Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecní zřízení N SP1 Přednáška M. Horáková. Rozsah problematiky 1/2 Základní právní úprava Obec Druhy obcí Základ obce Působnost obcí Oprávnění obce vydávat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecní zřízení N SP1 Přednáška M. Horáková. Rozsah problematiky 1/2 Základní právní úprava Obec Druhy obcí Základ obce Působnost obcí Oprávnění obce vydávat."— Transkript prezentace:

1 Obecní zřízení N SP1 Přednáška M. Horáková

2 Rozsah problematiky 1/2 Základní právní úprava Obec Druhy obcí Základ obce Působnost obcí Oprávnění obce vydávat právní předpisy

3 Rozsah problematiky 2/2 Orgány obce Správce obce Spolupráce obcí

4 Základní právní úprava Z.č. 128/2000 Sb., o obcích Z.č. 131/2000 Sb,. o hl. městě Praze Sdělení č. 181/1999 Sb., Evropská charta místní samosprávy Z.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí Z.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností

5 Obec Základní sídelní jednotka Základní územní jednotka státu x vojenský újezd Základ samosprávy

6 Druhy obcí (tradiční členění) Obce (vesnické) Městys: na návrh obce, po vyjádření vlády stanoví předseda PSP ČR Město: ta obec, která byla městem k r. 2000, nově pokud tak stanoví předseda PSP ČR, po vyjádření vlády, musí mít min. 3000 obyvatel Historicky: svobodná města x poddanské vesnice podřízené pozemkové vrchnosti

7 Členění obcí podle obecního zřízení Obce Města Statutární města (územně členěná x územně nečleněná) Sídelní města Hl. město Praha

8 Základ obce Územní (§ 18) Osobní (§16) Ekonomický Právní

9 Osobní základ obce Účast občanů na místní správě Volební právo Místní referendum Účast občanů na zasedání obecního zastupitelstva

10 Působnost obcí Územní Věcná Samostatná (základ) Přenesená

11 Samostatná působnost 1/3 VPK vlastním jménem, na vlastní odpovědnost § 7/1 Subjektivní právo ÚSC Úkoly fakultativní x obligatorní

12 Samostatná působnost 2/3 Záležitosti existence obce a jejich územních změn Vnitřní organizace obce Rozpočtové hospodaření Hospodaření s obecním majetkem Podnikatelské aktivity obce

13 Samostatná působnost 3/3 Zakládání a zřizování PO a organizačních složek obcí Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Spolupráce obcí s jinými subjekty Záležitosti rozvoje obce

14 Přenesená působnost Povinnost uložená na základě zákona Vykonávají orgány územní samosprávy (ne ÚSC jako celek) Obecní úřady Obce s pověřeným obecním úřadem Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

15 Oprávnění obce vydávat právní předpisy Samostatná působnost: § 10 obecně závazné vyhlášky obcí Přenesená působnost: § 11 nařízení obcí

16 Orgány obce Podle složení: kolegiální x monokratické Dle demokratické legitimity: přímo volené občany x volené zastupitelstvem x ustanovované jinak (komise) Podle právního základu: prvotně ústavně zakotvené (ZO) x zákonně zakotvené

17 Orgány obce: výčet Zastupitelstvo obce (§ 67) Rada obce (§ 99) Starosta (§ 103) Obecní úřad (§ 109) Obecní policie (§ 1 z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii) Zvl.: povodňová a přestupková komise

18 Zastupitelstvo obce Volba, volný mandát, 4 roky, veřejná funkce, inkompatibilita funkcí 5-55 členů Působnost ZO Veřejná zasedání Výbory, obligatorně kontrolní a finanční, ( více jak 10% příslušníků národnost. menšiny – výbor pro národnostní menšiny)

19 Rada obce Výkonný orgán obce v samostatné působnosti Odpovídá ZO V přenesené půs. tam, kde to stanoví zákon 5-11 členů Schůze neveřejná Zřizuje komise Vyhrazená oprávnění § 102

20 Starosta Zastupuje obec navenek Místostarosta Jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu § 106: zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvl. orgány obce (přestupková komise)

21 Obecní úřad V čele starosta, dále místostarostové, tajemník a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu V oblasti samostatné půs.: plní úkoly uložené ZO nebo RO, pomáhá výborům a komisím V oblasti přen. půs.: § 61

22 Obecní policie Postavení orgánu obce dovozeno ze zákona o obecní policii Zřízena obecně závaznou vyhláškou Samostatná působnost

23 Správce obce § 98, je v čele obecního úřadu Jmenován ministerstvem vnitra z řad zaměstnanců státu zařazených do ministerstva vnitra Není orgánem obce, ale přebírá působnost samostatnou zabezpečuje výkon přenesené působnosti, pokud v obci není zřízena f-ce tajemníka

24 Tajemník obce Nejde o orgán obce Je zaměstnancem obce Jmenován starostou se souhlasem ředitele krajského úřadu „řídí“ obecní úřad personálně a věcně

25 Spolupráce obcí (mezi obcemi) § 46 Při výkonu samostatné působnosti Smlouva uzavřená ke splnění konkrétního úkolu Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (svazek obcí je PO) Zakládání PO podle zvl. zákona 2mi nebo více obcemi (obchodní zákoník) Ne podle zákona o sdružování

26 Spolupráce obcí s PO a FO Zájmová sdružení Smlouva o sdružení Občanský zákoník


Stáhnout ppt "Obecní zřízení N SP1 Přednáška M. Horáková. Rozsah problematiky 1/2 Základní právní úprava Obec Druhy obcí Základ obce Působnost obcí Oprávnění obce vydávat."

Podobné prezentace


Reklamy Google