Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem
Projekt CESTA KE KVALITĚ ~ Zlín, 20. říjen 2009

2 Zvyšování kvality vzdělávacího procesu
Management škol Metody evaluace škol Přijímací řízení Motivace pedagogů

3 Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Systém hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem Personální strategie Zlínského kraje 2008 – 2010 Komplexnost hodnocení Nastavení kompetenčních profilů ředitelů Porovnání kompetencí ředitelů s profilem (Development centrum)

4 Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Výstupy hodnocení Nastavení individuální rozvojových plánů ředitelů Zvýšení manažerských znalostí a dovedností Individuální projekt ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Cíl: zvyšování kompetencí řídících pracovníků podporou systému dalšího vzdělávání Cílová skupina: 57 řídících pracovníků středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Vytvoření manažerského vzdělávacího programu (▪ strategické řízení ▪ řízení lidských zdrojů ▪ řízení změn ▪ útvarové a procesní řízení ▪ finance a finanční řízení, controlling) Absolvování vzdělávacího programu v rozsahu 12 dnů

5 Projekt CESTA KE KVALITĚ Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Hodnotící pohovor – osobní interview Rozdělení škol a školských zařízení do dvou skupin Společná a odlišná kriteria pro obě skupiny Zavedení váhových koeficientů (zohledňují typ školy) Struktura hodnocení Osobní prezentace výsledků školy zástupcům zřizovatele Společné definování strategických cílů a záměrů Zástupcům zřizovatele poskytuje - celkový přehled o stavu, vývoji a rizicích v jednotlivých školách - podklady pro úpravy platů a odměn - podklady pro další rozvoj jednotlivých manažerů

6 Projekt CESTA KE KVALITĚ
Metody evaluace škol Individuální projekt ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Cíl – zavedení systému hodnocení škol ve Zlínském kraji zřizovatelem Cílové skupiny – vedoucí pracovníci škol, pracovníci škol a žáci škol Pilotní ověření vhodných evaluačních a poradenských nástrojů a jejich následná implementace do praxe škol a školských zařízení Sjednocený systém evaluací pro srovnání výstupů vzdělávacího procesu Nástroj pro podporu trvalého zvyšování kvality počátečního vzdělávání na středních školách

7 Projekt CESTA KE KVALITĚ
Přijímací řízení Testování žáků 9. ročníků ZŠ a adekvátních ročníků víceletých gymnázií a zjišťování dalších informací s cílem přispět k optimalizaci volby střední školy Sběr informací souvisejících s volbou střední školy Doprovodná osvětová a metodická činnost Dotazníkové šetření Zpracování výsledků testování a jejich analýza pro objednatele Školní rok – zapojení 66 % škol Školní rok a – zapojení 100 % škol Jednotné přijímací zkoušky na všechny střední školy ve ZK

8 Projekt CESTA KE KVALITĚ
Motivace pedagogů Zlepšení kompetencí pedagogů - motivace ke kvalitě vzdělávání Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji v projektovém řízení (Střední odborná škola Otrokovice) Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji (Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí) Učící se škola (Střední průmyslová škola Uherský Brod) Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji (Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště) Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje (Střední odborná škola Otrokovice) Propojení odborného školství s praxí (Střední průmyslová škola Uherský Brod)

9 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Josef Slovák člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu


Stáhnout ppt "Hodnocení škol a ředitelů zřizovatelem – Zlínským krajem"

Podobné prezentace


Reklamy Google