Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování JSDHO neinvestiční dotace. OBEC – zřizovatel jednotky JSDHO  dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně  obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování JSDHO neinvestiční dotace. OBEC – zřizovatel jednotky JSDHO  dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně  obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti."— Transkript prezentace:

1 Financování JSDHO neinvestiční dotace

2 OBEC – zřizovatel jednotky JSDHO  dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně  obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti  financuje veškeré výdaje spojené s činností JSDHO

3 Dotace pro JSDHO  Mimořádná dotace Ivana Langera – výstroj pro členy JPO V  Neinvestiční dotace pro JSDHO  Účelové dotace v rámci reprodukce požární techniky pro JSDHO (nákup nových CAS)  Evropské fondy

4 Neinvestiční dotace Úhrada výdajů jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje 1. Náklady jednotek SDH obcí hradí kraj obcím – zřizovatelům JSDHO 2. Kraj přihlíží k doporučení HZS Plzeňského kraje, které vyplývá z Koncepce požární ochrany PK, plošného pokrytí, materiálně technickému vybavení SDH obce, počtu výjezdů a podílů spolufinancování z rozpočtu obce

5 PRAVIDLA pro úhradu výdajů jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje PRAVIDLA pro úhradu výdajů jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje schválená zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10.června 2010 Plzeňský kraj v souladu s §27 odst. 1 písm. D) 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Cílem úhrady výdajů jednotkám JSDHO z rozpočtu Plzeňského kraje je realizace systematické podpory plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany PK“ a zabezpečením plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

6  Výdaje za uskutečněný zásah (mimo územní obvod obce)  Výdaje na odbornou přípravu (účast na kurzech odborné způsobilosti a specializačních kurzech)  Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí (věcné prostředky pro JPO II a III) + Výdaje na neinvestiční opravy CAS (1/2 nákladů) Jaké výdaje lze hradit?

7 Výdaje za uskutečněný zásah jednotky JSDH obce na výzvu Krajského operačního a informačního střediska HZS PK (KOPIS) mimo její územní obvod (katastrální území všech místních částí). Podkladem k úhradě výdajů za uskutečněný zásah je dílčí zpráva o zásahu, resp. zpráva o zásahu.

8 Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS kraje - refundace mzdy - cestovní náklady - úhrada za stravování a ubytování pořadateli kurzu (HZS PK) Maximální limit (viz. metodika k pravidlům vydaná HZS PK): Kurz (počet hodin) Maximální úhrada obci za člena v kurzu 401.735,- 241.040,- 16695,- 8345,-

9 Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obcí (věcné prostředky) a) Zabezpečení akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II - investiční opravy zásahové požární techniky, přípravu na technické prohlídky, revize věcných prostředků a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku - pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce jako svoje zaměstnání, odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), odměny členům, kteří mají s obcí jinou pracovní dohodu za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky b) Mzdové výdaje a zákonné pojištění členům v jednotce SDH obce kategorie JPO II a JPO III vykonávající službu jako svoje zaměstnání - mzdové výdaje c) Věcné vybavení neinvestiční povahy - neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky, věcné prostředky (např. spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.) - do 40 tis. Kč !!!

10 Období 1. 1. 2010 – 30. 9. 2010 vyúčtování do konce r. 2010 Období 1. 10. 2010 – 31. 12. 2010 vyplaceny v r. 2011 ve věcných prostředcích dle stejných pravidel Systém rozdělení finančních prostředků:

11 Výdaje na odbornou přípravu CO ZBYDE Věcné prostředky (pro JPO II a III) Neinvestiční opravy CAS 50% nákladů (pokud jsou schváleny ředitelem ÚO) Výdaje za uskutečněné zásahy

12 Postup pro starosty obcí: I.Projednání nároků na neinvestiční opravy CAS, pořizované věcné prostředky a konzultace žádosti před podáním žádosti II.Doručení podepsaných žádostí na ÚO Klatovy + tabulky 1a, 1b v elektronické podobě do 5.10.2010 III.Požadovat po ÚO Klatovy informace o konečné částce po 14.10.2010 IV.Zaslat fakturu krajskému úřadu pro vyplacení stanovené dotace + požadované přílohy dle Pravidel do 15.11.2010 !!! V.Převedení finančních prostředků na účet obce do 31.12.2010 Rok 2010

13 Sdělení konečné částky po 14.10. (na vyžádání !!!) OBEC Věcné prostředky Neinvestiční opravy CAS Plzeňský kraj HZS Plzeňského kraje ÚO Klatovy Žádost + tabulky 1a),b) do 5.10. Faktura + přílohy do 15.11. Finanční prostředky na účet Konzultace Postup pro starosty: Věcné prostředky tedy musí být nakoupeny do 15.11. !!! Věcné prostředky tedy musí být nakoupeny do 15.11. !!!

14 Tabulka 1a a 1b

15 - sdělí ÚO Klatovy - dle tabulky 1a - nechat prázdné nebo vyšší částku - dle projednání s ředitelem ÚO Klatovy - dle tabulky 1b konzultovat

16 Žádost o neinvestiční dotaci Podává zřizující obec/město souhrnně za všechny své jednotky příslušnému odboru HZS PK do 5.10.2010: HZS PK - ÚO Klatovy Aretinova ul. 129 339 01 Klatovy Přílohou je tabulka č. 1a) a 1b).

17 Konkrétní pokyny a doporučení: 1.Zajistit správné vyplňování (dílčích) zpráv o zásahu:  vzdálenost od základny + celkem ujeté kilometry  technika zařazená do výjezdu  motohodiny  poškození věcných prostředků  poškození věcných prostředků (s podpisem velitele zásahu)  údaj, že zásah byl mimo území obce 2. Průběžná konzultace s příslušným pracovníkem HZS ! 3. V příloze faktury jmenný seznam osob, které se zúčastnily kurzů odborné způsobilosti (datum, počet hodin atd.) 4. Do přílohy seznam relevantních účetních dokladů

18 Rok 2010 – okres Klatovy 365.725 Kč za odbornou přípravu (kurzy odborné způsobilosti a specializační kurzy) 65.263 Kč za zásahy (1.1.-30.9.2010) 39.446 Kč za zásahy (1.10.-31.12.2009) 294.003 Kč na věcné prostředky pro JPO II a III 272.700 Kč na neinvestiční opravy CAS 1.037.137 Kč celkem Věcné prostředky 10.889 Kč

19 www.hzspk.cz

20 Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Financování JSDHO neinvestiční dotace. OBEC – zřizovatel jednotky JSDHO  dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně  obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google