Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obec - jednotka PO zřizovaná obcí plk. Ing. Hynek Marák ředitel odboru IZS a služeb HZS Zlínského kraje říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obec - jednotka PO zřizovaná obcí plk. Ing. Hynek Marák ředitel odboru IZS a služeb HZS Zlínského kraje říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 Obec - jednotka PO zřizovaná obcí plk. Ing. Hynek Marák ředitel odboru IZS a služeb HZS Zlínského kraje říjen 2007

2 Povinnosti obce dle § 29 Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně (1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

3 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)…##..členům JSDHO za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

4 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: b) udržuje akceschopnost JSDHO c) zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a požární ochrany,

5 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: e) zajišťuje péči # o členy JSDHO, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných JSDHO nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,#

6 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDHO, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,

7 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: g) zabezpečuje a hradí pro členy JSDHO preventivní zdravotní prohlídky, h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

8 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

9 Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

10 Povinnosti obce dle § 29 Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany:

11 Obecní úřad na úseku požární ochrany: a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě ##

12 Povinnosti obce dle § 29 Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně (4) Vybrané obecní úřady na úseku požární ochrany:

13 Vybrané obecní úřady na úseku požární ochrany: a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,

14 Vybrané obecní úřady na úseku požární ochrany: b) zabezpečují akceschopnost JSDHO k zásahům mimo svůj územní obvod,

15 Vybrané obecní úřady na úseku požární ochrany: c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.##

16 Kategorie jednotek PO zřizovaných obcemi: JPO V jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

17 Kategorie jednotek PO zřizovaných obcemi: JPO III jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva (dvou družstev) o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

18 Kategorie jednotek PO zřizovaných obcemi: JPO II jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva (dvou družstev) o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

19 Na závěr... Sbor dobrovolných hasičů X Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce


Stáhnout ppt "Obec - jednotka PO zřizovaná obcí plk. Ing. Hynek Marák ředitel odboru IZS a služeb HZS Zlínského kraje říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google