Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči. Kdo je dobrovolný hasič?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči. Kdo je dobrovolný hasič?"— Transkript prezentace:

1 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči

2 Kdo je dobrovolný hasič?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

18 3 složky na úseku požární ochrany: 1. HZS ČR 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. JSDHO (obce), podnikové jednotky VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

19 1. Hasičský záchranný sbor ČR Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů (dále dělené na územní odbory) SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh) Ve spolupráci s HZS krajů dále zřizuje učiliště PO zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR

20 1. Hasičský záchranný sbor ČR Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO Pokrývá celé území ČR zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR

21 1. HZS ČR 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. JSDHO (obce), podnikové jednotky VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

22

23 2. Obce - jednotky JSDHO Dle zák.č.133/1985 Sb. každá obec zřizuje min. jednu JSDHO Plán plošného pokrytí kraje rozděluje jednotky do kategorií JPO (dle přílohy 4 vyhl. č. 247/2001 Sb.) Vyhl. č. 247/2001 Sb. dále stanovuje min. početní stavy JSDHO a jejich vybavení technikou (dle příslušné kategorie JPO)

24 2. Obce - jednotky JSDHO Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje Jsou důležitou součástí systému požární ochrany!

25 2. Obce - jednotky JSDHO Kategorie jednotek JPO zřizovaných obcemi a maximální čas výjezdu: JPO II JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III JPO III JSDH obce do 10 min. JPO V JPO V JSDH obce do 10 min. Dále existují JPO I (HZS), JPO IV a VI (podnikové jednotky).

26 2. Obce - jednotky JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel11111 Velitel družstva 25252 Strojník36462 Hasič, Starší hasič 6125124 Minimální početní stavy v JSDHO:

27 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: V VD VD SS HHHH družstvo 1+3 (technik JSDHO)

28 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/1: družstvo 1+3 (technik JSDHO) V VD VD SS HHHH SS H

29 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO II/1: družstvo 1+3 V VD VD SS HHHH S HH (technik JSDHO)

30 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/2 a JPO II/2: družstvo 2+6 V VD VD SSS SSS HHHHHHHHHHHH

31 Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „ MĚSTO NÝŘANY“ - nosí pouze členové JSDHO !

32 2. Obce - jednotky JSDHO Vybavení požární technikou – příklad JPO V (Příloha 4 vyhl. 247/2001 Sb., Řád výkonu služby v JSDHO) 1.Motorová stříkačka – povinná ! 2.CAS 3.DA 4.Odsavač kouře, přetlakový ventilátor 5.Izolační dýchací přístroj (4 ks) 6.Přenosná radiostanice 7.Mobilní telefon Další technika pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. Bez motorové stříkačky může být zřízena pouze požární hlídka. JPO II a III povinně CAS, izolační dýchací přístroje a radiostanice.

33 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza1 ks kalhoty1 ks Čepice k pracovnímu stejnokroji1 ks Přilba pro hasiče1 ks Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou)1 ks Ochranné rukavice pro hasiče1 ks Ochranné rukavice (pracovní)1 ks Lékařské rukavice1 ks Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna1 ks Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv)2 ks Minimální vybavení jednotky věcnými prostředky – povinné (Řád výkonu služby v JSDHO)

34 2. Obce - jednotky JSDHO v souladu se z. 133/1985 Sb. a dalšími předpisy se v jednotkách PO provádí odborná příprava: ZákladníPravidelná (40 hod.) Odborná způsobilost prověřovací a taktická cvičení !!! - velitelské a strojnické kurzy - specializační kurzy - pořádá HZS Pk dle SIAŘE GŘ a NMV - částka 36/2003 - teorie i praxe - témata předepsaná GŘ - plán odborné přípravy - přezkoušení - zajišťuje velitel jednotky !!!

35 Desatero dokumentace JSDHO Každá jednotka musí mít…

36 1.Zřizovací listina

37 2.Hasiče (členy JSDHO) V VD VD SS HHHH JPO V min. 9 členů

38 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO

39 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 1 x 2 roky

40 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) V VDVD SS HHHH

41 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety Před změnou velitele vyjádření HZS !!!

42 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. platnost 5 let

43 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj dle normy !

44 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj dle normy !

45 např. kniha jízd, kondiční jízdy… 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj 10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…)

46 Obec (starosta) dále zajišťuje:  „referenční“ školení řidičů (všech členů JSDHO, kteří mohou řídit požární automobily)  školení BOZP pro všechny členy JSDHO (1 x 2 roky)

47 10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) Při pořádání taktických a prověřovacích cvičení starosta obce schvaluje - podepisuje plán cvičení! Na KOPIS zaslat oznamovací protokol !!!

48 2. Obce - Požární hlídka Neplést si s pojmem „Preventivní požární hlídka“ ! „Požární hlídka“ je forma JPO Členové požární hlídky musí splňovat stejné podmínky jako členové JSDHO (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příprava, osobní vybavení, smlouva s obcí…) Nemusí mít motorovou stříkačku (s ohledem na místní podmínky stačí např. hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky…) Minimální početní stav členů je 1+3 pro úplnost

49 2. Podniky - JSDHP vedle JSDHO existují také zásahové jednotky podniků – JSDHP (v kategorii JPO IV a VI) mají pouze místní působnost ! vojenské hasičské jednotky – v působnosti MO (vojenské útvary, právnické osoby zřízené MO) pro úplnost

50 1. HZS ČR 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. JSDHO (obce), podnikové jednotky VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

51

52 3. Občanská sdružení Mezi největší sdružení v ČR patří: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Česká hasičská jednota Česká hasičská jednota Moravská hasičská jednota Moravská hasičská jednota …

53 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) sdružení občanů zřízené v souladu s ústavou ČR (právo na sdružování) ve stanovách se hlásí k dřívějším organizacím hasičstva a navazuje na jejich činnost (kromě zásahové činnosti) dnes není určeno k hašení požárů a zásahové činnosti !

54

55 Citace ze zákona 133/1985 Sb.:

56 SH ČMS okrsky, SDH pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče) pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče) podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany

57 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Nábor potencionálních hasičů, jejich postupné vzdělávání Vyslání vybraných členů do JSDHO (nad rámec členství v SDH !) Předávání zkušeností mladým členům Průběžná činnost SDH (pořádání kulturních a společenských akcí, požární sport, preventivní činnost…) Věková osa členské základny (názorný příklad): 3 - 18 18 - 30 40 - 65

58 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) SH ČMS je organizováno na územním principu: - ústřední orgán - kraje (s působností dle územněsprávního členění ČR - KSH) - okresy (s působností pro okres - OSH) - okrsky (s působností pro několik SDH) - sbory SDH (s působností pro obec nebo její místní část) jednotlivé SDH jsou základními organizacemi SH ČMS, mohou mít vlastní právní subjektivitu

59 Funkční označení (ukázka): úplný výčetstejnokrojový předpis

60 Domovenku s nápisem „SDH Sobělice“ nosí: (lze i v kombinaci se znakem obce) - členové SDH od 14 let Domovenku s nápisem „KSH České Budějovice“ nosí: - členové VV KSH, KKRR, členové krajských odborných rad atd. Domovenku s nápisem „OSH Uherské Hradiště“ nosí: - členové VV OSH, členové OKRR, odborných rad atd. kombinace se znakem obce Ukázka nevhodného označení: http://hasici.nyrany.czhttp://hasici.nyrany.cz

61 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič X strojník)! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič X strojník)!

62 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

63 Zdroje informací: Metodika zřizování JSDHO www.hzspk.cz

64 zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně SIAŘ GŘ 25/2009 - Řád výkonu služby JSDHO ! SIAŘ GŘ 25/2009 - Řád výkonu služby JSDHO ! další předpisy další předpisy Legislativní předpisy:

65 www.hzspk.cz

66 Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči. Kdo je dobrovolný hasič?"

Podobné prezentace


Reklamy Google