Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svazky obcí jako zřizovatelé škol a školských zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svazky obcí jako zřizovatelé škol a školských zařízení"— Transkript prezentace:

1 Svazky obcí jako zřizovatelé škol a školských zařízení
Pavla Katzová a Zuzana Matušková sekce financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

2 Právní východiska obce v samostatné působnosti nesou zákonnou odpovědnost za zajištění podmínek pro povinnou školní docházku dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných v dětském domově na jejím území předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území za tímto účelem zřizují mateřské školy a základní školy (a školská zařízení jim sloužící) volí jednu z forem meziobecní spolupráce v této oblasti (vytvoření společného školského obvodu nebo „svazkovou“ školu)

3 školský zákon od 1. ledna 2005 zřizovatelé škol a školských zařízení v oblasti územní samosprávy: kraj, obec a dobrovolný svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství NOVINKA – rozšířit možnosti spolupráce obcí při plnění jejich zákonných povinností v oblasti školství (předškolní a základní vzdělávání) svazek obcí – samostatná právnická osoba, jejímiž členy jsou jednotlivé obce; stanovy; společný rozpočet; valná hromada (spolurozhodovací princip)

4 výběr ze dvou právních forem – příspěvková organizace a školská právnická osoba
promítnutí v celém školském zákoně: zákonné povinnosti obcí v oblasti školství, financování ze státního rozpočtu, právní postavení škol a školských zařízení. smysl: zvýšit kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb (propojitelnost,pružnější reagování na demografický vývoj, zvýšení aprobovanosti učitelů) možnost zachování školy v daném místě možnost zřízení nové školy v daném místě. zvýšit efektivitu poskytovaných finančních prostředků (jak ze státního rozpočtu, tak rozpočtů jednotlivých obcí)

5 Realita 2 školské právnické osoby zřizované svazkem obcí
Základní a mateřská škola Údolí Desné (Olomoucký kraj) Základní a mateřská škola regionu Karlovarský venkov (Karlovarský kraj) rozdílné výchozí situace a prvotní motivace ke změně zachování školy při negativní demografické situaci reorganizace školy (škol), umožnění dalšího rozvoje celkem cca 1000 dětí a žáků

6 informační příručka „Školy zřizované svazky obcí, nové možnosti a možnost volby“, MŠMT 2012
informace, základní argumenty, příklady dobré praxe pohled ekonomický, pedagogický i manažerský pohled starosty, pohled ředitele a učitelů, a pohled rodičů

7 metodická příručka „Školy a školská zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí“, MŠMT 2012 
průvodce platnou právní úpravou a metodický návod zejména pro obce a ředitele škol a školských zařízení postavení a úkoly obcí v oblasti školství školská právnická osoba srovnání s příspěvkovou organizací převod činnosti školy z působnosti obce do působnosti svazku obcí harmonogram + vzory dokumentů

8 budoucnost právní základ nabývá na aktuálnosti v praxi
demografická situace – pozitivní i negativní nutnost další spolupráce obcí při zajišťování zákonných povinností v oblasti školství změna rozpočtového určení daní + novela školského zákona – od 1. ledna 2013 dotační program Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby příprava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání investiční program Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí


Stáhnout ppt "Svazky obcí jako zřizovatelé škol a školských zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google