Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradní sbor 28. května 2014. Změny zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů za rok 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradní sbor 28. května 2014. Změny zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů za rok 2014."— Transkript prezentace:

1 Poradní sbor 28. května 2014

2 Změny zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů za rok 2014

3 Podpora odborného vzdělávání Právnické a fyzické osoby si mohou uplatnit odpočet při ročním zúčtování daní dle § 34f, 34g a 34h poprvé za rok 2014

4 Základem pro uznání odpočtu je docházková kniha Evidence docházky Podpora spočívá v uplatňování odpočtu na: 1. nákupu majetku 2. odpočet na žáka

5 § 34g Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání: 1a) 110% vstupní ceny majetku -Majitel musí být prvním vlastníkem -Pořizovaný majetek je určen pro odborného vzdělávání ( viz smlouva) -musí být použít pro OV více než 50% doby provozu Pozn. (odpis 3 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích)

6 § 34g Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání: 1b) 50% vstupní ceny majetku -Majitel musí být prvním vlastníkem -Pořizovaný majetek je určen pro odborného vzdělávání ( viz smlouva) -musí být použít pro OV v rozsahu 30% až 50% doby jeho provozu Pozn.(odpis 3 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích)

7 Limit na pořízení majetku je definován v odstavci 3 takto: 5 000 Kč x počet hodin OV na žáka za rok uskutečněných na pracovišti poplatníka

8 Modelová situace při pořízení majetku Evidence docházky leden – prosinec Předpis ( teroie) 100% docházka při 7 hodinách denně = 700 hod Skutečnost na 1 žáka při 60% docházce činí: 420 hodin x 5 000 Kč = 2 100 000 Kč Provozní doba restaurace. Od 10:00 -23:00 hodin, to je 13 hodin denně x 30 dnů v měsíci x 12 měsíců = 4 680 hodin Základem jsou počty žáků a jejich docházka

9 § 34h odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci OV činí součin 200.- Kč x počet hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka

10 Základem je EVIDENCE DOCHÁZKY

11 Od 1. září jednotná sazba 40 Kč za hodinu produktivní práce Výjimku tvoří žáci 1. ročníku v prvním pololetí, kdy jejich odměna je shodná s cenou oběda. Odměny žákům za produktivní činnost

12 Stanovení nejnižšího počtu hodin produktivní činnosti 1 ročník- druhé pololetí 1 hodina 2 ročník3 hodiny 3 ročník4 hodiny - na návrh osoby u níž se odborný výcvik vykonává může počet hodin, popřípadě i sazbu stanovit nad limity.

13 Sazby odměny za produktivní činnost S účinností od 1. září 2014 je stanovena jedna sazba za hodinu PP žáka 40 Kč. Modelová situace: 9 žáků na pracovišti 7 hodin denně. Odměna za 3 hod. produktivní práce = 3 x 40 x 10 dnů v měsíci = 1200 za jednoho žáka 1200 x 10 měsíců za rok = 12 000 Kč 9 žáků x 12 000 Kč = 108 000 Kč

14 Modelová situace na odpočet nákladů na žáka Žák č.1 má 60% docházku evidovaných 420 hodin za rok x 200 Kč = 84 000 Kč Žák č. 2 má 46% docházku evidovaných 320 hodin x 200 Kč = 64 000 Kč Dalších 7 žáků má 80 % docházku = 7 x 560 x 200 Kč = 784 000 Celkem za 9 žáků činí odpočitatelná položka od základu daně 932 000 Kč. Výše odměn: 3 hod. x 40 Kč x 10 dnů za měsíc x 10 měsíců za rok x 9 žáků = 108 000 Sleva na dani = 932 000 x daň 19% Ušetřená daň ve výši 177 080 Kč Sleva na dani = 932 000 x daň 19% Ušetřená daň ve výši 177 080 Kč

15 Úspora na daních 177 080 Kč odměny žáků 108 000 Kč 69 080 Kč

16 Modelová situace Starý způsob odměňování 1 žák 24 Kč x 3 hod. denně x 10 dnů x 10 měsíců = 7 200 Kč 2 žáci = 14 400 Kč Předpokládejme, že proplatíme všech 820 hodin x 40 Kč = 32 800 Nová výše odměn 1 žák x 40 Kč x 3 hod. x 100 dnů = 12 000 Kč x 2 žáky Celkem na odměny 24 000 Kč z úspory zůstane 7160 Kč Výpočet úspory 2 žáci za rok 820 vykázaných hodin x 200 Kč = 164 000 Kč 31 160 Kč ušetřená daň

17 Výše odměn za produktivní činnost Odměna za produktivní činnost je vyplácena pravidelně jako odměna měsíční § 122 odst. 1, věta čtvrtá zákona č. 561/2004 Sb. Výše odměny pro stanovenou týdenní pracovní dobu v souladu s § 122 odst. 1, věta čtvrtá zákona č. 561/2004 Sb., dosahuje alespoň 30% zaručené mzdy stanovené nařízením vlády. S účinností od 1.srpna 2013, nařízení vlády 210/2013 je zaručená mzda na nejnižší úrovni: - za měsíc 8.500.- Kč, za hodinu 50,60 Kč

18 Základem je Smlouva o odborném výcviku mezi školou a pracovištěm Položky odpočitatelné od základu daně za - za zdaňovací období ( doba, kdy se podává daňové přiznání, za rok) majetek, který poplatník chce pořídit musí být vymezen ve smlouvě

19 Další daňové úlevy Za žáky není povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy žáků jsou osvobozeny od daní z příjmů

20 Smluvní vztahy mezi školou a právnickou nebo fyzickou osobou Dle § 724 a násl. Občanského zákoníku uzavřít smlouvu příkazní. Škola se zavazuje vyplatit žákům odměnu poskytovanou jinou osobou. Úprava povinností mezi příkazcem a příkazníkem je vzájemné finanční vyrovnání smluvních stran. Povinností příkazce je mimo jiné také uhradit potřebné a užitečné náklady vynaložení při provádění příkazu.

21 Školní stravování Poskytování školního stravování ve smyslu § 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 a dle ustanovení § 1 a § 2 odst. 1b, vyhlášky č. 107/2005 Sb., dohodnutá cena oběda je: Finanční normativ Věcná a osobní režie Cena oběda celkem36.- Kč včt. DPH

22 Stravování za žáky zaplatí škola organizaci.


Stáhnout ppt "Poradní sbor 28. května 2014. Změny zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů za rok 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google