Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavla Katzová a Zuzana Matušková sekce financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavla Katzová a Zuzana Matušková sekce financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Pavla Katzová a Zuzana Matušková sekce financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

2  obce v samostatné působnosti nesou zákonnou odpovědnost za zajištění podmínek pro  povinnou školní docházku dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných v dětském domově na jejím území  předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území  za tímto účelem  zřizují mateřské školy a základní školy (a školská zařízení jim sloužící)  volí jednu z forem meziobecní spolupráce v této oblasti (vytvoření společného školského obvodu nebo „svazkovou“ školu)

3  školský zákon od 1. ledna 2005  zřizovatelé škol a školských zařízení v oblasti územní samosprávy:  kraj,  obec a  dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství  NOVINKA – rozšířit možnosti spolupráce obcí při plnění jejich zákonných povinností v oblasti školství (předškolní a základní vzdělávání)  svazek obcí – samostatná právnická osoba, jejímiž členy jsou jednotlivé obce; stanovy; společný rozpočet; valná hromada (spolurozhodovací princip)

4  výběr ze dvou právních forem – příspěvková organizace a školská právnická osoba  promítnutí v celém školském zákoně:  zákonné povinnosti obcí v oblasti školství,  financování ze státního rozpočtu,  právní postavení škol a školských zařízení.  smysl:  zvýšit kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb (propojitelnost,pružnější reagování na demografický vývoj, zvýšení aprobovanosti učitelů)  možnost zachování školy v daném místě  možnost zřízení nové školy v daném místě.  zvýšit efektivitu poskytovaných finančních prostředků (jak ze státního rozpočtu, tak rozpočtů jednotlivých obcí)

5  2 školské právnické osoby zřizované svazkem obcí  Základní a mateřská škola Údolí Desné (Olomoucký kraj)  Základní a mateřská škola regionu Karlovarský venkov (Karlovarský kraj)  rozdílné výchozí situace a prvotní motivace ke změně  zachování školy při negativní demografické situaci  reorganizace školy (škol), umožnění dalšího rozvoje  celkem cca 1000 dětí a žáků

6  informační příručka „Školy zřizované svazky obcí, nové možnosti a možnost volby“, MŠMT 2012  informace, základní argumenty, příklady dobré praxe  pohled ekonomický, pedagogický i manažerský  pohled starosty, pohled ředitele a učitelů, a pohled rodičů

7  metodická příručka „Školy a školská zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí“, MŠMT 2012  průvodce platnou právní úpravou a metodický návod zejména pro obce a ředitele škol a školských zařízení  postavení a úkoly obcí v oblasti školství  školská právnická osoba  srovnání s příspěvkovou organizací  převod činnosti školy z působnosti obce do působnosti svazku obcí  harmonogram + vzory dokumentů

8  právní základ nabývá na aktuálnosti v praxi  demografická situace – pozitivní i negativní  nutnost další spolupráce obcí při zajišťování zákonných povinností v oblasti školství  změna rozpočtového určení daní + novela školského zákona – od 1. ledna 2013  dotační program Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby  příprava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  investiční program Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí


Stáhnout ppt "Pavla Katzová a Zuzana Matušková sekce financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google