Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové určení daní na Slovensku Mgr. Jakub Pôbiš legislativně - právní oddělení Svaz měst a obcí České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové určení daní na Slovensku Mgr. Jakub Pôbiš legislativně - právní oddělení Svaz měst a obcí České republiky."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové určení daní na Slovensku Mgr. Jakub Pôbiš legislativně - právní oddělení Svaz měst a obcí České republiky

2 2 Úvodem  2000 – schválení reformy veřejné správy  2004 – schválení procesu fiskální decentralizace  3 základní zákony - zákon č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy - zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daních a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zákon č. 564/2000 Z.z., o rozpočtovom určení výnosů daně z príjmov územnej samospráve

3 3 Místní daně - zákon č. 582/2000 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - obce nejsou povinny vybírat tyto poplatky - lze určovat různou daň z nemovitosti pro jednotlivé části obce (daň ze stavby, daň z bytu) - prominutí a osvobození

4 4 Rozpočtové určení výnosu daně (část I. – 23% prostředků) !celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min. 33 418 078 000 Sk! - podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předešlého roku, - z těchto prostředků 44 % přepočteno koeficientem nadmořské výšky středu obce (uvedeno v příloze k nařízení vlády)

5 5 Rozpočtové určení výnosu daně (část II. – 32% prostředků) !celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min. 33 418 078 000 Sk! - podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předchozího roku přepočtený koeficientem závisejícím na zařazení obce do velikostní kategorie obce. - velikostní kategorie obcí a příslušející koeficienty jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení vlády

6 6 nejvíce podobné českým poměrům veľkostná kategória obce / koeficient 1 – 1000 0,89 1001 – 5000 0,90 5001 – 10000 0,91 10001 – 50000 0,94 50001- 100000 1,13 Košice 1,50 Bratislava 2,35

7 7 Rozpočtové určení výnosu daně (část III. – 40% prostředků) !celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min. 33 418 078 000 Sk! - podle počtu žáků (dětí) v základních uměleckých školách a školských zařízeních jejichž zřizovatelem je obec k 15. září předchozího roku - přepočteno koeficienty uvedenými v příloze č. 3 k nařízení vlády provádějícím RUD - bez dětí ze základních škol (dotace)

8 8 Rozpočtové určení výnosu daně (část IV. – 5% prostředků) !celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min. 33 418 078 000 Sk! - podle počtu obyvatel obce, kteří dosáhli věku 62 let, s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předchozího roku. - víceméně peníze na sociální služby (české MPSV tvrdí, že naše obce mají rovněž peníze na sociální služby v RUD) XX příklad Strakonic – každý 10. rozpočet je jenom na sociální služby

9 9 RUD – kraje - 100 % daně z motorových vozidel - 23,5 % daně z příjmů fyzických osob a)15 % podle počtu obyvatel vyššího územního celku s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, b)15 % podle počtu obyvatel vyššího územního celku ve věku patnáct až osmnáct let s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, c)32 % (!u obcí 4%) podle počtu obyvatel vyššího územního celku, kteří dosáhli veku 62 let, s trvalým pobytem na území vyššího územního celku k 1. lednu předchozího roku, d)9 % podle průměrné hustoty obyvatel vyššího územního celku s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, e)20 % podle délky cest II. a III. třídy ve vlastnictví vyššího územního celku k 1. lednu předchozího roku, f)9 % podle rozlohy vyššího územního celku.

10 10 Závěrem

11 11 Děkuji za pozornost Dotazy na: vana@smocr.cz


Stáhnout ppt "Rozpočtové určení daní na Slovensku Mgr. Jakub Pôbiš legislativně - právní oddělení Svaz měst a obcí České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google