Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rok průmyslu a technického vzdělávání Josef Rydlo Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rok průmyslu a technického vzdělávání Josef Rydlo Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."— Transkript prezentace:

1 1 Rok průmyslu a technického vzdělávání Josef Rydlo Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 II. Skupina pro vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc – náměstek pro vzdělávání Odbor vzdělávání 21 Ing., Bc. et Bc. Petr Bannert, PhD. – ředitel odboru Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání – 210 Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání – 211 Oddělení prevence a speciálního vzdělávání – 212

3 3 Systémové záměry MŠMT Financování RgŠ - odlišnost stupňů vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) a sítí škol - podpora perspektivních oborů pro ČR a regiony // predikce Motivace - polytechnická výchova v MŠ a ZŠ (OPVVV), PR – 2015 rok technického vzdělávání - vztah k matematice a přírodním vědám, aktivizující formy vzdělávání (OPVVV, DVPPP) - posílení kapacity kariérového poradenství (OPVVV) - propojování formálního a zájmového vzdělávání Vzdělávání - centrální přijímací zkoušky pro maturitní obory (2015 pilot, 2016 zavedení) - propojování počátečního a dalšího vzdělávání, přenositelné kompetence - povinné JZZ (novela ŠZ), povinná MAT u MZ, mistrovské ZK Pedagogičtí pracovníci - systémová metodická podpora (OPVVV, NIDV) - DVPP v prostředí reálné praxe - odborníci z praxe ve školách (novela zákona o PP)

4 4 Rekapitulace 2012 Pracovní skupina na podporu OV pokusné ověřování L+H RP Excelence pro SŠ IPn POSPOLU 2013 soubor Nových opatření na podporu OV, Vláda ČR IPo Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (výzva č. 44) RP DVPP v prostředí reálné praxe RP Excelence pro SŠ novela zákona o dani z příjmu pokusné ověřování Matematika+ 2014 Národní kulaté stoly k OV, financování RgŠ, MZk, MiZk, predikce, VOV RP na podporu OV RP DVPP v prostředí reálné praxe RP Excelence pro SŠ společný informační materiál k daňovým úlevám příprava OPVVV Strategie vzdělávání 2020 novela zákona o PP (odborníci z praxe) novela ŠZ (JZZ, zdravotní prohlídky) reforma financování RgŠ záměry: přijímací zkoušky, mistrovská zkouška, predikce, MZk z MAT vzorové smlouvy (smluvní vztahy mezi zaměstnavatelem a žákem SŠ nebo studentem VOŠ)

5 5 Odpočet na podporu odborného vzdělávání Novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: => do zákona zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů (dále jen „poplatník“) především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka 1.Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost podnikových stipendií z 2.000 Kč na 5.000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5.000 Kč na 10.000 Kč u studentů VOŠ a VŠ. 2.Odečitatelná položka ve výši 200 Kč na žáka/studenta a hodinu odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka. 3.Dodatečný odpočet 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání v závislosti na míře jeho využití pro tento účel.

6 6 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání www.spcr.cz

7 7 Novela školského zákona http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=288&CT1=0

8 8 Děkuji za pozornost! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Rok průmyslu a technického vzdělávání Josef Rydlo Oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."

Podobné prezentace


Reklamy Google