Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní kulatý stůl k problematice vyššího odborného vzdělávání Praha, 25. únor 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní kulatý stůl k problematice vyššího odborného vzdělávání Praha, 25. únor 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118."— Transkript prezentace:

1 1 Národní kulatý stůl k problematice vyššího odborného vzdělávání Praha, 25. únor 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Přehled prvků duálního systému vzdělávání, které je možné zavést v prostředí ČR Vzdělávací systém jako takový je v okolních německy mluvících zemí v mnoha aspektech zásadně odlišný a vychází z jiných tradic a parametrů, které jsou pro Německo a Rakousko charakteristické v oblasti vzdělávacího systému a hospodářství. V tzv. duálním systému výše uvedených zemí: a)je žák/student zároveň zaměstnancem firmy, b)firmy jeho odbornou přípravu z velké části samy financují, c)na kvalitu dohlížejí hospodářské komory, v nichž je povinné členství.  Ani na jeden z těchto tří základních kamenů duálního systému nejsme v ČR připraveni. Proto jej přenést v absolutním rozsahu nelze.

3 3 Přehled prvků duálního systému vzdělávání, které je možné zavést v prostředí ČR => vztah FIRMA x ŽÁK DUAL:Žák je zároveň zaměstnancem firmy. OVČR: -Polytechnické a přírodovědné vzdělávání. -Kariérové poradenství. -Motivační příspěvky, smluvní vztahy. -Úprava kapacit oborů na základě predikcí trhu práce: -je to oblast, která zasahuje široké spektrum partnerů (zaměstnavatelé, jejich svazy a komory, příslušná ministerstva), -v rámci jejího řešení je potřeba vytvořit efektivní systém, který bude disponovat ověřenými a validními informacemi pro rozhodování.

4 4 Přehled prvků duálního systému vzdělávání, které je možné zavést v prostředí ČR => FINANCOVÁNÍ DUAL:Firmy jeho odbornou přípravu z velké části samy financují. OVČR: -Daňové úlevy pro zaměstnavatele. -Vlastní zdroje firem. -ESF: a)OPVK: např. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (2013), POSPOLU (2012), … b)OPVVV: cíl se zaměřuje na zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce (aktivitami jsou např. zvýšení spolupráce škol a firem při realizaci vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků v prostředí firem, zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství) -RP na podporu OV (3/2014), RP DVPP v reálné praxi (4/2014). -Reforma financování RgŠ – zřejmě se nebude týkat VOŠ.

5 5 Přehled prvků duálního systému vzdělávání, které je možné zavést v prostředí ČR => SPOLUPRÁCE DUAL:Na kvalitu dohlížejí HK, v nichž je povinné členství. OVČR: -Platformy spolupráce: a)MŠMT, příslušné resorty,  (SPD, HK, AK, SOCR, …), kulaté stoly, b)RRLZ, sektorové dohody. -Motivace: polytechnika a přírodní vědy, kariérové poradenství, podpora síťování VOŠ a zaměstnavatelů. -Kurikulum: propojování počátečního a dalšího vzdělávání. -Ukončování vzdělávání: absolutorium; mistrovské zkoušky. -Lidské zdroje: instruktor a odborník z praxe, DVPP v reálné praxi.

6 6 Stanovisko SP ČR – výchozí materiál pro diskusi - vytvořit v rámci zákona č. 111/1996 Sb., o vysokých školách segment krátkých programů profesně orientovaných (programy diplomového studia) v rozsahu 2 – 2,5 roku (120-150 kreditů ECTS) s povinnou půlroční souvislou praxí u zaměstnavatele -umožnit akreditaci těchto programů jak vysokým školám, tak školám, které realizují alespoň 1 program maturitního odborného studia (tedy i SŠ s programy VOV). - vydat v návaznosti na novelu podmínky pro akreditaci, pro novou akreditaci (či přeakreditaci programu VOV) stanovit např. 5 let. Po té době vypustit ze školského zákona oblast vyšších odborných škol. Akreditační komisi VOV po té přechodové lhůtě sloučit s Akreditační komisí VŠ (resp. s Národní akreditační agenturou) -Nové programy diplomového studia by měly úroveň EQF 6 (stejně jako bakalářské), prostupnost s Bc. by byla povinná alespoň v rozsahu 60-90 kreditů ECTS. Primární cesta absolventa by ale vedla na pracovní trh!

7 7 - Ty školy s programy VOV, které by do konce přechodného období své programy nepřeakreditovaly, by mohly dále nabízet profesně orientované (postsekundární) programy podle zákona č.179/2006, o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a principů NSK (vč. zkoušek profesních kvalifikací). -Komunikovat tento přechod ne jako zánik VOŠ, ale příležitost nabídnout profesně orientované studium většímu počtu zájemců. Zároveň tím naplňovat požadavky EU na počty studentů terciárního vzdělávání při současném omezování poměru absolventů Bc., pokračujících v návazném Mgr. studiu. -Při realizaci těchto změn se opřít o výraznou podporu zaměstnavatelů.


Stáhnout ppt "1 Národní kulatý stůl k problematice vyššího odborného vzdělávání Praha, 25. únor 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118."

Podobné prezentace


Reklamy Google