Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči"— Transkript prezentace:

1 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči

2 Kdo je dobrovolný hasič?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

18 3 složky na úseku požární ochrany:
2. JSDHO (obce), podnikové jednotky 1. HZS ČR VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

19 1. Hasičský záchranný sbor ČR
zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů (dále dělené na územní odbory) SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh) Ve spolupráci s HZS krajů dále zřizuje učiliště PO

20 1. Hasičský záchranný sbor ČR
zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO Pokrývá celé území ČR

21 2. JSDHO (obce), podnikové jednotky
1. HZS ČR VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

22

23 2. Obce - jednotky JSDHO Dle zák.č.133/1985 Sb. každá obec zřizuje min. jednu JSDHO Plán plošného pokrytí kraje rozděluje jednotky do kategorií JPO (dle přílohy 4 vyhl. č. 247/2001 Sb.) Vyhl. č. 247/2001 Sb. dále stanovuje min. početní stavy JSDHO a jejich vybavení technikou (dle příslušné kategorie JPO)

24 2. Obce - jednotky JSDHO Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje Jsou důležitou součástí systému požární ochrany!

25 2. Obce - jednotky JSDHO JPO II JPO III JPO V JSDH obce do 5 min.
Kategorie jednotek JPO zřizovaných obcemi a maximální čas výjezdu: JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III do 10 min. JPO V Dále existují JPO I (HZS), JPO IV a VI (podnikové jednotky).

26 2. Obce - jednotky JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO 1 2 5
Minimální početní stavy v JSDHO: Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel 1 Velitel družstva 2 5 Strojník 3 6 4 Hasič, Starší hasič 12

27 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)
Vnitřní organizace jednotky JPO V: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

28 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)
Vnitřní organizace jednotky JPO III/1: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

29 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 1+3
Vnitřní organizace jednotky JPO II/1: V VD S H družstvo 1+3 (technik JSDHO)

30 2. Obce - jednotky JSDHO V VD S H družstvo 2+6
Vnitřní organizace jednotky JPO III/2 a JPO II/2: V VD S H družstvo 2+6

31 nosí pouze členové JSDHO !
Znak obce nebo znak JSDHO a domovenku s názvem obce (dle vyhl. 247/2001): „MĚSTO NÝŘANY“ nosí pouze členové JSDHO !

32 2. Obce - jednotky JSDHO Vybavení požární technikou – příklad JPO V
(Příloha 4 vyhl. 247/2001 Sb., Řád výkonu služby v JSDHO) Motorová stříkačka – povinná ! CAS DA Odsavač kouře, přetlakový ventilátor Izolační dýchací přístroj (4 ks) Přenosná radiostanice Mobilní telefon Další technika pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. Bez motorové stříkačky může být zřízena pouze požární hlídka. JPO II a III povinně CAS, izolační dýchací přístroje a radiostanice.

33 2. Obce - jednotky JSDHO Druh osobního ochranného prostředku
Minimální vybavení jednotky věcnými prostředky – povinné (Řád výkonu služby v JSDHO) 2. Obce - jednotky JSDHO Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza 1 ks kalhoty Čepice k pracovnímu stejnokroji Přilba pro hasiče Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou) Ochranné rukavice pro hasiče Ochranné rukavice (pracovní) Lékařské rukavice Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv) 2 ks Vnitřní organizace jednotky JPO V:

34 2. Obce - jednotky JSDHO v souladu se z. 133/1985 Sb. a dalšími předpisy se v jednotkách PO provádí odborná příprava: Základní Pravidelná (40 hod.) Odborná způsobilost dle SIAŘE GŘ a NMV - částka 36/2003 teorie i praxe - témata předepsaná GŘ - plán odborné přípravy - přezkoušení - zajišťuje velitel jednotky !!! velitelské a strojnické kurzy - specializační kurzy - pořádá HZS Pk prověřovací a taktická cvičení !!!

35 Desatero dokumentace JSDHO Každá jednotka musí mít…

36 Zřizovací listina

37 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) JPO V min. 9 členů V VD S H

38 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO

39 Doklady o zdr. způsobilosti
1 x 2 roky Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti

40 V VD S H Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO
Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) V VD S H

41 Před změnou velitele vyjádření HZS !!!
Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Před změnou velitele vyjádření HZS !!!

42 Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S)
platnost 5 let Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs.

43 Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S)
dle normy ! Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj

44 Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S)
dle normy ! Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj Výstroj

45 např. kniha jízd, kondiční jízdy…
Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj Výstroj Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) např. kniha jízd, kondiční jízdy…

46 Obec (starosta) dále zajišťuje:
10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) Obec (starosta) dále zajišťuje: „referenční“ školení řidičů (všech členů JSDHO, kteří mohou řídit požární automobily) školení BOZP pro všechny členy JSDHO (1 x 2 roky)

47 10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…)
Při pořádání taktických a prověřovacích cvičení starosta obce schvaluje - podepisuje plán cvičení! Na KOPIS zaslat oznamovací protokol !!!

48 pro úplnost 2. Obce - Požární hlídka Neplést si s pojmem „Preventivní požární hlídka“ ! „Požární hlídka“ je forma JPO Členové požární hlídky musí splňovat stejné podmínky jako členové JSDHO (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příprava, osobní vybavení, smlouva s obcí…) Nemusí mít motorovou stříkačku (s ohledem na místní podmínky stačí např. hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky…) Minimální početní stav členů je 1+3

49 pro úplnost 2. Podniky - JSDHP vedle JSDHO existují také zásahové jednotky podniků – JSDHP (v kategorii JPO IV a VI) mají pouze místní působnost ! vojenské hasičské jednotky – v působnosti MO (vojenské útvary, právnické osoby zřízené MO)

50 2. JSDHO (obce), podnikové jednotky
1. HZS ČR VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

51

52 3. Občanská sdružení Mezi největší sdružení v ČR patří:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Česká hasičská jednota Moravská hasičská jednota

53 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) sdružení občanů zřízené v souladu s ústavou ČR (právo na sdružování) ve stanovách se hlásí k dřívějším organizacím hasičstva a navazuje na jejich činnost (kromě zásahové činnosti) dnes není určeno k hašení požárů a zásahové činnosti !

54

55 Citace ze zákona 133/1985 Sb.:

56 SH ČMS okrsky, SDH pomáhají vyhledávat členy JSDHO (budoucí hasiče)
podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO se souhlasem vlastníka (starosty obce) se mohou podílet na údržbě techniky, objektů požární ochrany, vodních zdrojů preventivně-výchovná činnost mezi občany a mládeží ediční a publikační činnost, dokumentace historie požární ochrany

57 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Věková osa členské základny (názorný příklad): Předávání zkušeností mladým členům Nábor potencionálních hasičů, jejich postupné vzdělávání Vyslání vybraných členů do JSDHO (nad rámec členství v SDH !) 3 - 18 Průběžná činnost SDH (pořádání kulturních a společenských akcí, požární sport, preventivní činnost…)

58 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) SH ČMS je organizováno na územním principu: - ústřední orgán - kraje (s působností dle územněsprávního členění ČR - KSH) - okresy (s působností pro okres - OSH) - okrsky (s působností pro několik SDH) - sbory SDH (s působností pro obec nebo její místní část) jednotlivé SDH jsou základními organizacemi SH ČMS, mohou mít vlastní právní subjektivitu

59 Funkční označení (ukázka):
úplný výčet stejnokrojový předpis

60 kombinace se znakem obce
Domovenku s nápisem „SDH Sobělice“ nosí: (lze i v kombinaci se znakem obce) - členové SDH od 14 let Domovenku s nápisem „KSH České Budějovice“ nosí: - členové VV KSH, KKRR, členové krajských odborných rad atd. Domovenku s nápisem „OSH Uherské Hradiště“ nosí: členové VV OSH, členové OKRR, odborných rad atd. kombinace se znakem obce Ukázka nevhodného označení:

61 Sbory dobrovolných hasičů (SDH)
3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič X strojník)!

62 1. stát (HZS ČR) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH)

63 Zdroje informací: Metodika zřizování JSDHO

64 Legislativní předpisy:
zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně SIAŘ GŘ 25/ Řád výkonu služby JSDHO ! další předpisy

65

66 Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči"

Podobné prezentace


Reklamy Google