Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magistrát města České Budějovice Kancelář primátora – oddělení krizového řízení Mgr. Petra Kamišová Tel: 386 802 929, 724 156 186 Jaroslav Ďuroška Tel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magistrát města České Budějovice Kancelář primátora – oddělení krizového řízení Mgr. Petra Kamišová Tel: 386 802 929, 724 156 186 Jaroslav Ďuroška Tel:"— Transkript prezentace:

1 Magistrát města České Budějovice Kancelář primátora – oddělení krizového řízení Mgr. Petra Kamišová Tel: 386 802 929, 724 156 186 Jaroslav Ďuroška Tel: 386 802 930, 724 156 189 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice1

2  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice2

3  Mimořádná událost „škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“  Krizová situace „je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpeční, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, válečný stav (krizové stavy) 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice3

4 Starosta obce při ZaLP  zajišťuje varování osob na území obce  organizuje evakuaci z ohroženého území obce po dohodě s velitelem zásahu  organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce  může vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice4

5 Obecní úřad  organizuje přípravu obce na mimořádné události  podílí se na provádění ZaLP spolu s IZS  zajišťuje:  varování, evakuaci a ukrytí osob  hospodaří s materiálem civilní ochrany  podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce  poskytuje HZS kraje podklady a informace ke zpracování VHP a HP  seznamuje fyzické a právnické osoby s charakterem možného ohrožení 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice5

6 Orgány obce:  zajišťují připravenost obce na řešení KS  zajišťují provedení krizových opatření v obci Obecní úřad:  organizuje přípravu obce na KS  shromažďuje údaje o osobách, kt. přechodně změnili pobyt a předává toto krajskému úřadu  podílí se na zajištění veřejného pořádku  plní úkoly stanovené krajským úřadem  poskytuje HZS podklady pro zpracování krizového plánu kraje  seznamuje PO a FO s charakterem možného ohrožení 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice6

7 Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací. Starosta v době krizového stavu:  zabezpečuje varování osob na území obce  nařizuje a organizuje evakuaci z ohroženého území obce  organizuje činnost v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce  je oprávněn požádat FO a PO o poskytnutí dobrovolné pomoci  plní úkoly z krizového plánu kraje  může si zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice7

8 Starosta  koordinuje ZaLP při řešení MU ve správním obvodu OÚ ORP, pokud jej velitel zásahu o to požádal, pro tuto práci může použít krizový štáb, předává informace ministerstvu vnitra  schvaluje vnější havarijní plány 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice8

9 Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí, uhrazuje obec z obecního rozpočtu 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice9

10 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice10

11  Při MU organizuje a koordinuje humanitární pomoc hasičský záchranný sbor kraje  Pokud se MU vyvine v krizovou situaci a bude vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ, tak humanitární pomoc koordinuje a organizuje hejtman  Zvláštní kategorii tvoří zásoby pro humanitární pomoc ve správě Státních hmotných rezerv určené pro obyvatele postižené krizovou situací na překonání tíživé životní situace pro první 3 dny, vyžaduje KU nebo OU ORP 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice11

12  Řešení pandemické situace na území kraje má na starosti Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích  Postupuje dle nařízení vydaných hlavním hygienikem a dle doporučení ústřední a krajské epidemiologické komise  Pokud KHS vydá nařízení týkající se určité obce, má tato obec povinnost nařízení vyvěsit na své úřední desce 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice12

13 Informace:  www.kraj-jihocesky.cz sekce pandemie www.kraj-jihocesky.cz  www.khscb.cz www.khscb.cz  www.mzd.cz www.mzd.cz 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice13

14 METODIKA K PROBLEMATICE JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obsahuje souhrnné informace o JSDHO včetně vzorů listin potřebných k fungování jednotky (jmenovací dekret velitele, dohoda o členství v jednotce, požární řád aj.) 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice14

15  Součástí krizového plánu kraje  Zpracovává hasičský záchranný sbor kraje  Řeší vznik zvláštní povodně  Pro město je důležitá část evakuace  HZS rozeslal na příjmové obce dopis se žádostí o zpracování tabulky přehledu míst pro evakuované osoby v jednotlivých obcích.příjmové obce 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice15

16 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice16

17 www.c-budejovice.cz 11. 11. 2009Statutární město České Budějovice17


Stáhnout ppt "Magistrát města České Budějovice Kancelář primátora – oddělení krizového řízení Mgr. Petra Kamišová Tel: 386 802 929, 724 156 186 Jaroslav Ďuroška Tel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google