Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem Projekt CESTA KE KVALITĚ ~ Zlín, 20. říjen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem Projekt CESTA KE KVALITĚ ~ Zlín, 20. říjen 2009."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem Projekt CESTA KE KVALITĚ ~ Zlín, 20. říjen 2009

2 Management škol Metody evaluace škol Přijímací řízení Motivace pedagogů Zvyšování kvality vzdělávacího procesu

3  Systém hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem  Personální strategie Zlínského kraje 2008 – 2010  Komplexnost hodnocení  Nastavení kompetenčních profilů ředitelů  Porovnání kompetencí ředitelů s profilem (Development centrum) Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení

4  Výstupy hodnocení  Nastavení individuální rozvojových plánů ředitelů  Zvýšení manažerských znalostí a dovedností Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení Individuální projekt ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI   Cíl: zvyšování kompetencí řídících pracovníků podporou systému dalšího vzdělávání   Cílová skupina: 57 řídících pracovníků středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji   Vytvoření manažerského vzdělávacího programu (▪ strategické řízení ▪ řízení lidských zdrojů ▪ řízení změn ▪ útvarové a procesní řízení ▪ finance a finanční řízení, controlling)   Absolvování vzdělávacího programu v rozsahu 12 dnů

5 Hodnotící pohovor – osobní interview –Rozdělení škol a školských zařízení do dvou skupin –Společná a odlišná kriteria pro obě skupiny –Zavedení váhových koeficientů (zohledňují typ školy) Struktura hodnocení  Osobní prezentace výsledků školy zástupcům zřizovatele  Společné definování strategických cílů a záměrů  Zástupcům zřizovatele poskytuje - celkový přehled o stavu, vývoji a rizicích v jednotlivých školách - podklady pro úpravy platů a odměn - podklady pro další rozvoj jednotlivých manažerů Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení

6  Cíl – zavedení systému hodnocení škol ve Zlínském kraji zřizovatelem  Cílové skupiny – vedoucí pracovníci škol, pracovníci škol a žáci škol  Pilotní ověření vhodných evaluačních a poradenských nástrojů a jejich následná implementace do praxe škol a školských zařízení  Sjednocený systém evaluací pro srovnání výstupů vzdělávacího procesu  Nástroj pro podporu trvalého zvyšování kvality počátečního vzdělávání na středních školách Projekt CESTA KE KVALITĚ Metody evaluace škol Individuální projekt ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

7 Testování žáků 9. ročníků ZŠ a adekvátních ročníků víceletých gymnázií Testování žáků 9. ročníků ZŠ a adekvátních ročníků víceletých gymnázií a zjišťování dalších informací s cílem přispět k optimalizaci volby střední školy  Sběr informací souvisejících s volbou střední školy  Doprovodná osvětová a metodická činnost  Dotazníkové šetření  Zpracování výsledků testování a jejich analýza pro objednatele Školní rok 2006-2007 – zapojení 66 % škol Školní rok 2007-2008 a 2008-2009 – zapojení 100 % škol Projekt CESTA KE KVALITĚ Přijímací řízení  Jednotné přijímací zkoušky na všechny střední školy ve ZK

8 Zlepšení kompetencí pedagogů - motivace ke kvalitě vzdělávání  Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení (Střední odborná škola Otrokovice)  Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji (Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí)  Učící se škola (Střední průmyslová škola Uherský Brod)  Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji (Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště)  Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje (Střední odborná škola Otrokovice)  Propojení odborného školství s praxí (Střední průmyslová škola Uherský Brod) Projekt CESTA KE KVALITĚ Motivace pedagogů

9 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu


Stáhnout ppt "Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem Projekt CESTA KE KVALITĚ ~ Zlín, 20. říjen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google