prostředím. Prodejní verze tohoto softwaru s názvem DIKAT je určena pro široké uplatnění v zeměměřické praxi.

7 MicroGEOS Nautil

8 DIKAT Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území, obnovu katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav a pro automatizované vyhotovení geometrického plánu. Produkt je určen zejména zeměměřičům a pracovníkům, kteří přijímají a využívají data informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) od katastrálních úřadů. Je určen též pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, pracovníkům velkých lesních závodů a vojenských správ, pracovníkům provádějícím pozemkové úpravy a osobám, které potřebují pracovat se soubory popisných informací (SPI) a se soubory geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) České republiky.

9 DIKAT-P programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR velkého měřítka a jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. Je tvořen výhradně pro potřeby Státního ústavu památkové péče Tento sytém umožňuje např.: vést a udržovat digitální mapu kulturních památek vybírat rastrová data a pracovat s nimi zakreslovat hranice chráněných území zjišťovat a nastavovat typy ochrany jednotlivých objektů nebo území zobrazovat fotografickou dokumentaci dané památky

10 DIKAT-PU Představuje komplexní technologii zpracování dat katastru nemovitostí přepracováním, novým mapování a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav Nejnovější produkt je DIKAT-PU v 5.7 Zahrnuje nové funkce: změny dané nový katastrálním zákonem a vyhláškou Podporuje VFk 5.0 Podpora práce s dvojími souřadnicemi Program Final pro obnovu novým mapováním a přepracováním Nové kreslení s uživatelskými typy čar Práce s prvky orientační mapy a definičními body atd.

11 DIKAT

12 Informace KN Programový systém pro tvorbu výstupních sestav souboru popisných informací Umožňuje z ISKN vytvářet: výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví informace o parcele informace o budově informace o jednotce soupisy a rejstříky informace z LV statistické údaje o k.ú. údaje o vztahu BPEJ k parcelám uživatelský výběr dat

13 Informace KN PLUS Rozšířením základní verze Informace KN
Rozšíření o prohlížení grafických dat digitální katastrální mapy získané z ISKN v jednom souboru s daty souboru popisných informací Grafická část byla vyvinuta ve spolupráci s firmou HSI s.r.o.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "13. MicroGEOS, DIKAT, informace KN"

Podobné prezentace


Reklamy Google