Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání Systémový projekt (NSK – Národní Soustava Kvalifikací)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání Systémový projekt (NSK – Národní Soustava Kvalifikací)"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání Systémový projekt (NSK – Národní Soustava Kvalifikací)

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

3 Souvislosti Evropské  Maastrichtské komuniké Koncepční  Propojování počátečního a dalšího vzdělávání  Věcný záměr zákona o dalším vzdělávání Systémové projekty  UNIV  Kvalita

4 Projekt NSK – cíle, cílové skupiny Cíle:  Vytvořit NSK a podpořit její následný rozvoj  Přispět k rozvoji a propojování počátečního a dalšího vzdělávání  Podpořit transparentnost a dostupnost kvalifikací Cílové skupiny:  Sociální partneři a jejich organizace jako významní představitelé trhu práce  Školy, zejména střední  Žáci, studenti a absolventi všech typů škol

5 Projekt NSK – obsah Navržení NSK  úrovně, prvky, vztahy, systém hodnocení dosažených způsobilostí, informační systém NSK Naplnění NSK prvky (pro dvě úrovně)  kvalifikační standardy  hodnotící standardy Ověření využitelnosti (moduly DV)  zpětná vazba

6 Projekt NSK – způsob realizace Akcent na klíčové systémové aktivity  pojetí a struktura NSK  systém hodnocení dosažených způsobilostí  vývoj prvků pro naplňování NSK  vývoj informačního systému NSK Podpora diskuse široké odborné veřejnosti Důraz na vzájemnou spolupráci a zajištění kvality výstupů

7 Projekt NSK – partnerství  NÚOV účast na projektu je v souladu se zřizovací listinou a celkovým zaměřením instituce  dodavatel („další partner v realizaci“): účast na projektu bude odvozena od schopnosti splnit úkoly plánované projektem (zkušenosti s tvorbou popisů povolání a s tvorbou informačních systémů, schopnost vstoupit do řešení všech plánovaných aktivit)  další partneři, jejichž účast je nezbytná: Sociální partneři (zejména organizace zaměstnavatelů), Sociální partneři (zejména organizace zaměstnavatelů), školy, školské orgány krajů. školy, školské orgány krajů.

8 Projekt NSK – plánované aktivity „celostátní a evropská úroveň“  A1: Pojetí a struktura NSK  A2: Tvorba standardů kvalifikací  A3: Tvorba hodnotících standardů  A4: Informační systém NSK  A5: Přenos kreditů „regionální úroveň“  A6: Tvorba vzdělávacích modulů pro dílčí kvalifikace

9 A1. Pojetí a struktura NSK Výstupy:  návrh pojetí NSK s návrhem systému hodnocení dosažených odborných způsobilostí,  koncepce NSK, jejího naplňování a provozu (konečný výstup reflektující dosažený konsenzus a navržený zákon o dalším vzdělávání). Harmonogram:  celá doba trvání projektu, 1. - 29. měsíc trvání projektu

10 A2. Tvorba standardů kvalifikací Výstupy:  obecně použitelná metodika tvorby kvalifikačních standardů,  podpůrný program pro tvůrce kvalifikačních standardů,  vytvoření všech standardů kvalifikací pro dvě kvalifikační úrovně v NSK (pro všechny obory vzdělání odpovídající úrovni ISCED 3C a pro obory vzdělání odpovídající úrovni ISCED 2) Harmonogram:  1. – 27. měsíc trvání projektu

11 A3. Tvorba hodnotících standardů Výstupy:  metodika a obecně využitelný program na podporu tvorby hodnotících standardů,  40 hodnotících standardů pro vybranou kvalifikační úroveň v NSK (odpovídající úrovni vzdělání ISCED 3C),  20 hodnotících standardů pro oblast nižších kvalifikací (odpovídající úrovni vzdělání ISCED 2 ) Harmonogram:  6. - 15. měsíc trvání projektu

12 A4. Informační systém NSK Výstupy:  Informační systém NSK;  Diagram případů užití (Use Case) systému NSK;  Procesní model (DFD) systému NSK;  Datový model (CDM) systému NSK – prvky PV;  Datový model (CDM) systému NSK – procesy tvorby a správy NSK  Kompletní dokumentace celého IS NSK Harmonogram:  6. – 29. měsíc trvání projektu

13 A5. Přenos kreditů Výstup:  Studie obsahující základní informace k problematice přenosu kreditů na středoškolské úrovni a návrhy možných postupů a řešení ve vazbě na další rozvoj NSK. Harmonogram:  23. – 28. měsíc trvání projektu

14 A6. Tvorba vzdělávacích modulů Výstup:  obecně použitelná metodika tvorby vzdělávacích modulů pro dílčí kvalifikace a pro oblast nižších kvalifikací,  podpůrný program pro tvůrce vzdělávacích modulů,  soubory vzdělávacích modulů pro programy dalšího vzdělávání na školách Harmonogram:  12. – 26. měsíc trvání projektu

15 Inovativnost projektu  Díky projektu se v ČR rozvine prostředí, v němž mohou být všechny relevantní výsledky učení: hodnocenyhodnoceny uznáványuznávány srovnávány (resp. spojovány či navazovány na sebe)srovnávány (resp. spojovány či navazovány na sebe)  Klíčovou roli mohou sehrát jasné popisy kvalifikací – úplných i dílčích - a využívání možnosti skládání dílčích kvalifikací.  Koncept dílčích kvalifikací bude novým nástrojem k podpoře celoživotního učení či vzdělávání.

16 Rozvoj NSK je velká příležitost…  Příležitost vytvořit nad řadou jednotlivých celostátních i regionálních aktivit „společnou střechu“.  Příležitost, která zaměřením i dosahem přesahuje záběr jednoho resortu.  Příležitost, v níž s „realizačním plánem“ přichází v návaznosti na připravovaný zákon vzdělávací sektor.


Stáhnout ppt "Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání Systémový projekt (NSK – Národní Soustava Kvalifikací)"

Podobné prezentace


Reklamy Google