Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková, MŠMT Pardubice, 2.dubna 2004 Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková, MŠMT Pardubice, 2.dubna 2004 Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková,"— Transkript prezentace:

1 Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková, MŠMT Pardubice, 2.dubna 2004 Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková, MŠMT Pardubice, 2.dubna 2004

2 Programy pomoci z ESF Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. Praha (JPD 3) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. Praha (JPD 3) Iniciativa Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL

3 Řízení a implementace OP RLZ Subjekty procesu: Řídící orgán - Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán - Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací výbor Monitorovací výbor Platební orgán - Ministerstvo financí Platební orgán - Ministerstvo financí Platební jednotka - MPSV Platební jednotka - MPSV Zprostředkující orgán - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zprostředkující orgán - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Koneční příjemci - MŠMT, Pedagogické centrum Praha Koneční příjemci - MŠMT, Pedagogické centrum Praha Koneční uživatelé – příspěvkové organizace, kraje, svazky měst a obcí, obce, NNO aj. Koneční uživatelé – příspěvkové organizace, kraje, svazky měst a obcí, obce, NNO aj.

4 Řídící orgán MPSV Monitorovací výbor Zprostředkující subjekt MŠMT Opatření: 3.1, 3.2 KP Opatření 3.1 MŠMT (S II), Pedagogické centrum Praha vč.detašovaných pracovišť KP Opatření 3.2 MŠMT (S III) Řízení a implementace OP RLZ

5 Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání (1) Aktivity zaměřené na tvorbu a realizaci: programů integrace znevýhodněných žáků a studentů do výuky v běžných třídách programů integrace znevýhodněných žáků a studentů do výuky v běžných třídách programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra), činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra), zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (důraz na odbornou praxi) zvyšování kvality nabídky vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (důraz na odbornou praxi)____________________________________ Konečný příjemce: MŠMT – útvar ve skup. II (výzva) Koneční uživatelé: školy, kraje, svazky měst a obcí, NNO, školská zařízení ad.

6 Opatření 3.1 (pokračování) Aktivity zaměřené na: tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání tvorbu a realizaci programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství tvorbu a realizaci programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce vytváření sítě škol s inovací pedagogické práce___________________________________ Konečný příjemce a konečný uživatel: PC Praha Partneři: kraje, svazky měst a obcí, školy, školská zařízení, NNO ad.

7 Opatření 3.1 – pokračování (systémové aktivity) tvorba pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách tvorba pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce tvorba programů pro oblast kariérového poradenství na školách, včetně realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství tvorba programů pro oblast kariérového poradenství na školách, včetně realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání___________________________________________________ Konečný příjemce a konečný uživatel: MŠMT – útvar ve skupině II

8 Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje prohloubení vnitřní diferenciace a podpora zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, prohloubení vnitřní diferenciace a podpora zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, podpora modulového uspořádání studijních programů (včetně kreditního systému), podpora modulového uspořádání studijních programů (včetně kreditního systému), spolupráce škol s podniky a dalšími institucemi z praxe, spolupráce škol s podniky a dalšími institucemi z praxe, zvýšení kvality studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání, zvýšení kvality studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání, rozvoj programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření, rozvoj programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na VŠ, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na VŠ, podpora dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. podpora dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje.________________________________________________ Konečný příjemce: útvar ve skupině III (výzva) Koneční uživatelé: vysoké školy, výzkumné a vývojové instituce a instituce z praxe (podniky, odborná pracoviště).

9 Činnosti konečného uživatele Zpracování návrhu projektu v souladu se zadáním grantového schématu a jeho předložení Zpracování návrhu projektu v souladu se zadáním grantového schématu a jeho předložení Řízení a plnění projektu v souladu se schváleným obsahem a podmínkami smlouvy o financování projektu Řízení a plnění projektu v souladu se schváleným obsahem a podmínkami smlouvy o financování projektu Vedení dokumentace o projektu v souladu s prováděcí směrnicí Vedení dokumentace o projektu v souladu s prováděcí směrnicí Kontrola plnění ze strany partnerů zapojených do plnění projektu Kontrola plnění ze strany partnerů zapojených do plnění projektu Zpracování průběžných a závěrečných zpráv o plnění projektu Zpracování průběžných a závěrečných zpráv o plnění projektu Zpracování žádostí o platby a hospodaření s prostředky v souladu s prováděcí směrnicí Zpracování žádostí o platby a hospodaření s prostředky v souladu s prováděcí směrnicí

10 Čerpání prostředků. ALOKACE 2004 ALOKACE 2005200620072008 SSS ČČČČČČČČČ S…SMLOUVYČ…ČERPÁNÍ

11 Čerpání prostředků (pokračování) 2004 – celkem: 2004 – celkem: 204 mil. Kč + 32 mil. Kč (rezerva k předfinancování projektů) projektů) 2005 – celkem: 649 mil. Kč 2005 – celkem: 649 mil. Kč 2006 – celkem: 790 mil. Kč 2006 – celkem: 790 mil. Kč 2007 – 2008 – celkem: 1376 mil. Kč 2007 – 2008 – celkem: 1376 mil. Kč (45,6 % alokace) (45,6 % alokace)

12 Harmonogram Únor – květen: Příprava prováděcí směrnice pro OP RLZ a manuálů pro jednotlivé úrovně řízení a implementace Únor – září: externí audit připravenosti implementačních struktur Červen: předpokládané vyhlášení programu

13 Kontakty a další informace MŠMT ČR, odbor evropské integrace MŠMT ČR, odbor evropské integrace www.msmt.cz (odkaz Evropská integrace a programy EU / Evropský sociální fond) www.msmt.cz (odkaz Evropská integrace a programy EU / Evropský sociální fond) www.msmt.cz E-mail: esf@msmt.cz E-mail: esf@msmt.czesf@msmt.cz


Stáhnout ppt "Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková, MŠMT Pardubice, 2.dubna 2004 Využívání pomoci z Evropského sociálního fondu Barbora Hošková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google