Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané části semináře Přibyslav 15.-16.2.2014. Probraná témata  Stanovy SH ČMS  Stejnokrojový předpis  Status vyznamenání ( změny 2014 )  Pojištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané části semináře Přibyslav 15.-16.2.2014. Probraná témata  Stanovy SH ČMS  Stejnokrojový předpis  Status vyznamenání ( změny 2014 )  Pojištění."— Transkript prezentace:

1 Vybrané části semináře Přibyslav 15.-16.2.2014

2 Probraná témata  Stanovy SH ČMS  Stejnokrojový předpis  Status vyznamenání ( změny 2014 )  Pojištění členů SH ČMS  Směrnice hasičských sportovních soutěží  Organizace požární ochrany  Ochrana obyvatelstva  Odborná způsobilost členů JPO  Odborná příprava členů SH ČMS ( odbornosti )

3 Stanovy

4 Stanovy ● Stanovy musí mít každé občanské sdružení, a to nově dle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník. to nově dle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník. ● Stanovy řeší základní práva a povinnosti členů spolků a mají své náležitosti. spolků a mají své náležitosti. ● Stanovami se musí všichni členové spolků řídit a pro tyto členy je to jako pro občany Ústava.

5 Stanovy Číslo registrace Stanov na MV ČR je od roku 1991Číslo registrace Stanov na MV ČR je od roku 1991 VS/16176/91-R VS/16176/91-R Stanovy mají 5 částí Část první – Základní a obecná ustanoveníČást první – Základní a obecná ustanovení Část druhá – Členství a členovéČást druhá – Členství a členové Část třetí – Organizace sdruženíČást třetí – Organizace sdružení Část čtvrtá – Organizace hospodaření a majetekČást čtvrtá – Organizace hospodaření a majetek sdružení sdružení Část pátá – Ustanovení přechodná a závěrečnáČást pátá – Ustanovení přechodná a závěrečná

6 Stanovy Stanovy mají 13 hlav Hlava první – základní ustanoveníHlava první – základní ustanovení Hlava druhá – obecná ustanoveníHlava druhá – obecná ustanovení Hlava třetí – členstvíHlava třetí – členství Hlava čtvrtá – mimořádné členstvíHlava čtvrtá – mimořádné členství Hlava pátá – struktura sdruženíHlava pátá – struktura sdružení Hlava šestá – ústřední orgány SH ČMS a Kancelář sdruženíHlava šestá – ústřední orgány SH ČMS a Kancelář sdružení Hlava sedmá – krajské sdružení hasičůHlava sedmá – krajské sdružení hasičů Hlava osmá – okresní sdružení hasičůHlava osmá – okresní sdružení hasičů Hlava devátá – Sbor dobrovolných hasičůHlava devátá – Sbor dobrovolných hasičů Hlava desátá – organizační jednotky zřizované ústředními orgányHlava desátá – organizační jednotky zřizované ústředními orgány Hlava jedenáctá – majetek a závazky sdruženíHlava jedenáctá – majetek a závazky sdružení Hlava dvanáctá a třináctá – přechodná a závěrečná ustanoveníHlava dvanáctá a třináctá – přechodná a závěrečná ustanovení

7 Stanovy Stanovy sdružení jsou dále velmi přehledně rozděleny do 104 článků, které řeší všechny potřebné organizační články sdružení a jejich činnost.

8 Stanovy  Změny Změny

9 Stejnokrojový předpis

10 Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí

11 Stejnokrojový předpis  Pracovní stejnokroj II

12 Stejnokrojový předpis PRO MLÁDEŽ   Sportovní tepláková nebo šusťáková souprava – jednotná   Teplákové nebo šusťákové kalhoty - jednotné   Tričko šedé barvy s krátkým nebo dlouhým rukávem   Obuv sportovní, jednotná

13 Stejnokrojový předpis Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče - -světlomodrý (tesil), - -tmavomodrý PS I., - -tmavomodrý (dvouřadý), - -tmavomodrý vzor SH ČMS

14 Stejnokrojový předpis Součásti Zimní čepiceZimní plášť Kožich s vložkouOchranný oranžový plášť Bunda Boty Rukavice Vesta s reflexními pruhy Opasek kožený

15 Stejnokrojový předpis a) Stejnokroj se nosí: - při výkonu služby - při výcviku a soutěžích - při slavnostních příležitostech - při pietních aktech b) Stejnokroj s doplňky tvoří celek, který odpovídá předepsaným požadavkům zejména pokud jde o účelnost a vkus. c) Při vystupování ve tvarech nebo při hromadných akcích musí být zachována zásada jednotné úpravy stejnokroje. Druh a úpravu stejnokroje určí pořádající orgán.

16 Stejnokrojový předpis Rukávové nášivky (levý rukáv) - určují příslušnost k SH ČMS - v ústředních orgánech se používá státního znaku - v ostatních organizačních jednotkách se používá nášivka SH ČMS Rukávové nášivky (pravý rukáv) - určují příslušnost k mateřské organizaci SDH

17 Směrnice hasičských sportovních soutěží

18 Má dvě části: -Část I. ● Organizační zabezpečení hasičských ● Organizační zabezpečení hasičských soutěží soutěží -Část II. ● Převzatá pravidla požárního sportu vydaná ● Převzatá pravidla požárního sportu vydaná MV GŘ HZS v platném znění od pravidla 19 MV GŘ HZS v platném znění od pravidla 19 do pravidla 61 s úpravami pro SH ČMS do pravidla 61 s úpravami pro SH ČMS

19 Směrnice hasičských sportovních soutěží  Rozděleny do článků  - hasičské soutěže  - vyhlášení hasičských soutěží  - Pořadatel hasičské soutěže

20 Směrnice hasičských sportovních soutěží  dle propozic hasičských soutěží v souladu s článkem 3 odst. 3  zdravotně způsobilí (zdravotní způsobilost potvrzuje přihlašovatel a soutěžící svým podpisem na přihlášce, nevyžaduje se lékařské potvrzení)  kteří jsou zapsáni na přihlášce (čl.9), předložené sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), který reprezentuje v postupové soutěži okrsek, okres či kraj a přijaté pořadatelem

21 Směrnice hasičských sportovních soutěží Účast v okresním kole : Účast v okresním kole : ■ Vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

22 Směrnice hasičských sportovních soutěží Účast v krajském kole : Účast v krajském kole : ■ vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u presence OP členů družstva. ■ vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u presence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

23 Směrnice hasičských sportovních soutěží Účast v republikovém kole : Účast v republikovém kole : ■ vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u presence OP členů družstva. ■ vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u presence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

24 Směrnice hasičských sportovních soutěží PROPOZICE Propozice soutěže musí být přesně formulovány a nesmí vyvolávat pochybnosti Propozice soutěže vydává pořadatel soutěže. Propozice soutěže vydává pořadatel soutěže. Obsahují : a)úplný název soutěže, b)všeobecná ustanovení c)technická ustanovení d)datum vydání a podpis podle právních předpisů odpovědného zástupce pořadatele.

25 Směrnice hasičských sportovních soutěží

26 Statut vyznamenání  Viz word

27 Organizace PO Organizace PO  zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně  vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO  SIAŘ GŘ 25/2009 - Řád výkonu služby JSDHO !  další předpisy

28 Organizace PO  Generální ředitelství HZS ČR  HZS krajů (dále dělené na územní odbory)  SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku  Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh)

29 Organizace PO  Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech  Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci  Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO  Pokrývá celé území ČR

30 Organizace PO  Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje  Jsou důležitou součástí systému požární ochrany!  Členy JSDHO by měli být převážně členi občanských sdružení působících na úseku PO dle § 75 zákona o PO

31 Organizace PO

32 JPO I HZS krajedo 2 min. JPO II JSDH obcedo 5 min. JPO III JSDH obce do 10 min. JPO IV HZS podnikudo 2 min. JPO V JSDH obcedo 10 min. JPO VI JSDH podnikudo 10 min.

33 Organizace PO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel 11111 Velitel družstva 25252 Strojník 36462 Hasič, Starší hasič 6125124

34 Organizace PO

35


Stáhnout ppt "Vybrané části semináře Přibyslav 15.-16.2.2014. Probraná témata  Stanovy SH ČMS  Stejnokrojový předpis  Status vyznamenání ( změny 2014 )  Pojištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google