Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Boleslav Staněk H2IGE1. -Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu -Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Boleslav Staněk H2IGE1. -Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu -Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť."— Transkript prezentace:

1 Autor: Boleslav Staněk H2IGE1

2 -Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu -Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť a úřadů -Program je užíván v resortu ČÚZK -Autorem programu je VÚGTK -Systém obsahuje technologický cyklus od importu stávajících dat až po export do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) ve výměnném formátu vfk. MicroGEOS Nautil

3 Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou: -Část databázová, určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací (SPI) katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad zmiňovanými databázovými produkty. -Část grafická, určená pro práci se souborem geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí, grafické programy VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation MicroGEOS Nautil

4 Hlavní funkce databázové části programu -Administrace uživatelů a projektů -Založení databáze a projektu -Import výměnného formátu -Práce s databází bodů -Srovnávací sestavení parcel -Vytvoření obnoveného operátu -Import pozemkové úpravy -Export výměnného formátu MicroGEOS Nautil

5 Hlavní funkce grafické části programu -Import / export dat -Transformace rastrů -Kreslící funkce -Editační funkce -Zvýraznění parcel -Digitální náčrty -Vytvoření PCB -Kontroly -Final -Přečíslování parcel -Kopie KM -Tisk ML -Bonitář MicroGEOS Nautil

6 -MicroGEOS Nautil je technické dílo používané v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí. Značnou měrou ovlivnilo, zrychlilo, zkvalitnilo a změnilo způsob obnovy katastrálního operátu. MicroGEOS Nautil využívá v plné míře možnosti digitálních technologií, a proto lze toto technické dílo zařadit jak do oblasti katastru nemovitostí, tak i do děl z oblasti informačních technologií. -Toto technické dílo je vyvrcholením dlouhodobého úsilí výzkumných pracovníků VÚGTK, jehož počátky sahají až do roku 1992. -Velmi vhodným způsobem spojuje databázové prostředí pro uložení dat s bohatým grafickým prostředím. -Prodejní verze tohoto softwaru s názvem DIKAT je určena pro široké uplatnění v zeměměřické praxi. MicroGEOS Nautil

7

8 -Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území, obnovu katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav a pro automatizované vyhotovení geometrického plánu. -Produkt je určen zejména zeměměřičům a pracovníkům, kteří přijímají a využívají data informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) od katastrálních úřadů. Je určen též pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, pracovníkům velkých lesních závodů a vojenských správ, pracovníkům provádějícím pozemkové úpravy a osobám, které potřebují pracovat se soubory popisných informací (SPI) a se soubory geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) České republiky. DIKAT

9 -programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR velkého měřítka a jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. -Je tvořen výhradně pro potřeby Státního ústavu památkové péče -Tento sytém umožňuje např.: vést a udržovat digitální mapu kulturních památek vybírat rastrová data a pracovat s nimi zakreslovat hranice chráněných území zjišťovat a nastavovat typy ochrany jednotlivých objektů nebo území zobrazovat fotografickou dokumentaci dané památky DIKAT-P

10 -Představuje komplexní technologii zpracování dat katastru nemovitostí přepracováním, novým mapování a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav -Nejnovější produkt je DIKAT-PU v 5.7 -Zahrnuje nové funkce: změny dané nový katastrálním zákonem a vyhláškou Podporuje VFk 5.0 Podpora práce s dvojími souřadnicemi Program Final pro obnovu novým mapováním a přepracováním Nové kreslení s uživatelskými typy čar Práce s prvky orientační mapy a definičními body atd. DIKAT-PU

11 DIKAT

12 -Programový systém pro tvorbu výstupních sestav souboru popisných informací -Umožňuje z ISKN vytvářet: výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví informace o parcele informace o budově informace o jednotce soupisy a rejstříky informace z LV statistické údaje o k.ú. údaje o vztahu BPEJ k parcelám uživatelský výběr dat Informace KN

13 -Rozšířením základní verze Informace KN -Rozšíření o prohlížení grafických dat digitální katastrální mapy získané z ISKN v jednom souboru s daty souboru popisných informací -Grafická část byla vyvinuta ve spolupráci s firmou HSI s.r.o. Informace KN PLUS

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autor: Boleslav Staněk H2IGE1. -Slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu -Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť."

Podobné prezentace


Reklamy Google